Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365 for Operations

( ANEGIS Sp. z o.o.)


Dynamics 365 for Operations jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania działalnością biznesową dla średnich i dużych organizacji. Aplikacja obsługująca Operacji dla Dynamics 365 (dawniej zwanym Dynamics AX) jest flagowym pakietem firmy Microsoft przeznaczonym do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

 


 
Ogólny opis systemu:

Aplikacja Operacje dla Dynamics 365 (dawniej zwana Dynamics AX) jest flagową aplikacją firmy Microsoft do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Operacje obecnie korzystają z pełnej integracji z aplikacjami Dynamics CRM i Office 365, umożliwiając szybsze procesy biznesowe, lepszą widoczność i optymalizację podejmowanych decyzji.

Dynamics 365 for Operations napędza rozwój firmy dzięki przełomowym możliwościom sztucznej inteligencji. Azure Machine Learning oraz Cortana Intelligence umożliwiają przejście od prostych opisowych analiz do wyprzedzających, wspomagających działanie rekomendacji, zapewniając przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną, od realizacji łańcucha dostaw do spersonalizowanych doświadczeń klientów.

Przejrzysty interfejs

Nowe doświadczenie użytkownika zostało zoptymalizowane dla wielu platform i aplikacji mobilnych. Przejrzysty, nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika oparty na przeglądarce jest przyjemny w użyciu i łatwy do opanowania. Wszystkie informacje dostępne są w każdej chwili, z każdego miejsca, z dowolnego urządzenia.

Natychmiastowy dostęp do informacji, których potrzebujesz

Dlaczego masz polegać na danych z ostatniego miesiąca? Wbudowane rozwiązanie business intelligence (Power BI) zapewnia ci wgląd w całą twoją działalność w czasie rzeczywistym. Połącz zewnętrzne usługi danych z historycznymi danymi i wykorzystuj zaawansowane narzędzia analityczne, aby przekształcić informacje w wnioski wspomagające podejmowanie dobrych decyzji.

Odpowiedzi na pytania, których nawet nie zadałeś

Integracja pakietu Cortana Analytics Suite i Power BI proaktywnie dostarcza odpowiedzi. Używaj funkcji Quick Insights (szybki wgląd) do uruchomienia głębokich algorytmów analitycznych, aby odkrywać ukryte trendy. Kontroluj funkcjonalność za pomocą prostego języka, w celi natychmiastowego zyskania odpowiedzi: "Cortana, jaka jest w tym miesiącu średnia wydatków potencjalnych klientów według kryteriów geograficznych?"

Wgląd w przyszłość

Usługa Azure Machine Learning dostarcza mocy inteligencji predykcyjnej. Korzystaj z najnowocześniejszych algorytmów do przewidywania potencjalnych problemów i możliwości. Szybko twórz i wdrażaj niestandardowe modele predykcyjne, dostępne na każdym urządzeniu, wszędzie, z połączonych źródeł danych.

Bezkonkurencyjna wydajność mocy obliczeniowej

Chmura systemu Azure zapewnia więcej wydajności na żądanie. Automatyczna skalowalność usługi dopasowująca się do wymagań biznesowych (płać tylko za wykorzystywane zasoby). Wdrażaj, modyfikuj i aktualizuj systemy z minimalnymi zakłóceniami. Azure zaprojektowana jest do poradzenia sobie z każdym obciążeniem.

Identyfikacja problemów

Zaawansowane telemetria i diagnostyka proaktywnie wykrywają problemy. Usprawniaj procesy biznesowe dzięki analizom wykorzystania i wydajności systemu w czasie rzeczywistym. Predykcyjna konserwacja minimalizuje koszty i skraca czas przestojów.

Oszczędność czasu

Każde kliknięcie i operacja są zoptymalizowane w celu poprawy produktywności i oszczędności czasu. Zaaranżuj wideokonferencje jednym kliknięciem za pośrednictwem Skype for Business wbudowanego w Office 365, a następnie wspólnie twórz dokumenty pakietu Office w czasie rzeczywistym. Uzyskuj dostęp do kontekstowego business intelligence bezpośrednio z Office 365.

Całkowita kontrola

Portal Lifecycle Services oparty na platformie Azure zapewnia kompleksowe zarządzanie aplikacjami. Unikaj kosztów i ryzyka poprzez modelowanie i testowanie systemu w Lifecycle Services przed wdrożeniem. Przy użyciu zautomatyzowanych najlepszych praktyk czas wdrażania może zostać skrócony z tygodni do minut.

Bezpieczeństwo

85 procent firm z listy Fortune 500 polega na platformie Azure. Dzięki wbudowanemu odzyskiwaniu danych, twoje dane i nakłady pracy są zabezpieczone bez dodatkowych kosztów przeznaczonych na centrum danych. Korzystaj z umów całodobowych usług wsparcia technicznego klasy korporacyjnej. Azure zapewnia niezależność i prywatność danych jako pierwszy dostawca chmury spełniający rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa.

Dedykowane branże:

 

 

 

 • Produkcja
 • Dystrybucja
 • Usługi profesjonalne
 • Handel
 • Reklama i marketing
 • Finanse

Przykładowe wdrożenia:
Firmy:
 • Exterion (Media)
 • WPP (Reklama i marketing)
 • Brookfield (Produkcja)
 • Fujitsu (Usługi profesjonalne)
 • Westfield (Handel)
 • Faith (Produkcja i Handel)
 • Aurora (Produkcja)
 • CAPITA (Usługi profesjonalne)
 • HITACHI (Usługi profesjonalne)
 • Haley&Aldrich (Handel)
 • Emtelle (Produkcja) 
 • iStone (Usługi profesjonalne)
 • VG Scienta (Produkcja)
 • Maxell (Produkcja)
 • TCS John Huxley (Produkcja)

Docelowy użytkownik:


Średnie, duże i bardzo duże przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe.


Ilość zrealizowanych wdrożeń:20.000 na całym świecie (dane na 2015). W tym 200 przez ANEGIS Consulting.


Preferowane platformy bazodanowe
Microsoft SQL

Opisy modułów:
Zarządzanie finansami
 • Księga Główna
 • Zarządzanie należnościami i wierzytelnościami 
 • Zarządzanie rachunkami bankowymi
 • Kontrola budżetowa
 • Wsparcie usług wspólnych
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami

Produkcja

 • Planowanie materiałów i mocy produkcyjnych
 • Zarządzanie zasobami
 • Planowanie zadań i sekwencjonowanie
 • Konfiguracja produktu
 • Zarządzanie halą produkcyjną

Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie rozproszonymi magazynami 
 • Umowy handlowe 
 • Sprzedaż przyszłej produkcji
 • Planowanie dystrybucji
 • Zarządzanie jakością

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Zarządzania organizacyjne i zarządzanie personelem
 • Rekrutacja i selekcja
 • Zarządzanie rozwojem, szkoleniami i wydajnością 
 • Portal samoobsługowy dla pracowników
 • Zarządzanie wydatkami

Analiza danych biznesowych i raportowanie

 • Raporty standardowe, analityczne i tworzone dynamicznie przy pomocy Microsoft SQL Server Reporting Services
 • Dostosowane do ról, wstępna konfiguracja wielowymiarowe kostki danych
 • Pulpit z widokiem kluczowych wskaźników wydajności

Zaopatrzenie i pozyskiwanie dostaw

 • Zamówienia i kontrakty serwisowe
 • Zgłoszenia serwisowe i ich obsługa
 • Zarządzanie naprawami
 • Subskrypcja usług

Zarządzanie projektami i obsługa księgowa 

 • Księgowanie i fakturowanie projektów
 • Kontrola kosztów projektów
 • Struktury podziału pracy
 • Współdziałanie z Microsoft Project

Zarządzanie sprzedażą

 • Automatyzacja pracy sprzedawców i działu marketingu
 • Zarządzanie szansami sprzedażowymi 
 • Zarządzanie procesem sprzedaży 
 • Połączenie z Microsoft Dynamics CRM

Czas wdrożenia:
3-12 miesięcy

Wymagania techniczne:

Zgodne z wymaganiami Microsoft SQL Server oraz Microsoft Windows Server.PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top