Wzorem ubiegłego roku oddajemy do Państwa dyspozycji materiał stanowiący podsumowanie działań kluczowych dostawców rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem w 2023 r. oraz prezentację kierunków rozwoju oferowanych systemów ERP w roku bieżącym.
 
Mamy nadzieję, iż zaprezentowane wypowiedzi będą dodatkowym argumentem przy wyborze partnera w działaniach zmierzających do optymalizacji i podniesienia efektywności posiadanych zasobów IT w roku 2024 r.
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT  PERSPEKTYWY ERP 2023
 

 
Dążenie do usprawnienia i automatyzacji procesów biznesowych to dwa główne czynniki napędzające rozwój systemów klasy ERP tak na świecie, jak i w Polsce. Można powiedzieć, że nasz rynek śmiało podąża za światowymi trendami, bo w ubiegłym roku zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania technologiami takimi, jak sztuczna inteligencja (SI) i uczenie maszynowe (ML).
 
Michał Górecko - Prezes Zarządu, BPSC

 

Zgodnie z postanowieniami z lat ubiegłych, w roku 2023 uważnie wsłuchiwaliśmy się w sygnały płynące z rynku i od Klientów użytkujących nasze systemy ERP, przekładając je na nowe projekty oraz rozwój istniejących już funkcjonalności. Dążyliśmy przede wszystkim do rozwiązań, które będą realnie użyteczne w usprawnianiu oraz optymalizacji pracy.
 
 
Dariusz Chojnacki - Prezes Zarządu, Streamsoft

 

Rozwój biznesu jest skorelowany z transformacją technologii. Nowoczesny system ERP zaspokaja stałą biznesową potrzebę automatyzacji i optymalizacji, właśnie dzięki nowej technologii – sztucznej inteli-gencji, uczeniu maszynowemu, chmurze oblicze-niowej czy narzędziom Business Intelligence.
Sztuczna inteligencja przyspiesza postęp. Warto skupić się na możliwościach, jakie oferuje biznesowi i zweryfikować pojawiające się w me-diach mity. Sztuczna inteligencja daje przedsiębiorstwom przede wszystkim szansę na zwiększenie efektywności – w kontekście automatyzacji, analityki czy przewidywania trendów.

Piotr Śledź - Prezes Zarządu, IT.integro

 


Początek roku to tradycyjnie okres refleksji nad tym, co udało się dokonać w roku poprzednim, ale także postanowienia dotyczące nowego roku. Spoglądając na 2023 r. nie sposób wymienić jednego z naszych największych osiągnieć w obszarze produktów ERP, jakim są dalsze kroki w kierunku cyfryzacji naszych rozwiązań, w tym coraz silniejsze portfolio produktów chmurowych, także rozwiązań wymuszonych przez regulacje prawne, jak np. EkoSystem Symfonii KSeF.


Robert Zyskowski - Chief Financial Officer, Symfonia

 

Rok 2023 przyniósł ANEGIS dynamiczny rozwój i realizację ambitnych projektów w obszarze wdrożeń ERP i CRM. Kolejni przedsiębiorcy zdecydowali się wejść na ścieżkę cyfrowej transformacji, aby zapewnić swoim biznesom elastyczność i odporność na zmiany. Takie podejście jest kluczowe dla utrzymania ciągłości operacyjnej w czasach niespokojnych, w których wysoki wskaźnik inflacji, zakłócenia w łańcuchu dostaw, nowe regulacje na przykład w systemie podatkowym i wymogi środowiskowe nie są obojętne dla funkcjonowania przedsiębiorstw.
 
Krzysztof Langner - Chief Sales Officer, ANEGIS

 


2024 roku rynek systemów ERP w Polsce będzie przeżywał fascynującą transformację, odzwierciedlającą globalne trendy i specyficzne potrzeby lokalnego biznesu. Na podstawie analizy raportu SAP Polska „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0” i bieżących informacji płynących z rynku, uważam, że będziemy mogli zaobserwować kilka kluczowych zmian kształtujących ten sektor.
 
Piotr Ferszka- Prezes Zarządu, SAP

Rok 2023 nie tylko przyniósł nam znaczący wzrost, ale również stanowił czas intensywnego planowania i zarysowywania kierunków dalszego rozwoju firmy. Zdajemy sobie sprawę, że dynamiczna ewolucja rynku wymaga stałego dostosowywania się do oczekiwań klientów oraz aktywnego uczestnictwa w rewolucji przemysłowej.

Bartłomiej Rutkowski - Sales Director , CFI Systemy Informatyczne

 


 

Dostawcy systemów ERP coraz częściej w swoich produktach wykorzystują technologię opartą na sztucznej inteligencji (AI), aby zwiększyć efektywność i automatyzację oraz umożliwić bardziej inteligentne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Mając na uwadze maksymalne wsparcie użytkowników, od wielu lat budujemy własne rozwiązania, które z powodzeniem wykorzystują mechanizmy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i deep learning.

Radosław Lasota - Product Manager ds Biur Rachunkowych, Comarch

 

W obliczu dynamicznego rozwoju technologii, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji, obserwujemy zmieniający się krajobraz systemów ERP. Wiodące raporty i badania, w tym Deloitte Human Capital Trends, wskazują, że AI staje się kluczowym elementem w strategiach firm. Ponadto obserwacje rynkowe, takie jak dyskusje na konferencji Unleash w Paryżu, również potwierdzają, że AI jest nie tylko tematem modnym, ale przede wszystkim potrzebnym i oczekiwanym przez klientów.
 
Piotr Chrobot - Prezes, Unit4

 

Gdy zastanawiamy się nad postępami poczynionymi w 2023 r. w kierunku optymalizacji naszych systemów ERP, staje się oczywiste, że skupienie się na wykorzystaniu technologii „cloud”, angażowaniu ekspertów i udoskonaleniu prekonfiguracji odegrało kluczową rolę.


Wojciech Ratajczak - Prezes, iPCC

 

Ubiegły rok pokazał wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją, głównie w zakresie generatywnej AI, co wiąże się bezpośrednio z opublikowaniem rozwiązania GPT-4. Firmy zaczęły eksperymentować poprzez np. wdrażanie elementów sztucznej inteligencji w oferowanych przez siebie produktach. Nie inaczej wygląda to w przypadku systemów ERP.


Marek Wesołek - SEO,  Sente

 

Miniony rok, mimo swoich licznych wyzwań – od trwającej wojny na Ukrainie, przez zmieniające się otoczenie polityczne, aż po ciągłą niepewność gospodarczą – okazał się dla proALPHA Polska oraz całej grupy proALPHA czasem dynamicznego rozwoju i znaczących osiągnięć.
 

Grzegorz Wikierski - Head of Sales, proALPHA Polska

 

Rok 2023 był trudny dla polskiej gospodarki. Wzrost PKB zaledwie o 0,3%, inflacja 11,6%, sprzedaż detaliczna ogółem -2,6%. Dla branży IT wyzwania związane z presją płacową i trudnością w pozyskaniu nowych pracowników. Ze strony klientów IT skłonność do hamowania inwestycji i poszukiwania oszczędności. W takim klimacie, jak większość producentów systemów ERP mierzyliśmy się w roku 2023 z wyz-waniem utrzymania równowagi w procesie rozwoju naszego oprogramowania. Jak zawsze ważne było odpowiadanie na potrzeby biznesowe klientów, a z drugiej strony kluczowe - przygotowanie na czas rozwiązań związanych z planowanym wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur.
 
Mirka Achinger- Prezes Zarządu, ODL Sp. z o.o.

 

Czy już w roku 2024 systemy ERP będą wykorzystywały technologię AI? Część producentów podjęło takie działania, ale nie wszyscy i w bardzo wąskim zakresie. Ponieważ dopiero trwa zagospodarowanie scenariuszy biznesowych, zarówno od strony technicznej, jak i praktycznego użycia w systemach wspierających biznes. Jednocześnie odbywa się oswajanie z kalkulacją kosztów i generowania przychodów jakie mogą dane rozwiązania przynieść przedsiębiorstwo, czy użytkownikom.
 
Jadwiga Wojtas - Dyrektor Produkcji i Rozwoju, Soneta

 

Robert Górski, Director of Sales Department Commercial Sector/BS, Axians Rok 2023 upłynął w naszej firmie pod znakiem rebrandingu. S&T zmieniło się w Axians. W obszarze aplikacji biznesowych ostatnie 12 miesięcy to dla nas przede wszystkim okres pracy nad dużymi projektami ERP dla dość zróżnicowanych klientów. Dodatkowo, w wyniku dołączenia do Grupy VINCI uzyskaliśmy dostęp nie tylko do know-how w takich obszarach jak zarządzanie majątkiem i ochrona środowiska, ale przede wszystkim do dodatkowych kompetencji wielu specjalistów rozwiązań SAP i Infor.
 
Robert Górski - Director of Sales Department Commercial Sector/BS, Axiansa

 

Marek Głazowski IFSW 2023 roku IFS wprowadził wiele istotnych nowości produktowych, które miały duże znaczenie dla klientów. Skupialiśmy się na rozwoju narzędzi, które pomagają przedsiębiorstwom raportować działania związane z odpowiedzialnością społeczną, środowis-kiem i zarządzaniem (ESG). W szczególności, narzę-dzia te umożliwiają monitorowanie śladu węglowego, co jest ważne dla firm dążących do zrównoważonego rozwoju.
 
Marek Głazowski - Prezes Zaządu, IFS

 

Paweł Daszkiewicz, DSRRok 2023 zarysował się wśród polskich przedsiębiorstw produkcyjnych jako czas niepewności i wyczekiwania. Trwająca drugi rok wojna w Ukrainie, trwająca stagnacja gospodarcza, na granicy recesji, w kilku europejskich krajach w tym w Niemczech i Francji, duże napięcia geopolityczne w wielu rejonach świata, a w końcu wybory parlamentarne w Polsce i niepewność kierunków zmian, które po nich miałyby nastąpić – te czynniki spowodowały, że firmy z reguły prowadziły również inwestycje IT bardzo ostrożnie.
 
Paweł Daszkiewicz - Dyrektor Realizacji Usług, DSR

Back to top