sbiznes logoTETA ERP

(Unit4 Polska sp. z o.o..)

 

TETA ERP to zorientowany na ludzi system klasy ERP automatyzujący bieżącą pracę na rzecz działań strategicznych. Rozwiązanie dedykowane jest średnim i dużym przedsiębiorstwom z najważniejszych sektorów gospodarki: handlu, usług, finansów, produkcji oraz administracji publicznej. Wspomaga zarządzanie w kluczowych obszarach (finanse, kadry i płace, logistyka, produkcja i in.). Charakteryzuje go otwartość aplikacji na modyfikacje programistyczne, nowoczesna technologia oraz możliwość integracji z praktycznie dowolnym oprogramowaniem innych dostawców. System TETA ERP jest całkowicie polski, uwzględnia polskie realia gospodarcze i standardy Unii Europejskiej.
 

 
Ogólny opis systemu:
Funkcjonalność TETA ERP zapewnia pełną obsługę procesów biznesowych odbywających się w firmach z różnych branż. Wbudowane w system gotowe mechanizmy i funkcjonalności branżowe, tworzone są z myślą o specyficznych potrzebach rynku, doskonale wpisują się w potrzeby przedsiębiorstw o różnej specyfice działalności.

TETA ERP jest wielojęzyczny, wielowalutowy, umożliwia pracę na wielu jednostkach miar oraz obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe.

System jest w pełni skalowalny – budowa modułowa pozwala klientowi elastycznie dobrać te elementy funkcjonalne, które odpowiadają jego aktualnym potrzebom. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadają osobne moduły, które ze sobą harmonijnie współpracują dzięki jednej bazie danych.

System jest elastyczny – klient sam decyduje, z których funkcjonalności chce korzystać. W razie potrzeb zawsze możliwa jest rozbudowa systemu.

Otwartość rozwiązania – założeniem jest, by system rozwijał się wraz z potrzebami klienta.

TETA ERP oferuje możliwości samodzielnego dostosowania systemu do potrzeb organizacji. Mechanizmy narzędziowe pozwalające na automatyzację, standaryzację i uproszczenie procesów…

Wdrożenie TETA ERP to korzyści dla całej firmy – zarówno prezesów i kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników. Każdy pracownik odczuje poprawę komfortu pracy, a codzienne obowiązki dzięki systemowi staną się mniej uciążliwe. Oferujemy możliwość dostępu do systemu dla wszystkich pracowników, z poziomu prostej i ergonomicznej w obsłudze samoobsługowej platformy TETA ME oraz mobilnych aplikacji biznesowych TETA Mobile. W efekcie pracownicy zyskują jeszcze większą niezależność i elastyczność na każdym polu działania. Ale to nie wszystko, zdajemy sobie sprawę, jak ważne w zarządzaniu efektywnością organizacji jest szybki dostęp do informacji, analizowanie trendów i danych historycznych, dlatego udostępniamy szeroki wachlarz możliwości tworzenia zaawansowanych analiz biznesowych – Business Intelligence.
  

Dedykowane branże:

Rozwiązanie dedykowane jest średnim i dużym przedsiębiorstwom z najważniejszych sektorów gospodarki: handlu, usług, prostej produkcji.
TETA ERP wpisuje się w potrzeby przedsiębiorstw o różnej specyfice działalności. System jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno w przedsiębiorstwach jednooddziałowych, jak i organizacjach o skomplikowanej strukturze rozproszonej.

Przykładowe wdrożenia
3W Dystrybucja Budowalna
Jeden z największych dystrybutorów chemii budowlanej w Polsce, posiadająca kilkadziesiąt Oddziałów w całym kraju. Potrzeby biznesowe to przede wszystkich sprawne zarządzanie bardzo dużym i zmiennym asortymentem, kontrola kosztów i marży, elastyczna polityka cenowa. Wdrożenie objęło całą firmę: Finanse, Logistykę i HR oraz elementy raportowania w BI.. Osiągnięto założone cele biznesowe – sprawność i przejrzystość działania, kontrole nad realizacja polityki handlowej, łatwość kontroli i korygowania procesów biznesowych, przejrzystość rozliczania prowizji dla handlowców.

Merida Polska
jest wyłącznym dystrybutorem rowerów i akcesoriów Merida – jednej z czołowych marek rowerów na świecie. Obecnie Merida Industry Co., Ltd. produkuje ponad 3 mln rowerów rocznie w kilku lokalizacjach, co czyni ją drugim, co do wielkości producentem na Tajwanie. Wdrożenie objęło kluczowe obszary prowadzonej działalności poprzez implementację takich produktów, jak Logistyka, WMS, Produkcja, Finanse i Majątek Trwały oraz Personel. Jednym z głównych problemów, z którymi borykała się Firma, była automatyzacja obsługi składu celnego. Dzięki TETA ERP problem ten został rozwiązany. Dodatkowo system magazynowy pomógł zoptymalizować wielkość zapasów oraz ułatwił zarządzanie rotacją towarów.

International Plastik Polska
Dzięki wdrożeniu TETA ERP zarówno produkcja jak i magazynowanie oraz przewóz towarów uległy ogromnemu usprawnieniu. Zgromadzenie wszystkich danych w jednym systemie już w momencie wprowadzenia zamówienia pozwala zaplanować zakupy, produkcję oraz terminy realizacji zamówień sprzedaży. Poprzez zastosowanie otwartego mechanizmu transformat powiązano IPPL z dostawcami oraz odbiorcami. Ułatwia to znacznie współpracę w całym cyklu produkcyjnym i przekłada się bezpośrednio na większe możliwości dynamicznego koordynowania łańcucha logistycznego.

Dozorbud Grupa Polska
Największym problemem była konieczność administrowania wieloma instalacjami, przeglądania dokumentów, umów, raportów z kilkunastu firm wchodzących w skład holdingu i konsolidacja danych rozproszonych. Wraz z wdrożeniem TETA ERP wszystkie spółki działają w tym samym programie, na jednym schemacie. – Dla nas najważniejsze jest to, że system obsługuje wielofirmowość oraz posiada wystarczającą elastyczność pod względem tworzenia zaawansowanych raportów, w oparciu o dostępne w systemie widoki oraz język zapytań SQL. – mówi manager ds. Informatyki w DGP Dozorbud.

Docelowy użytkownik:

Rozwiązanie dedykowane jest średnim i dużym przedsiębiorstwom z najważniejszych sektorów gospodarki: handlu, usług, prostej produkcji. TETA ERP wpisuje się w potrzeby przedsiębiorstw o różnej specyfice działalności. System jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno w przedsiębiorstwach jednooddziałowych, jak i organizacjach o skomplikowanej strukturze rozproszonej.

Ilość zrealizowanych wdrożeń:
ok. 130


Preferowane platformy bazodanowe:

DB on ORACLE

  

Opisy modułów:System klasy ERP - TETA ERP obejmuje funkcjonalnością kluczowe obszary zarządzania:
  • Logistyka
  • Majątek trwały
  • Personel
  • Finanse
  • Produkcja
  • Zintegrowane Planowanie Finansowe

Dowiedz się więcej


Czas wdrożenia:
W zależności od wielkości projektu wdrożenia, od ilości modyfikacji oraz od modelu dostępu.

Wymagania techniczne:System TETA ERP dostępny jest w 2 dwóch modelach dostępu: klasycznym On-Premise oraz chmurowym SaaS. Dowiedź się, który warto wybrać.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top