Icon24TM

(Iconity Sp. z o.o.)

Icon24™ to oprogramowanie dla firm klasy ERP, które pomaga zarządzać firmą i jej zasobami za pomocą jednego systemu online. Dzięki wielu modułom otrzymujesz kompleksowy, wielozadaniowy system, który pozwala zarządzać całą firmą oraz zadaniami pracowników.
 

 
Ogólny opis systemu:
Icon24™ pozwala na optymalizację procesów i poprawę efektywności zachodzących w Twojej firmie za pomocą jednego, intuicyjnego systemu. Dzięki modułom funkcjonalnym takim jak: kadry online, program do obsługi serwisu, system elektronicznego obiegu dokumentów z funkcją OCR, system CRM do zarządzania procesem sprzedaży czy zarządzanie magazynem online, możesz prowadzić wszystkie procesy, automatyzować pracę oraz zarządzać zadaniami za pomocą jednego systemu. Icon24™ to system ERP, który dostosowuje się do Twojej firmy, by w pełni odpowiadać specyfice Twojej pracy.

Icon24™ daje możliwość generowania analiz i raportów zarządczych na podstawie bieżących danych, pozyskanych z wielu działów Twojej firmy w czasie rzeczywistym. To idealny system zarządzania zadaniami, w którym automatyzacja pracy zespołu zwiększa efektywność funkcjonowania firmy, pomaga śledzić procesy, rozumieć ich przebieg i podejmować trafne decyzje.

Dedykowane branże:


Handel, Sprzedaż, Dystrybucja, Usługi, Serwis, Produkcja, IT

Przykładowe wdrożenia
Saternus Group S.A. - to firma z branży produkcyjnej. Wdrożenie pozwoliło zoptymalizować procesy produkcyjne oraz usprawniło procesy związane ze sprzedażą zagraniczną.

Ematech Sp. z o.o. - to firma dostarczająca infrastrukturę IT. Branżę charakteryzuje duża ilość zamówień. Przepływ pracy i podział zadań zagospodarowane przez Icon24 pozwoliły na lepsze zarządzanie czasem, poprawę terminowości realizacji zleceń oraz zwiększenie kontroli nad rozliczeniami.

Banimex Sp. z o.o. - to firma z branży budowlanej, w której niezwykle ważny jest sprawny przepływ dokumentów oraz zarządzanie projektami. Obszary te udało się z sukcesem usprawnić dzięki Icon24 wprowadzając elektroniczny obieg dokumentów oraz usprawniając przepływ pracy na projektach.

System-IT Sp. z o.o. Sp. K. - to firma z branży techniczno-informatycznej. Wdrożenie pozwoliło na uporządkowanie informacji dotyczących klientów oraz ewidencji sprzedaży, a także na sprawne zarządzanie procesem sprzedażowym w jednym miejscu.

Administacja publiczna - Starostwo Powiatowe – wdrożenie Icon24 pozwoliło usprawnić organizację w dużej strukturze z obszaru administracji publicznej. Zarządzanie personelem, ewidencją czasu pracy oraz zarządzanie procesami biznesowymi są teraz zautomatyzowane i zagospodarowane w jednym miejscu.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości – wdrożenie systemu Icon24 wpłynęło na poprawę jakości zarządzania czasem pracy, zarządzania personelem, scaliło procesy magazynu i sprzedaży, usprawniło prowadzenie serwisu oraz pozwoliło na optymalizację produkcji.

Docelowy użytkownik:

Małe i średnie przedsiębiorstwa


Ilość zrealizowanych wdrożeń:
 30-40


Preferowane platformy bazodanowe:

SQL Server


Opisy modułów:
Kontroling
Icon24™ zapewnia lepsze zarządzanie wynikami przedsiębiorstwa, gdzie obok tradycyjnego rachunku kosztów obejmuje również analizy pod kątem kosztów projektów, jednostek i działów przedsiębiorstwa i wielu innych dostosowanych parametrów.

Workflow
Funkcja pozwalająca na automatyzację procesów poprzez przepływ pracy składający się z uporządkowanego i powtarzalnego wzoru działania. W systemie Icon24™ możemy stworzyć dla Twojej firmy taki wzór i dzięki temu sprawić, że wybrane procesy w Twojej firmie będą działy się całkowicie automatycznie. Najbardziej popularnym procesem jest obieg dokumentów w którym konieczna jest akceptacja osób merytorycznie za to odpowiedzialnych. Dodanie dokumentu do systemu powoduje uruchomienie się automatycznego procesu, którego następstwem jest zadanie zawierające konkretną akcję np. „akceptacja wydatku”, widoczne na liście zadań oraz na terminarzu osoby do niego przydzielonej.

Zarządzanie Zasobami
Pomaga w kontrolingu i analizie wykorzystania zasobów, a więc tym co jest najważniejsze dla każdego menadżera. Polega na liczeniu czasu realizacji pojedynczego zadania, co jest następnie widoczne w systemie. Dzięki temu możesz na podstawie statystyk lepiej operować czasem przeznaczonym na realizowanie pojedynczych czynności przez pracowników. Pomaga w tym również raport okresowy czasu przeznaczonego na określone typy zadań, który wskazuje efektywność pracowników podczas jego wykonywania.

CRM
Zadowoleni klienci są niezwykle ważnym aspektem prowadzonej działalności. Nie pozwól im przejść do konkurencji, przez to, że raz czy dwa ktoś zapomniał wysłać ofertę lub zadzwonić. W module CRM można odnotowywać najistotniejsze informacje oraz ustalenia. Dodatkowo każdy klient może mieć przydzielonego opiekuna, odpowiedzialnego za kontakt z danym klientem.

Sprzedaż
Efektywna i elastyczna sprzedaż decyduje o sukcesie firmy. System Icon24™ pomaga sprawnie realizować proces sprzedaży poprzez tematy sprzedaży. Tematem sprzedaży określamy pojedynczą sprzedaż, na którą może składać się: oferta, zamówienie do dostawcy, zamówienie na produkcję, rozliczenie oraz automatycznie generujące się dokumenty magazynowe.

Projekty
Prowadzenie projektów w systemie umożliwia dokładne kontrolowanie poziomu realizacji projektu, konkretnych jego etapów, jak również jego budżetu. Dzięki możliwości podziału kosztów w fakturach zakupowych, jesteś w stanie określić koszty z podziałem na kamienie milowe w projekcie. Moduł pozwala również prezentować koszty w projektach za pomocą graficznych raportów.

Produkcja
Podstawę planowania i kontroli w Icon24™ stanowi kompleksowe rozwiązanie do zarządzania produkcją wielowariantową, procesową, dyskretną, opartą na numeracji serii i partii - również w formie mieszanej. OEE wspiera ponadto wszelkie istotne metody zarządzania. Dzięki współpracy z platformą IconPro™, Twoja firma będzie przygotowana na czwartą rewolucję przemysłową (Przemysł 4.0).

Serwis
Dział serwisu w Twojej firmie może liczyć na wsparcie na każdym etapie pracy. Odwzorowanie umów serwisowych i odwzorowywanie procesów stanowią dodatkowe ułatwienie. Ewidencja sprzętu nie będzie stanowić już wyzwania, ponieważ wszystko znajdzie się w systemie. Wystarczy wyszukać go po numerze seryjnym i już wiadomo, do kogo należy oraz jaka jest jego historia serwisowa.

Rezerwacje
Porządek w krótkoterminowych i długoterminowych rezerwacjach sprzętu jest niezwykle istotny z punktu widzenia kontrolingu. W ramach odpowiedzi na te potrzeby proponujemy terminarz rezerwacji sprzętu, na którym widoczne jest doskonale kiedy jest dostępny, a kiedy nie. W ramach rezerwacji długoterminowej w systemie znajdują się umowy dzierżawy, które można rozliczać i generować na podstawie rozliczenia PDF.

Kadry
Moduł daje możliwość definiowania kompetencji pracowników oraz ich uprawnień. Znajduje się tutaj dokumentacja pracownicza taka jak: badania lekarskie, informacje na temat urlopów, rodzaju zatrudnienia, stażu pracy, umów itp.

Ewidencja Czasu Pracy
Ewidencja jest to dokumentacja wymagana przez prawo do prawidłowego rozliczenia pracownika przed wypłatą wynagrodzenia. Zazwyczaj jest to żmudne i czasochłonne zadanie, wymagające ręcznego uzupełniania danych przez dział kadr. W odpowiedzi na ten problem powstała funkcjonalność dzięki której na podstawie rejestrowanego czasu pracy, za pomocą IconRCP™, pod koniec okresu rozliczeniowego można wygenerować bezpośrednio w systemie wydruk, na którym znajduje się sumaryczna ilość przepracowanych godzin oraz dni wolne podzielone na konkretny typ absencji. Moduł pomaga również w rozliczaniu pracowników wynagradzanych w trybie godzinowym lub zadaniowym.

Rejestracja Czasu Pracy
Jest to funkcjonalność umożliwiająca rejestrowanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników. Pracownicy wchodząc i wychodząc z firmy rejestrują to za pomocą przyłożenia karty lub breloka albo poprzez wpisanie kodu na specjalnie do tego przeznaczonym czytniku.
Funkcjonalność pozwala również na rejestrowanie rozpoczęcia i zakończenia pracy, przez pracowników zdalnych. Każdy taki wpis może być poprawiany oraz weryfikowany przez przełożonego. W systemie znajdują się wnioski urlopowe, które po złożeniu i akceptacji online (ścieżka procedowania jest do ustalenia indywidualnie) widoczne są na “terminarzu urlopów”.

Magazyn
Efektywne zarządzanie magazynem to prosta oszczędność czasu i pieniędzy. Kontrola wszystkich procesów typu przyjęcie towaru, zarządzanie stanami magazynowymi czy zakupu w Icon24™ odbywa się w jednym miejscu. Dzięki temu można wygodnie śledzić poszczególne procesy, które stanowią integralną część pełnego łańcucha dostaw.

Produkty
Baza produktów i usług w systemie Icon24™ jest bardzo elastyczna. System daje możliwość kompletacji produktów oraz prowadzenia ich w wariantach i opcjach. Na ich podstawie można tworzyć raporty dotyczące produktów oraz zestawienia zbiorcze. Oprócz podstawowej ceny wpisywanej w produktach, użytkownik ma możliwość dodania wielu cenników.

Czas wdrożenia:
5 - 30 dni

Wymagania techniczne:Komputer/urządzenie z dostępem do internetu, przeglądarka, jak np. Chrome, FireFox, Safari, Opera, Microsoft Edge.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top