sbiznes logoMaks ePracownik

(Softmaks.pl.)

 

System ePracownik – to nowoczesny dostęp do danych kadrowych . Zapewnia oszczędność czasu, wygodę i bezpieczeństwo - wszystko co potrzebuje pracownik bez angażowania działu kadr. Wszystkie ważne informacje w jednym miejscu dostępne są z dowolnego komputera lub smartfona przez przeglądarkę WWW.
 

 
Ogólny opis systemu:
System ePracownik – na przełomie roku nasza firma opracowała i wdrożyła nowy system – portal pracowniczy. Dzięki niemu każdy pracownik firmy bez angażowania działu kadr może w dowolnej chwili zalogować się na swoje konto ze smartfonu, tabletu lub komputera i sprawdzić istotne informacje związane ze swoim zatrudnieniem takie, jak warunki umowy, terminy badań lekarskich i szkoleń bhp, staż pracy, kwalifikacje oraz przydział odzieży.

Aplikacja przedstawi pracownikowi jego harmonogram pracy, dotychczasowe nieobecności oraz wymiary urlopów. Pracownik w łatwy sposób może złożyć wniosek o urlop - wypoczynkowy, bezpłatny, okolicznościowy lub płatną opiekę nad dzieckiem do lat 14, a wniosek po akceptacji przełożonego oraz weryfikacji działu kadr zostaje automatycznie zarejestrowany w systemie HR.

ePracownik służy również do przesyłania pracownikom odcinków płacowych oraz dokumentów PIT-11, które podpisywane są bezpośrednio w systemie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ePracownik zapewnia jednocześnie wygodę i oszczędność czasu, jak również – co dziś bardzo istotne – bezpieczeństwo danych. Dodatkowo eliminuje konieczność wydruku, ręcznego wypisywania dokumentów oraz ich dystrybuowania czy przechowywania.

Obecnie zaplanowane są kolejne etapy rozbudowy portalu.

Dowiedz się więcej – KLIKNIJ.


Dedykowane branże:

 • Produkcja,
 • Handel,
 • Usługi,
 • Użyteczność publiczna


Docelowy użytkownik:

Duże i średnie przedsiębiorstwa


Ilość zrealizowanych wdrożeń:
 


Preferowane platformy bazodanowe:

Ms SQL, ORACLE, POSTGRES, inne popularne


Opisy modułów:Obszary funkcjonalne systemu ePracownik:

Dane ogólne pracownika
 • Nazwisko 
 • Imię
 • Nr ewidencyjny 
 • PESEL 
 • Data ostatniego zatrudnienia 
 • Komórka organizacyjna (symbol i nazwa) na dzień pobrania
 • Stanowisko
 • Rodzaj umowy o pracę i ewentualnie dla umowy
 • Staż pracy na dzień pobrania
 • Podstawowy rachunek bankowy
WYMIAR urlopu wypoczynkowego w bieżącym roku
 • Wymiar zaległy (na dzień 1 stycznia)
 • Wymiar dla bież. roku (dla całego roku)
 • Wykorzystanie urlopu w bieżącym roku
 • Pozostały wymiar do wykorzystania
ABSENCJE
 • Rodzaj nieobecności
 • Data od 
 • Data do
 • Opcjonalnie godziny od-do (w przypadku nieobecności godzinowych)
 • Dni kalendarzowe 
 • Dni robocze
GRAFIK – PLANOWANY CZAS PRACY
 • Data 
 • Zaplanowane godziny pracy „od – do” względnie ustalony symbol (np. „W”) dla dnia wolnego
PRZYDZIAŁ ODZIEŻY
 •  Asortyment – indeks
 • Asortyment – nazwa (opis) 
 • Data przydziału odzieży 
 • Przewidywana data kolejnego przydziału względnie ustalony opis (np. „do zużycia”) jeśli dany asortyment nie ma ustalonej daty kolejnego przydziału
BADANIA LEKARSKIE
 • Rodzaj badania
 • Data ostatniego badania
 • Data ważności badania
SZKOLENIA BHP
 • Rodzaj szkolenia
 • Data szkolenia
 • Data ważności szkolenia
UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE
 • Rodzaj uprawnienia
 • Data uzyskania uprawnienia
 • Data ważności uprawnienia
ODCINKI PŁACOWE
 • Odcinki płacowe wygenerowane z programu kadrowo-płacowego jako pliki PDF
 • Możliwość podglądu, pobrania i wydruku odcinka płacowego

WNIOSKI URLOPOWE
 • Pracownik wypełnia wniosek o urlop (wypoczynkowy, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem do lat 14 itp.); może wskazać zastępcę na czas nieobecności
 • Pracownik akceptujący zatwierdza lub odrzuca wniosek z podaniem przyczyny
 • Kadry ostatecznie zatwierdzają lub odrzucają wniosek; zaakceptowane wnioski są zapisywane w kartotece nieobecności w programie kadrowo-płacowym
 • Powiadomienia na e-mail o złożonych wnioskach oraz zmianie statusu wniosków 
 • Możliwość wycofania złożonego wniosku
DOKUMENTY PIT-11
 • Użytkownik akceptujący przesyła deklaracje PIT-11 wygenerowane z programu kadrowo-płacowego jako pliki PDF do osoby upoważnionej do podpisu
 • Użytkownik upoważniony do podpisywania PIT-11 dokonuje podpisania dokumentów w aplikacji podpisem kwalifikowanym - e-podpis KIR (Szafir) oraz Asseco (Certum)
 • Pracownik otrzymuje powiadomienie z linkiem – może wyświetlić podgląd dokumentu i go pobrać lub wydrukować; przed wyświetleniem podglądu musi zatwierdzić odebranie dokumentu.

Czas wdrożenia:
2 - 5 miesięcy

Wymagania techniczne:Dowiedz się więcej - KLIKNIJ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top