MAAT - system ERPMAAT_Pracownicy

(COMP Soft Sp. z o.o.)

 

MAAT_Pracownicy jest jednym z modułów systemu MAAT - rozwiązania klasy ERP. Może być wykorzystywany autonomicznie. Obejmuję rozbudowaną ewidencję kadrową i naliczanie płac, także dla skomplikowanych algorytmów funkcjonujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych.


Ogólny opis systemu:

MAAT_Pracownicy pozwala zautomatyzować większość zadań Działu Personalnego przedsiębiorstwa, wspomagając planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi.
Podstawowy zakres modułu to:

• Obsługa kadr
• Ewidencja czasu pracy
• Płace

Dedykowane branże:bez ograniczeń

Przykładowe wdrożenia:

Firmy:
 • UPS Polska
 • WARBUD SA
 • Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
 • Sokółka Okna i Drzwi SA,
 • Opakomet SA w Krakowie,
 • PUSiSW Glinik w Gorlicach,
 • LIS Poland w Żurawicy,
 • Prospona Sp. z o.o. w Nowym Sączu,
 • LEIER Polska SA.
 • Emerson Polska Sp. z o.o.
 • Euro-Energetyka Sp. z o.o. w Mielcu
 • Geyer&Hosaja Sp. z o.o. w Mielcu
 • Urząd Miasta w Pszowie
 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku

Docelowy użytkownik:

Przedsiębiorstwa produkcyjne, instytucje finansowe, samorządowe i szpitale.


Ilość zrealizowanych wdrożeń:

Ponad 100


Preferowane platformy bazodanowe:ORACLE, w tym także dystrybuowany nieodpłatnie Oracle eXpress Edition


Czas wdrożenia:1-3 miesięcy

Wymagania techniczne:
Serwer: co najmniej 2 GB RAM. HDD 100 GB. Dowolny system operacyjny, np. Linux, IBM AIX, Sun Solaris, MS Windows 2000.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top