marcrologic erpMacrologic ERP

(Asseco Business Solutions S.A.)

Procesowy system ERP, który umożliwia definiowanie procesów biznesowych i zarządzania firmą na ich podstawie. W nowoczesny sposób automatyzuje procesy w organizacji w oparciu o obiegi dokumentów.

 


 

Ogólny opis systemu:

macrologic erp ekran
Macrologic ERP umożliwia kompleksowe zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w kluczowych obszarach działania firmy jak finanse i księgowość, kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimi sprzedaż i logistyka, produkcja oraz controlling.

Macrologic ERP dostępny jest Anywhere - w każdym miejscu, czasie i urządzeniu. Oferuje użytkownikom inteligentny interfejs, który dopasowuje się do stylu pracy oraz rozbudowane, predykcyjne analizy danych. Wspiera funkcje zarządcze, dzięki konfigurowalnym dashboard’om menedżerskim i narzędziom controllingowym, takim jak analiza marż.

Macrologic ERP skutecznie wspiera cyfryzację przedsiębiorstw. Realizuje ideę „paperless”, automatyzując wybrane procesy w organizacji. Oferuje rozwiązania (Portal HR oraz Businesslink by Asseco) do elektronicznej wymiany dokumentów, również z KSeF, w obszarach finansowych i sprzedażowych oraz w procesach zarządczych realizowanych w odniesieniu do pracowników. Dodatkowo, umożliwia zastosowanie podpisu elektronicznego. Zawiera także algorytmy AI: inteligentny Asystent Genius generuje podpowiedzi i powiadamia o zdarzeniach biznesowych. System jest stale rozbudowywany funkcjonalnie oraz aktualizowany do zmieniających się przepisów prawa.

Dedykowane branże:
 • Budowalna
 • Metalowa
 • Elektroniczne
 • Mechaniczna
 • Grupy kapitałowe
 • Biura Rachunkowe
 • Sprzedaż detaliczna
 • Sprzedaż hurtowa

Przykładowe wdrożenia:

 • Szybkie i sprawne rozliczanie czasu pracy w firmie Spedimex -> Obejrzyj ->
 • Pełne wsparcie głównych obszarów działania firmy w Danstoker -> Obejrzyj ->
 • System Macrologic ERP i Totalizator Sportowy -> Przeczytaj ->
 • Wdrożenie Macrologic ERP w Grupie ATLAS -> Przeczytaj ->

Docelowy użytkownik:

Kadry zarządzające, menedżerowie i pracownicy średnich i dużych firm

Opisy modułów:

Finanse i księgowość
Procesy finansowo-księgowe pod kontrolą

 • Rozliczenia rachunkowo-podatkowe
 • Rozrachunki
 • Płatności elektroniczne
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Zasoby rzeczowe

Kadry i płace
Przyjazny i zorganizowany HR

 • Automatyczne procesy kadrowo-płacowe
 • Zarządzanie czasem pracy
 • Samoobsługa pracownicza w portalu HR
 • Zarządzanie ocenami okresowymi i szkoleniami
 • Analizy HR

Logistyka i sprzedaż
Procesy logistyczne bez tajemnic

 • Obsługa wszystkich zamówień od klientów i do dostawców
 • Możliwość obsługi magazynów wysokiego składowania i magazynów paletowych
 • Kontrola należności i zobowiązań

Produkcja
Zarządzanie od planowania, przez wytwarzanie, aż po rozliczanie i raportowanie wyników

 • Planowanie produkcji
 • Zlecenia produkcyjne i technologie
 • Rozliczenie produkcji
 • Kontrola jakości i badania
 • Kooperacje
 • Planowanie kosztów produkcji

Controlling
Kontrola budżetu i planowanie przyszłości

 • Modele controllingowe
 • Budżetowanie
 • Przetwarzanie danych
 • Analiza marży IV

Czas wdrożenia:
6 - 12 miesięcy

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top