erp rho softwareMODUS ERP

(RHO SOFTWARE)


Modus ERP to specjalistyczny system, zaprojektowany na potrzeby firm produkcyjnych. Oferuje on kompleksowe rozwiązania, które umożliwiają pełną kontrolę nad wszystkim procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych, optymalizacją kosztów, zarządzaniem jakością oraz planowaniem i monitorowaniem produkcji.

 


 
Ogólny opis systemu:Modus ERP jest rozbudowanym systemem, który dostarcza firmom produkcyjnym kompleksowych narzędzi do efektywnego zarządzania i optymalizacji procesów. Dzięki jego wsparciu przedsiębiorstwa produkcyjne mogą zwiększyć wydajność, skrócić czasy realizacji i poprawić jakość swoich produktów, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

To system wykraczający poza standardową definicję systemów ERP.

To jedno rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalności różnych systemów: APS, BI, CMMS, CRM, DMS, EAM, EDI, MES, MRP, PDM, RCP.
Modus ERP to również szereg zintegrowanych aplikacji mobilnych dostępnych z poziomu przeglądarki www czy urządzeń przenośnych.

Dedykowane branże:
System Modus ERP na przestrzeni 20 lat został wdrożony w ponad 600 zakładach. Bazując na wiedzy akademickiej i naszym doświadczeniu stworzyliśmy narzędzie, które z powodzeniem jest wdrażane w odmiennych modelach produkcyjnych i w odmiennych branżach.

Produkcja: Modus ERP doskonale sprawdza się w branży produkcyjnej, niezależnie od rodzaju produkcji (np.: seryjna, jednostkowa, dyskretna, procesowa, projektowa, just in time). Zapewnia on kompleksowe wsparcie w zarządzaniu procesami produkcyjnymi i procesami towarzyszącymi. Zostały przygotowane wersje branżowe z unikalną funkcjonalnością charakterystyczną tylko dla konkretnej branży:
 • Produkcja maszyn
 • Metalowa
 • Automotive
 • Kompozyty
 • Spożywcza/ Chemiczna
 • Farmaceutyczna/ Medyczna
 • Poligraficzna
 • Tekstylna
 • Narzędziowa
 • Meblarska
 • wiele innych
Usługi: Firmy świadczące usługi, takie jak serwis, naprawy, konsulting, agencje reklamowe czy firmy szkoleniowe, również mogą skorzystać z systemu Modus ERP. Pozwala on na skuteczne
zarządzanie projektami, śledzenie czasu pracy, fakturowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz analizę rentowności usług.

Logistyka i magazynowanie: Branże związane z logistyką, transportem i magazynowaniem. Modus ERP zapewnia kontrolę nad zamówieniami, planowaniem dostaw, zarządzaniem flotą, monitorowaniem stanów magazynowych, optymalizacją tras oraz śledzeniem przepływu towarów.

Handel i dystrybucja: Modus ERP wspomaga zarządzanie zamówieniami, sprzedażą, magazynowaniem, logistyką, obsługą klienta oraz analizą danych sprzedażowych.
Branże projektowe: Firmy realizujące projekty (agencje reklamowe, firmy inżynieryjne, biura projektowe czy firmy budowlane). Modus ERP wspiera zarządzania projektami, harmonogramami, alokacją zasobów, kosztorysowaniem oraz raportowaniem postępów.

Należy jednak podkreślić, że powyższe przykłady to jedynie część branż, w których Modus ERP znajduje zastosowanie. System ten może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży, co czyni go wszechstronnym narzędziem do zarządzania w różnych obszarach biznesowych.

 
 
Docelowy użytkownik:
System adresowany jest zarówno do małych, średnich, jak i do dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, niezależnie od reprezentowanej branży i modelu produkcyjnego.

Modus ERP jest dostosowany do różnych branż. Bez względu na specyfikę działalności, system zapewnia szerokie możliwości konfiguracji i personalizacji.

Przeznaczeniem systemu Modus ERP są zarówno menedżerowie i kierownicy, którzy potrzebują narzędzia do strategicznego planowania, monitorowania wyników i podejmowania kluczowych decyzji biznesowych, jak również pracownicy operacyjni odpowiedzialni za codzienne działania w obszarach takich jak zamówienia, sprzedaż, produkcja, magazynowanie czy finanse.

Dzięki swojej elastyczności, Modus ERP może być wykorzystywany w różnych działach i na różnych poziomach organizacji, zapewniając spójność danych i informacji na wszystkich poziomach zarządzania.

Ważnym aspektem docelowego użytkownika systemu Modus ERP jest także zdolność do łatwego dostępu i obsługi. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i przyjazny, co umożliwia pracownikom szybkie przyswojenie i efektywne korzystanie z systemu bez konieczności rozległego szkolenia.

Ilość zrealizowanych wdrożeń:

 > 600


Preferowane platformy bazodanowe:
Firebird SQL

Opisy modułów:

System Modus ERP to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia przedsiębiorstwom w pełni wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie konkurencyjność na rynku. Dzięki kompleksowym funkcjom, elastyczności i możliwościom integracji, Modus ERP stanowi nieodzowny element skutecznego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.


Kompleksowość: Modus ERP oferuje szeroki zakres funkcji i modułów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Niezależnie od branży i wielkości firmy, system gwarantuje holistyczne wsparcie w zarządzaniu wszystkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie (finanse, księgowość, sprzedaż, zakupy, produkcja, magazynowanie, logistyka, analityka, rozliczanie pracowników, integracje i wiele innych).

Integracja i centralizacja danych: System Modus ERP zapewnia jednolite źródło informacji, co ułatwia dostęp do aktualnych danych dla wszystkich działów i pracowników. Integracja modułów umożliwia płynny przepływ informacji i eliminuje potrzebę powtarzania danych w różnych systemach.

Efektywne zarządzanie procesami: Modus ERP usprawnienia i automatyzuje procesów biznesowych, co prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej. Dzięki precyzyjnemu planowaniu, monitorowaniu i raportowaniu, przedsiębiorstwo może skuteczniej kontrolować koszty, terminy realizacji i jakość świadczonych usług i produkcji.

Planowanie produkcji: Modus ERP umożliwia harmonogramowanie produkcji, zarządzanie materiałami i zasobami, kontrolę nad terminami realizacji oraz optymalizację procesów w celu zwiększenia wydajności i skrócenia czasu cyklu produkcyjnego.

Zarządzanie zapasami i magazynowaniem: System Modus ERP umożliwia pełną kontrolę nad zarządzaniem zapasami i magazynowaniem. Zapewnia monitorowanie stanów magazynowych, śledzenie przepływu materiałów, automatyczne zamówienia, optymalizację poziomów zapasów oraz zarządzanie przestrzenią magazynową.

Kontrola jakości: Modus ERP wspiera zarządzanie jakością poprzez definiowanie i śledzenie wymagań jakościowych, kontrolę i analizę danych dotyczących jakości, zarządzanie reklamacjami i działaniami korygującymi oraz wdrożenie procedur audytowych.

Zarządzanie zamówieniami i sprzedażą: System Modus ERP pozwala na efektywne zarządzanie zamówieniami klientów, procesem ofertowania, obsługą zamówień, harmonogramowaniem produkcji w oparciu o popyt oraz analizę danych sprzedażowych. Umożliwia również monitorowanie procesu sprzedaży, zarządzanie kontraktami oraz obsługę reklamacji.

Kosztorysowanie i analiza rentowności:
Modus ERP zapewnia narzędzia do kosztorysowania, które umożliwiają precyzyjne określenie kosztów produkcji. System umożliwia także analizę rentowności projektów i produkcji, co pozwala na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i optymalizację kosztów.

Finanse i rozrachunki: Modus ERP obejmuje funkcje związane z zarządzaniem finansami firmy, zarządzanie budżetem, zarządzanie płatnościami, fakturowanie, windykacja, raportowanie finansowe i analiza danych finansowych., JPK.

Rozliczanie pracowników: obsługa procesów związanych z zarządzaniem personelem i zasobami ludzkimi. Zawiera funkcje takie jak zarządzanie listą płac, czasem pracy, szkoleniami, oceną pracowników, planowaniem zasobów ludzkich i analizą wskaźników zasobów ludzkich.

Projekty: to planowanie projektów, przydzielanie zasobów, monitorowanie postępów, kontrola kosztów, zarządzanie harmonogramem, raportowanie i analiza efektywności projektów.

Analiza i raportowanie: Modus ERP dostarcza zaawansowane narzędzia do analizy danych i generowania raportów, co pozwala na lepsze zrozumienie działalności firmy oraz podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. Dzięki różnym wskaźnikom i miarom efektywności, przedsiębiorstwo może monitorować wyniki, identyfikować trendy i dostosowywać strategię działania.

Integracja i współpraca: Modus ERP umożliwia integrację z innymi systemami i narzędziami, takimi jak systemy CAD/CAM, systemy do nestingu, oprogramowanie maszyn, urządzenia pomiarowe czy systemy automatyzacji produkcji.

Warto zauważyć, że opisane moduły to tylko przykładowe funkcjonalności modułów w systemie Modus ERP.

Czas wdrożenia:od kilku tygodni

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top