sykof hr logoSyKOF HR

(Systemy Informatyczne SYKOM Sp. z o.o..)

Zarządzaj personelem z SyKOF HR. To system kadrowo-płacowy nowej generacji dedykowany dla organizacji, którym nie wystarczają już dotychczasowe standardy. Sprawdzanie i poprawianie to już przeszłość. Teraz program zadba, aby wszystko zostało wykonane na czas i zgodnie z przepisami
 

 
Ogólny opis systemu:
SyKOF HR nakreśla nowe standardy w oprogramowaniu kadrowo-płacowym. Czasy, w których program kadrowy służył tylko do ewidencji zatrudnionych osób, a tworzenie list płac polegało na sprawdzaniu i poprawianiu obliczonych kwot już dawno minęły.

SyKOF HR nie poprzestaje na obsłudze standardowych zagadnień kadrowo-płacowych. Jest kompleksowym narzędziem do zarządzania personelem. Pilnuje, aby pracownicy znajdowali się na odpowiednich stanowiskach zgodnie z posiadanymi umiejętnościami. W razie braków kadrowych pozwala generować i publikować ogłoszenia rekrutacyjne jednym kliknięciem.

System nie tylko wszystko poprawnie wylicza i raportuje, ale również dba, aby to co należy wykonać, zostało zrobione na czas i zgodnie z przepisami. Program jest specjalistą w temacie przygotowywania grafików pracy i prowadzenia ewidencji czasu pracy. Połączenie systemu z rejestratorami wejść/wyjść sprawia, że ewidencja czasu pracy w SyKOF HR uzupełnia się praktycznie sama.

Wszystkie informacje mogą być wprowadzane w miejscach ich powstawania, bez potrzeby angażowania specjalistów HR, z użyciem narzędzi do samoobsługi pracowniczej tam, gdzie to tylko możliwe. Obsługa systemu jest możliwa z dowolnego miejsca na świecie przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

SyKOF HR świetnie radzi sobie również z tematem oddelegowań pracowników za granicę, gromadząc potrzebną dokumentację. Rozliczanie pracowników przebywających w różnych krajach w jednym miesiącu nie stanowi żadnego problemu. Kontroluje czas pracy za granicą i wynagradza w odpowiedniej walucie.

System został tak zbudowany, że firma nie musi zajmować się infrastrukturą informatyczną, gdyż wszystko może zostać umieszczone w chmurze. Portal Pracownika dostępny dla wszystkich pracowników, działa poprzez przeglądarkę internetową i nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania.

Producentem systemu jest polska firma Sykom Sp. z o.o. posiadająca 30-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania dla firm. Zespół naszych specjalistów reaguje na zmiany w przepisach i aktualizuje system z wyprzedzeniem. Użytkownicy SyKOF HR mają możliwość zapoznania się ze zmianami odpowiednio wcześniej, co zapewnia poprawność rozliczeń oraz zwiększa komfort pracy. Na każdym etapie współpracy pozostajemy do dyspozycji klientów, wyjaśniając wszelkie wątpliwości oraz udzielając pomocy.

System SyKOF HR zapewnia wysokie bezpieczeństwo danych, zgodność z przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych kadrowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Generuje sprawozdania i deklaracje do PPK, GUS, PFRON. Obsługuje całości zagadnień związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i obsługą rozliczeń SODIR. Umożliwia generowanie i wydruk dokumentów pracowniczych m. in. umowy o pracę, aneksy i porozumienia zmieniające, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, druk Z-3, ERP-7 i wiele innych. Wspiera automatyczny backup danych wraz z powiadomieniami na maila. Ogranicza uprawnienia użytkownikom systemu (np. kierownicy mogą uzyskać dostęp tylko do uzupełnienia ewidencji wyłącznie swojego działu).

Architektura systemu SyKOF HR opiera się na technologii Klient-Serwer gwarantując wydajną pracę. System wykonuje wszystkie zaawansowane obliczenia, zestawienia i raporty. Zapewnia szybkie uzyskanie potrzebnych informacji bez konieczności posiadania stacji roboczych wyposażonych w dużą pamięć. Pozwala na efektywną pracę wielu użytkowników przy stosunkowo niskich nakładach finansowych przeznaczonych na infrastrukturę informatyczną.

Wszystkie moduły (funkcjonalności) zawierają się w jednym kompleksowym systemie pracującym na jednej bazie danych. W systemie SyKOF HR raz wprowadzona informacja trafia do modułów, w których będzie przetwarzana. Obsługa wszystkich modułów systemu odbywa się w analogiczny sposób, w przejrzystych oknach z możliwością pracy na wielu zakładkach jednocześnie. Pozwala dostosować układ wyświetlanych danych do preferencji i potrzeb własnych użytkowników z możliwością zapisu tego widoku. Skutecznie przyspiesza to realizację obowiązków, wspiera efektywność pracy i koncentrację na strategicznych zadaniach.

SyKOF HR można zintegrować z praktycznie każdym systemem ERP, księgowym czy programem do budżetowania. Wymiana danych może odbywać się w pełni automatycznie.

System SyKOF HR pozwala wybrać i zakupić funkcjonalności, które będą w danym momencie wykorzystywane, z możliwością ich późniejszego poszerzenia w zależności od potrzeb. Płacisz za te moduły, które w praktyce wykorzystujesz.

Dedykowane branże:
Budownictwo, przedsiębiorstwa robót drogowo-mostowych, produkcja, przemysł wydobywczy, przemysł spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny, usługowy, instytuty naukowe, agencje pracy tymczasowej, jednostki administracji publicznej.

Przykładowe wdrożenia
Przykładowe wdrożenia: Dowiedz się więcej - KLIKNIJ

Docelowy użytkownik:

SyKOF HR dedykowany jest dla średnich i dużych firm, instytucji oraz Agencji Pracy Tymczasowej. Występuje również w wersji SMALL dla mniejszych firm.


Ilość zrealizowanych wdrożeń:
Dowiedz się więcej - KLIKNIJ


Preferowane platformy bazodanowe:

MS SQL


Opisy modułów:
Wybrane funkcjonalności systemu:
 • Rekrutacje i onboarding
 • Kadry - zarządzanie personelem
 • Podpisy elektroniczne i e-Akta
 • Płace 
 • Grafiki pracy
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Portal pracownika
 • Koszty płac i księgowanie
 • Oddelegowania
 • Sprawozdania i rozliczenia
 • Rejestratory czasu pracy
 • Raporty i analizy
 • Umiejętności, badania i BHP
 • Pracownicy niepełnosprawni
 • Delegacje krajowe i zagraniczne
 • Asystent
 • Dynamiczne archiwum

Zapoznaj się z pełnymi informacjami na temat wszystkich funkcjonalności na naszej stronie www.sykofhr.pl


Czas wdrożenia:
1 - 6 miesięcy

Wymagania techniczne:Dowiedz się więcej - KLIKNIJ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top