SYKOMERP SyKOF

ERP SyKOF to zintegrowany i kompleksowy system klasy ERP wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Elastyczność i pełna konfigurowalność systemu umożliwia dostosowanie go do wymagań firm z praktycznie każdej branży. System wspiera wszystkie strategiczne obszary działalności przedsiębiorstwa i kluczowe procesy biznesowe w zakresie produkcji, budżetowania i controllingu, księgowości i finansów, kadr i płac, logistyki, CRM, zarządzania bazą sprzętowo-transportową, elektronicznego obiegu dokumentów oraz Business Intelligence.

 


 
Ogólny opis systemu:System ERP SyKOF wspiera pracę wszystkich działów firmy usprawniając i automatyzując wiele procesów i operacji wykonywanych przez pracowników. Obejmuje on m.in. obszary takie jak: kontroling i budżetowanie, planowanie i zarządzanie produkcją, workflow, logistyka, kontakty z klientami, kadry i płace, księgowość finansowa. Tak szeroki wachlarz funkcjonalny oraz pełna integracja poszczególnych modułów systemu pozwalają na szybki przepływ informacji oraz ograniczenie liczby i roli innych zewnętrznych aplikacji do minimum. Wdrożenie systemu pozwala także na osiągnięcie wymiernych korzyści w postaci wzrostu wydajności produkcji, obniżenia kosztów, redukcji zapasów magazynowych czy zwiększenia kontroli i dostarczanie kadrze zarządzającej aktualnych informacji o kondycji przedsiębiorstwa.

Współpraca z systemami bankowości elektronicznej, programem Płatnik czy bramką podawczą Ministerstwa Finansów, a także automatyczne generowanie przez system większości wymaganych przez instytucje zewnętrzne deklaracji i sprawozdań znacząco ułatwia pracę wielu działów firmy. System ERP SyKOF może współdziałać ze specjalistycznymi aplikacjami CAD/CAM, co usprawnia proces planowania i zarządzania produkcją.

Intuicyjność i wygoda obsługi
Prosty, intuicyjny interfejs systemu pozwala na sprawne poruszanie się w nim nawet nowym użytkownikom. Wieloletnie doświadczenia pozwoliły na wypracowanie optymalnych ścieżek obsługi procesów biznesowych dostosowanych do specyfiki danej branży.

Skalowalność systemu
System ERP SyKOF umożliwia pracę dowolnej liczby użytkowników, nie ma także ograniczeń dotyczących ilości zapisów w systemie, np. pracowników, kartotek magazynowych, dokumentów, itp. Poszczególne moduły systemu mogą być uruchamiane stopniowo w miarę potrzeb firmy w późniejszym okresie. Pozwala to na wdrożenie systemu zarówno w stosunkowo niewielkich firmach, gdzie system może rosnąć wraz z ich rozwojem, jak też w dużych przedsiębiorstwach potrzebujących całościowego wydajnego narzędzia do obsługi wszystkich procesów biznesowych. Możliwość pracy zdalnej pozwala także na obsługę firm posiadających wiele oddziałów terenowych – jeden centralny serwer zapewnia spójność danych i bieżący dostęp do aktualnych informacji.

Wbudowane narzędzia BI
Dzięki zintegrowanym z systemem ERP narzędziom Business Intelligence możliwe jest generowanie własnych raportów i analiz opartych na danych pobranych bezpośrednio z systemu. Poza skróceniem czasu potrzebnego na uzyskanie miarodajnych informacji, umożliwia to pracę na bieżących danych bez potrzeby ich eksportowania do innych systemów.

Stały rozwój systemu
System ERP SyKOF jest ciągle rozwijany i udoskonalany. Dzięki bezpośrednim kontaktom z użytkownikami systemu możliwe jest wprowadzanie ulepszeń, które w rzeczywisty sposób usprawniają pracę z systemem. Szybka reakcja na zmieniające się przepisy prawa i dostosowanie do aktualnych trendów i wymagań rynku sprawia, że system ERP SyKOF jest nowoczesnym narzędziem wspomagającym pracę firmy na możliwie najwyższym poziomie.

Dedykowane branże:

Produkcja jednostkowa i małoseryjna, produkcja seryjna, budownictwo, przedsiębiorstwa robót drogowo-mostowych, produkcja prefabrykatów betonowych, przemysł wydobywczy,przemysł spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny, usługowy, instytuty naukowe


Przykładowe wdrożenia:

Frimy:
 • CIARKO Sp. z o.o. - Sanok
 • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. - Zakroczym
 • SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. - Zamość
 • Exbud Konstrukcje Sp. z o.o. - Kielce
 • DROGBUD-Gostyń Sp.z o.o. - Gostyń
 • Centrum Pali Sp. z o.o. - Kutno
 • Instytut Historii PAN - Warszawa
 • IZOTECHNIK Sp. z o.o. - Płock
 • Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. - Nowy Targ
 • Cukiernicza Spółdzielnia "ROKSANA" - Strzyżów
 • Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMEX - Biała Podlaska
 • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. - Dębica

Docelowy użytkownik:
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Ilość zrealizowanych wdrożeń:
Kilkadziesiąt w całej Polsce

Preferowane platformy bazodanowe:
MS SQL, Oracle, Progress OpenEdge

Opisy modułów:

Budżetowanie i kontroling

Moduł Budżetowania umożliwia tworzenie budżetów dotyczących dowolnych tematów (projektów). Budżety mogą być tworzone dla konkretnego kontraktu, zadania inwestycyjnego, zlecenia kosztowego lub jednostki organizacyjnej. Dzięki szczegółowemu rozpisaniu planowanych kosztów i przychodów z danego przedsięwzięcia, a następnie bieżącemu rejestrowaniu faktycznie poniesionych nakładów dla każdej pozycji budżetowej, otrzymuje się aktualny obraz rentowności projektu bądź jego etapu. Tworzenie budżetów w sposób ilościowo-wartościowy pozwala na wielowymiarową analizę poniesionych kosztów (uwzględniającą np. przekroczenia ilości czy zmianę cen materiałów). Dzięki wbudowanemu harmonogramowi prac możliwa jest także kontrola bieżącego zaawansowania kosztowego i realizacyjnego w stosunku do wartości planowanych na dany okres.

Baza sprzętowo-transportowa

Moduł Baza Sprzętowo-Transportowa pozwala na ewidencję oraz zarządzanie wszystkimi elementami parku maszynowego i floty samochodowej. Szczegółowa ewidencja umożliwia gromadzenie wszystkich niezbędnych informacji tj. parametry techniczne, numery identyfikacyjne, informacje o zamontowanym wyposażeniu, wykonanych naprawach, wykupionych polisach ubezpieczeniowych oraz zaplanowanych przeglądach. Funkcjonalność BST umożliwia rozliczanie ponoszonych kosztów (np. zużycie paliwa, części eksploatacyjnych, napraw) oraz wypracowanych przychodów (ilość wykonanej pracy) przez daną maszynę. Dzięki zintegrowaniu z takimi modułami jak np. Budżetowanie możliwe jest kontrolowanie ile konkretna maszyna pracowała na danym kontrakcie. Natomiast połączenie z modułami księgowymi pozwala gromadzić i automatycznie rozliczać koszty, zarówno danej maszyny, jak i odpowiedniego zlecenia, przy którym ta maszyna pracowała.

Elektroniczny obieg dokumentów – DMS SyKOF

Elektroniczny Obieg Dokumentów jest narzędziem, które pozwala zapanować nad dokumentami, zarówno tymi przychodzącymi i wychodzącymi z firmy, jak i dokumentacją wewnętrzną. System umożliwia tworzenie, przyjmowanie, przekazywanie i archiwizację dokumentów. Dzięki definiowalnym ścieżkom obiegu dla każdego z rodzajów dokumentów można zdefiniować odrębny schemat przekazywania i akceptacji. Wbudowany edytor plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych (kompatybilny z pakietem MS Office i OpenOffice) umożliwia łatwe nanoszenie poprawek i zmian na kolejnych etapach przetwarzania dokumentów.

Business Intelligence - BI SyKOF VITIS

Narzędzie BI SyKOF VITIS jest w pełni zintegrowane z systemem ERP SyKOF. Umożliwia tworzenie dowolnych, zdefiniowanych przez użytkownika raportów i zestawień korzystających z aktualnych danych. Wykonując zestawienie, użytkownik w czasie rzeczywistym może decydować, jakie informacje ma ono zawierać lub wg jakich kryteriów pogrupować otrzymane wyniki. Prosty interfejs pomaga w wizualizacji otrzymanych wyników na czytelnych wykresach w dowolnym formacie. Gotowe raporty mogą zostać zapisane w postaci plików pdf lub wyeksportowane do arkusza kalkulacyjnego.

CRM SyKOF

CRM SyKOF jest narzędziem usprawniającym proces sprzedaży oraz podnoszącym jego efektywność. Poprawia i ułatwia organizację pracy działu handlowego dzięki nowoczesnym narzędziom do planowania i przeprowadzania działań. Umożliwia efektywne zarządzanie czasem i zadaniami poszczególnych osób oraz całego zespołu. Wspomaga proces sprzedażowy począwszy od organizacji działań marketingowych, poprzez ewidencję informacji o potencjalnych klientach oraz określanie szans sprzedaży, prowadzenie kontaktów z klientami, aż po dokonanie transakcji i prowadzenie działań posprzedażowych (reklamacje, serwis itp.). System pomaga zapanować nad ogromem spraw i zadań do wykonania poprzez odpowiednie ich zarejestrowanie, przydzielenie do właściwych osób i zaplanowanie terminu realizacji, a także kontrolę tej realizacji. Moduł CRM jest zintegrowany ze skrzynką poczty elektronicznej, dzięki czemu obsługa przychodzącej oraz wychodzącej korespondencji elektronicznej jest prosta i szybka. Ponadto nowoczesne rozwiązania poczty elektronicznej, takie jak tworzenie zbiorowych mailingów, definiowalnych szablonów mailowych, wysyłanie newsletterów itp., usprawniają prowadzenie kampanii marketingowych.

Finanse i księgowość

Moduły finansowo-księgowe systemu ERP SyKOF są rozbudowanym narzędziem wspomagającym pracę służb księgowych firmy w każdym obszarze ich działalności. Dzięki wielowymiarowemu definiowalnemu planowi kont, definiowalnym dziennikom księgowym oraz dużej elastyczności w zakresie schematów księgowania i dekretacji możliwe jest pełne dopasowanie sposobu ich działania do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz przyjętej polityki rachunkowości. Ścisłe powiązania z innymi modułami, m.in. Płace, Gospodarka Magazynowa czy Baza Sprzętowo-Transportowa, pozwalają na automatyczne wstępne dekretowanie dokumentów według ustalonych przez użytkownika zasad. System ERP SyKOF zapewnia pełną obsługę wielowalutowości wraz z automatyczną wyceną walut na rachunkach czy rozliczaniem różnic kursowych. Dwustronna wymiana danych z systemami bankowości elektronicznej umożliwia generowanie poleceń przelewów na podstawie zarejestrowanych dokumentów zakupu, a także automatyczną dekretacje wyciągów bankowych. Rozbudowany generator raportów pozwala na tworzenie dowolnych zestawień w układzie wybranym przez użytkownika z dowolną dokładnością (do konkretnej analityki, grupy analityk lub konta syntetycznego). Wbudowane narzędzia do samodzielnego definiowania szablonów sprawozdań, zarówno wymaganych przepisami przeznaczonych dla instytucji zewnętrznych, jak i do użytku wewnętrznego, znacznie przyspieszają i ułatwiają ich tworzenie. System ERP SyKOF zapewnia pełną zgodność z ustawą o rachunkowości i innymi przepisami prawa.

Produkcja

Część produkcyjna systemu ERP SyKOF może być wykorzystywana zarówno w firmach o produkcji seryjnej, jak też w przedsiębiorstwach realizujących produkcję jednostkową, pod konkretne zamówienie. Dzięki współpracy ze specjalistycznymi aplikacjami typu CAM/CAD możliwe jest zarządzanie procesem produkcyjnym już od momentu wstępnego projektowania. Wspólna baza indeksów materiałowych oraz ścisłe powiązanie modułów produkcyjnych i logistyczno-zakupowych umożliwia efektywne zarządzanie zamówieniami do dostawców w celu zapewnienia potrzebnych materiałów i podzespołów. Duża elastyczność modułu pozwala na dostosowanie szczegółowości planowania i raportowania wykonania zleceń produkcyjnych do specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, tj. terminale dotykowe, czytniki RFID czy kody kreskowe umożliwia sprawną bieżącą rejestrację zrealizowanych zadań, co przekłada się na efektywniejszą kontrolę nad przebiegiem produkcji.

Majątek trwały

Moduł Majątek Trwały systemu ERP SyKOF umożliwia prowadzenie ewidencji wszystkich dóbr posiadanych lub użytkowanych (np. na podstawie leasingu) przez firmę. Mogą to być zarówno środki trwałe, jak również np. wartości niematerialne i prawne, narzędzia lub inne przedmioty, nad którymi firma chce mieć szczególną kontrolę. Dla każdego z dóbr określić można lokalizację, osobę użytkującą i odpowiedzialną, a w przypadku środków trwałych także sposób i konta kosztowe amortyzacji. Dużym ułatwieniem jest możliwość współpracy systemu z drukarkami i czytnikami kodów kreskowych, co pozwala np. na przeprowadzenie inwentaryzacji za pomocą terminali przenośnych.

Kadry i płace

Moduły kadrowo-płacowe całościowo wspomagają pracę działów HR. Obejmują pełen zakres działań związanych z rekrutacją, przebiegiem zatrudnienia oraz naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń dla pracowników. Dzięki rozbudowanym kartotekom możliwe jest ograniczenie lub wyeliminowanie papierowej dokumentacji dotyczącej m.in. ewidencji wydawanego wyposażenia BHP, uprawnień posiadanych przez pracowników, kartotek i wniosków urlopowych. Możliwość zastosowania elektronicznej rejestracji wejść i wyjść pracowników, a także obsługa wniosków urlopowych składanych przez internet przyśpieszają prowadzenie ewidencji obecności. Procedury rejestracji pracy umożliwiają prowadzenie szczegółowej ewidencji wykonywanych operacji lub zrealizowanych zadań. Informacje te mogą być wykorzystywane przy naliczaniu wynagrodzeń, np. w systemie akordowym, lub stanowić klucz rozbijania kosztów robocizny. Moduły kadrowo-płacowe systemu ERP SyKOF zapewniają pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz z wymogami ZUS, PFRON, GUS i MF odnośnie elektronicznej wymiany danych.

Zapytania ofertowe i oferty

Moduł Zapytania ofertowe i oferty wspomaga obsługę wszystkich zagadnień związanych z ewidencją wpływających do firmy zapytań ofertowych oraz wysyłanych do kontrahentów ofert. Kontrola nad otrzymanymi zapytaniami ofertowymi jest możliwa dzięki odpowiedniemu zarejestrowaniu zapytań przy użyciu bazy kontrahentów systemu oraz określeniu statusu zapytania na każdym etapie jego realizacji. Tworzenie ofert dla odbiorców może się odbywać w oparciu o zarejestrowane wcześniej zapytania lub niezależnie od nich. Podczas tworzenia ofert można korzystać z funkcji systemu ERP SyKOF umożliwiających kalkulacje cen wyrobów oraz z informacji zapisanych przy danym kontrahencie np. zapytań ofertowych, wysłanych wcześniej ofert, przypisanych rabatów i upustów.

Zamówienia

Moduł Zamówienia jest narzędziem umożliwiającym przede wszystkim ewidencję zamówień od kontrahentów, jak również ich pełną analizę oraz monitorowanie realizacji. Zamówienia mogą być rejestrowane na kilka sposobów: wprowadzane ręcznie przez pracowników działu handlowego, wprowadzane poprzez stronę internetową przez odbiorców, importowane z systemów informatycznych odbiorców poprzez platformy elektronicznej wymiany danych (EDI). W module znalazły się również narzędzia do planowania terminów realizacji dla produkcji oraz rezerwowania stanów magazynowych pod zamówienia.

Zaopatrzenie

Moduł Zaopatrzenie służy do tworzenia, analizy i kontroli realizacji zamówień zakupowych. Wspomaga również obsługę wszystkich zagadnień związanych z wyszukiwaniem dostawców tj. generowanie i rozsyłanie zapytań ofertowych, rejestrację ofert otrzymanych od dostawców i ich analizę celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Ponadto wspomaga prowadzenie oceny kontrahentów na podstawie zrealizowanym rzez nich zamówień.

Gospodarka Magazynowa

Moduł Gospodarka Magazynowa pozwala obsłużyć wszystkie procesy i operacje związane z prowadzeniem ewidencji materiałów, towarów, półproduktów, wyrobów gotowych. Elastyczność i duża konfigurowalność modułu umożliwia zastosowanie struktury magazynów i indeksów magazynowych dostosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Zautomatyzowanie tworzenia dokumentów magazynowych na podstawie zamówień lub dyspozycji i potrzeb z modułu produkcyjnego wpływa na znaczące przyspieszenie pracy magazynierów oraz ogranicza możliwość pomyłek. Możliwość tworzenia rozbudowanych raportów i zestawień pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na temat obrotów magazynowych lub zgromadzonych zapasów. Dzięki integracji z modułem księgowym operacje magazynowe są widoczne na kontach księgowych w momencie zarejestrowania zdarzenia w magazynie, dzięki temu użytkownicy mają dostęp do zawsze aktualnych danych.

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż obsługuje wszystkie kwestie związane z działalnością handlową firmy. Moduł umożliwia rejestrację dokumentów sprzedaży oraz analizę danych wynikających z wystawionych dokumentów. Posiada narzędzia umożliwiające automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie danych z innych modułów np. dokumentów magazynowych, zamówień sprzedaży oraz kopiowanie pozycji z innych dokumentów sprzedaży. Na podstawie dokumentów zarejestrowanych w module Sprzedaż automatycznie tworzony jest Rejestr VAT-u należnego, a dane pobierane są do Deklaracji VAT. System umożliwia obsługę transakcji w różnych walutach oraz tworzenie deklaracji Intrastat. Dane wprowadzone w module Sprzedaż mogą być prezentowane w postaci różnorodnych zestawień i raportów. Procesy zamawiania i sprzedaży mogą być realizowane na urządzeniach mobilnych, a dokumenty sprzedaży automatycznie generowane i przesyłane do kontrahentów w postaci elektronicznej. Więcej o systemie ERP SyKOF


Czas wdrożenia:
Uzależniony od specyfiki branży, wielkości przedsiębiorstwa, zakresu wdrożenia oraz liczby użytkowników (od 3 do 9 miesięcy)

Wymagania techniczne:
Konfiguracja serwera oraz systemu operacyjnego dobierana jest indywidualnie dla klienta, uzależniona od liczby stacji docelowych i potrzeb oraz preferencji klienta.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top