comarchCOMARCH ERP XL

( Comarch SA)


Comarch ERP XL to wielomodułowy, w pełni zintegrowany system informatyczny. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności zapewnia pełne wsparcie i automatyzację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie praktycznie z każdej branży.

 

Ogólny opis systemu:
Comarch ERP XL to wielomodułowy, w pełni zintegrowany system ERP dedykowany średnim i dużym firmom handlowym, produkcyjnym oraz usługowym. Ponadto Comarch ERP XL to:

 • Od lat najchętniej wybierany system klasy ERP w Polsce – ponad 2700 wdrożeń,

 • Bogata oferta modułów wspierających każdy obszar działania firmy,

 • Kompleksowe narzędzia do budowania strategii przedsiębiorstwa i zarządzania jej realizacją,

 • Profesjonalne rozwiązania branżowe stworzone na bazie wiedzy dziedzinowej oraz prac badawczo-rozwojowych,

 • Dostosowanie do unikalnych potrzeb firm prowadzących działalność produkcyjną,

 • Mierzalne korzyści z wdrożenia podkreślane przez klientów,

 • Nowoczesne narzędzia internetowe, rozwiązania mobilne, elektroniczna wymiana dokumentów (EDI),

 • Możliwość korzystania z systemu w modelu usługowym (SaaS),

 • System zawsze aktualny z obowiązującym stanem prawnym (polskim i europejskim),

 • Bezpieczeństwo dzięki ugruntowanej pozycji na rynku i największej sieci Partnerów Comarch .

Bazując na wieloletnich doświadczeniach Comarch oraz firm partnerskich wypracowano Metodykę Wdrożeń Systemu ERP, która pozwala na prowadzenie projektu według sprawdzonego planu, zapewniając skuteczność, optymalizację i znaczne skrócenie czasu wdrożenia. Comarch ERP XL to system działający w układzie klient-serwer. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Microsoft SQL Server 2008 zapewnia sprawną, bezawaryjną pracę, bezpieczeństwo danych oraz integrację z aplikacjami z pakietu Microsoft Office. Dodatkowe narzędzia dają możliwości uzupełniania systemu o nowe funkcje. Unikalność produktu podkreśla certyfikat Designed for Microsoft BackOffice.


Dedykowane branże:

AGD/RTV, budowlana, farmaceutyczna/chemiczna, elektryczna/elektroniczna, kosmetyczna, meblarska, metalowa/maszynowa, mięsna, odzieżowa/obuwnicza, rolno-spożywcza, grzewcza i sanitarna i inne.


Przykładowe wdrożenia:Nazwa firmy:
 • Area Traders
 • Attic
 • Corporate Express
 • Dermika
 • Dossche
 • Kreisel
 • Kserkop
 • Malfarb
 • PSB Marka
 • Rauschert
 • Tajmax
 • Industrial Brush Manufacturers

Docelowy użytkownik:
Średnie i duże przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne.

Ilość zrealizowanych wdrożeń:
ponad 3100


Preferowane platformy bazodanowe:
Microsoft SQL Server 2005/2008

Opisy modułów:


HANDEL I LOGISTYKA

Automatyzacja procesów biznesowych, ściśle związanych z szeroko pojętą logistyką w Comarch ERP XL jest realizowana w następujących obszarach funkcjonalnych systemu:

Sprzedaż – moduł handlowy – jeden z najbardziej rozbudowanych elementów systemu. Obsługuje wszystkie krajowe i zagraniczne procesy handlowe związane z zakupami, sprzedażą i wysyłką towarów oraz obsługę gospodarki magazynowej (wraz z optymalizacją rozmieszczenia i prognozami stanów towaru w magazynie). Umożliwia także obsługę zaawansowanych mechanizmów promocji i rabatowania.

Detal – moduł dedykowany dla sprzedaży detalicznej. Czytelny, ergonomiczny i w pełni przystosowany do pracy z ekranami dotykowymi. Szybki i niezawodny interfejs zapewnia sprawną pracę stanowiska kasowego.

Zamówienia – moduł realizuje pełny cykl obsługi kontrahenta zgodnie z normami ISO i z zawsze aktualnym stanem prawnym: od zapytania ofertowego poprzez ofertę do zamówień, które mogą być przekształcane do dokumentów handlowych, magazynowych, produkcyjnych.

Import – moduł zapewnia pełne wsparcie dla procedur importowych wraz z możliwością realizacji uproszczonej procedury celnej. Pozwala również na obsługę składów celnych.

CRM

Moduł do zarządzania relacjami z klientami wspomaga firmę w profesjonalnej obsłudze klienta. Definiowanie i obsługa wieloetapowych kampanii działań z klientem, tzw. lejków sprzedaży wraz z modułem Business Intelligence pozwala na bieżącą ocenę efektywności prowadzonych przedsięwzięć, m.in. stopnia realizacji założonego budżetu kosztów, przychodów oraz celów ilościowych. System posiada funkcjonalność zarządzania czasem pracy pracownika, opartą na definiowalnych zadaniach, gromadzonych w terminarzu pracownika.

Wdrożenie CRM w firmie to:

 • Skuteczniejsze pozyskanie nowych oraz zarządzanie istniejącymi klientami,

 • Planowanie i automatyzacja procesu obsługi klienta,

 • Tworzenie, nadzorowanie i ocena efektów wieloetapowych kampanii,

 • Obniżenie kosztów prowadzonych działań sprzedażowo-marketingowych.

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I PROJEKTAMI

W zależności od potrzeb Klienta, wykorzystuje się moduł Kompletacji lub Produkcji. Moduły te odpowiednio pozwalają na podstawową lub zaawansowaną obsługę procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Dzięki możliwościom definiowania rozbudowanych technologii, wykorzystania zasobów produkcyjnych i planowania zleceń, Comarch ERP XL stanowi elastyczne rozwiązanie do kompleksowego zarządzania produkcją – od planowania poprzez jej realizację i rozliczanie do raportowania na potrzeby kadry zarządzającej. Dzięki Comarch ERP XL możliwe jest automatyczne harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem czasu pracy pracowników i maszyn, którzy mają wziąć udział w poszczególnych etapach produkcji, czy przy realizacji innych zleceń produkcyjnych. Podczas planowania produkcji generowane są rezerwacje na surowce, a przypadku ich braku wyświetlana jest odpowiednia informacja. Z modułem Produkcja użytkownik Comarch ERP XL ma pewność, że nie ponosi strat spowodowanych brakami zaopatrzenia lub przestojami linii produkcyjnych. Do wszystkich obiektów produkcyjnych mogą być przypisywane dodatkowe koszty, pochodzące z różnych źródeł (dokumenty handlowe, zapisy księgowe, składniki listy wynagrodzeń, saldo konta i inne obiekty kosztowe), a także koszty nie posiadające źródła (np. dodatkowe narzuty). Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę związanych z produkcją kosztów w założonym przez siebie zakresie oraz możliwość ich analizowania, co w konsekwencji przekłada się na optymalizację procesów produkcyjnych.

Projekty – moduł umożliwia zarządzanie dokumentami w ramach prowadzonych projektów, w tym m.in. import kosztorysów, definiowanie, nadzór oraz rozliczanie harmonogramów.

Implementacja tego obszaru funkcjonalnego to dla firmy wymierne korzyści:

 • Cała dokumentacja związana z projektem w jednym miejscu – oferty, zamówienia, dokumenty handlowe, kosztorysy oraz harmonogramy projektów,

 • Śledzenie bieżącego stanu realizacji poszczególnych etapów projektów (koszty, przychody),

 • Informacja o ewentualnych opóźnieniach w realizacji założonych planów,

 • Minimalizacja ryzyka oraz zwiększenie szansy powodzenia inwestycji,

 • Bardziej trafne szacowanie kosztów projektów.

OBSŁUGA SERWISU I REKLAMACJI

Aby odnieść sukces na rynku, nie wystarczy tylko sprzedawać. W wielu branżach sprzedaż staje się początkiem długotrwałych kontaktów biznesowych, związanych między innymi z naprawami gwarancyjnymi i serwisowaniem. Profesjonalne podejście do tych działań wpływa dodatnio na wizerunek firmy (budowanie marki) i kontakty z klientami. System Comarch ERP XL umożliwia sprawne zarządzanie, realizację i rozliczanie usług serwisowych i remontowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz reklamacyjnych świadczonych przez firmę. Jednocześnie zapewnia rejestrację i dostęp do informacji o planowanych i zrealizowanych zleceniach, wykorzystanych materiałach czy wykonanych czynnościach. W efekcie zastosowania Comarch ERP XL następuje znaczące podniesienie jakości obsługi klientów przedsiębiorstwa.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Sprawna księgowość to warunek konieczny do funkcjonowania firmy. Dzięki Comarch ERP XL każde przedsiębiorstwo działająca w Polsce i za granicą ma pewność, że wykorzystuje profesjonalne narzędzie do obsługi księgowej, które zwiększa efektywność pracy działu księgowości. Comarch ERP XL pozwala na obsługę pełnej księgowości według Ustawy o Rachunkowości lub według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR, MSSF). Wielopoziomowy plan kont, schematy i automaty księgujące, integracja rozliczeń i rozrachunków, mechanizmy kompensat, księgowania okresowe, wielowalutowość oraz kreatory pomocne w tworzeniu dowolnych zestawień pozwalają na pełną automatyzację pracy księgowości. System umożliwia złożenie w formie elektronicznej zaszyfrowanych deklaracji VAT-7/UE bezpośrednio na portal Ministerstwa Finansów.

Inne usprawnienia w zarządzaniu finansami dostępne w Comarch ERP XL:

 • Możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną (e-deklaracje),

 • Rejestracja i generowanie przelewów/wyciągów bankowych,

 • Dostęp do gotowych raportów do analizy finansowej,

 • Możliwość definiowania niestandardowych schematów księgowań,

 • Automatyzacja pracy księgowości dzięki wykorzystaniu księgowania wsadowego,

 • Sprawne rozliczanie kosztów produkcji wyrobów i usług oraz projektów.

Środki trwałe –moduł umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Zgodnie z ustawodawstwem pozwala na naliczanie amortyzacji różnymi metodami z uwzględnieniem wynikających z przepisów ograniczeń dotyczących podstaw liczenia amortyzacji. Comarch ERP XL daje pewność uzyskania zawsze aktualnej informacji o stanie majątku firmy na dowolny dzień (wraz z zestawieniami planowanych i rzeczywistych odpisów amortyzacyjnych czy pełnej i precyzyjnej informacji o wszystkich środkach trwałych firmy).

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – HR

HR – moduł pozwala m.in. zdefiniowanie różnego typu ankiet, które mogą być udostępnione np. na potrzeby wewnętrzne firmy. Funkcjonalności dostępne w ramach Pulpitu Pracownika umożliwiają wykorzystanie ankiet dla potrzeb oceny pracowniczej, rekrutacji, jak również innych procesów biznesowych. Dostęp do aplikacji realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Korzyści wynikające z systemowego ogarnięcia tego obszaru to:

 • Automatyzacja pracy związanej z ewidencją i zarządzaniem personelem w firmie,

 • Kontrola procesu zatrudniania, rozwoju, oceny i motywacji oraz ewentualnego zwolnienia pracownika,

 • Znaczne przyspieszenie procedur związanych np. z zatrudnieniem pracownika,

 • Nowoczesne narzędzia oceny i motywacji pracowników.

Płace i kadry – moduł obsługuje pełen zakres informacji kadrowo-płacowej w firmie wraz z uwzględnieniem jej rozbudowanej struktury – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń. W ramach tej funkcjonalności system zapewnia automatyzację wszystkich rozliczeń z ZUS wraz z eksportem deklaracji do programu Płatnik.

BUSINESS INTELLIGENCE

Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament dla rachunkowości zarządczej i controllingu. Rozszerza tradycyjny system rachunku i analiz kosztów dając natychmiastowy dostęp do kluczowych i zawsze aktualnych informacji zgromadzonych w systemie. Intuicyjna forma budowania raportów i ich wielowymiarowość pozwalają na analizowanie wyników firmy każdej uprawnionej osobie, nawet nie znającej skomplikowanych skryptów informatycznych. Rozwiązanie Comarch ERP XL Business Intelligence jest więc niezbędnym narzędziem zarówno dla zarządu, kierownictwa wyższego i niższego szczebla, jak i pracowników, kontrahentów i partnerów. Umożliwia ono podjęcie właściwych i natychmiastowych decyzji w odpowiedzi np. na zmiany rynkowe czy działania konkurencji. Pomaga także eliminować wąskie gardła i usprawniać organizację pracy, aby budowanie przewagi konkurencyjnej było mniej czasochłonne i dużo bardziej skuteczne.

Korzyści uzyskane dzięki wdrożeniu systemu Comarch ERP XL z BI:

 • Obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności raportowania i analiz,

 • Poprawa jakości procesów biznesowych,
  Utrzymanie wysokiego stopnia współpracy i spójności wewnątrz przedsiębiorstwa,

 • Wgląd w szczegółowe dane pochodzące ze wszystkich obszarów działalności firmy,

 • Możliwość szybkiego reagowania na zachowania klientów oraz konkurencji,

 • Skuteczniejsze zarządzanie informacją kierowaną do pracowników, kadry zarządzającej, dostawców i klientów,

 • Ralizacja zasad nowoczesnego controllingu.

COMARCH RETAIL

Comarch Retail jest rozwiązaniem dedykowanym do kompleksowego zarządzania siecią sprzedaży detalicznej. System umożliwia centralne zarządzanie na wszystkich szczeblach sieci handlowej oraz równoczesne zarządzanie procesami, które zachodzą w obrębie danego poziomu organizacyjnego sieci. Dzięki temu osoby decyzyjne w firmie mają z jednego miejsca pełną kontrolę nad funkcjonowaniem całej sieci, począwszy od centrali, poprzez oddziały (sklepy, BackOffice), aż po stanowiska sprzedaży (POS, FrontOffice). Comarch Retail cechuje wyjątkowa elastyczność pozwalająca na precyzyjne dopasowanie do wymagań konkretnej branży i firmy. System cechuje również otwartość, czyli możliwość integracji z innymi rozwiązaniami branżowymi.

Korzyści uzyskane dzięki wdrożeniu Comarch Retail:

 • Optymalne zagospodarowanie ilości towarów w magazynach i na półkach sklepowych (m.in. dzięki mechanizmowi obliczania prognozy popytu),

 • Obsługa wielokanałowej sprzedaży wraz z rozwiązaniami mobilnymi (Comarch Mobile), aplikacjami e-commerce (Comarch ERP e-Sklep, iGaleria24) sprzedażą bezpośrednią i hurtową (Comarch Pulpit Kontrahenta),

 • Pełna kontrola nad działalnością całej sieci handlowej, każdego sklepu, a nawet pojedynczego pracownika dzięki integracji z Comarch Business Intelligence,

 • Personalizacja wyglądu i funkcjonalności pod indywidualne wymagania użytkownika dzięki wyjątkowej ergonomii i wysokiej elastyczności interfejsu (zarówno w centrali, BackOffice jak i POS) – większa efektywność pracy i wzrost jakości obsługi klienta,

 • Znaczna poprawa skuteczności działań marketingowych i wzrost lojalności klientów (pełna integracja z platformą lojalnościowa iReward24).

COMARCH PULPIT KONTRAHENTA

Pulpit Kontrahenta pozwala na zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu Business to Business. Każdy uprawniony przez administratora systemu klient za pomocą przeglądarki internetowej ma wgląd do naszej oferty i w wygodny sposób może złożyć zamówienie, reklamację, monitorować stan płatności, realizacji zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych czy produkcyjnych. Architektura Comarch ERP XL z Pulpitem Kontrahenta zapewnia pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, ponieważ nie służy do przesyłania danych, lecz wyłącznie do komunikacji interfejsu użytkownika z serwerem aplikacji. Nie istnieje niebezpieczeństwo uzyskania dostępu do danych przez osoby niepowołane.

Korzyści uzyskane z Comarch Pulpit Kontrahenta:

 • Budowanie trwałych relacji ze stałymi klientami,

 • Efektywniejsza komunikacja z kontrahentem,

 • Szybsza reakcja na potrzeby partnera biznesowego,

 • Oszczędność czasu i pieniędzy.

COMARCH MOBILE

Comarch Mobile to nowoczesna platforma, która umożliwia wykonywanie codziennej pracy za pomocą urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, smartphonów, kolektorów). Dzięki jej wykorzystaniu menedżerowie mogą skutecznie zarządzać, a handlowcy sprawnie realizować swoje zadania przebywając poza biurem. Comarch Mobile wychodzi naprzeciw potrzebom różnych grup użytkowników: menadżerów, sprzedawców, pracowników magazynu. Dla każdej z tych grup dostępna jest dedykowana funkcjonalność istotna dla realizowanych przez nich zadań w przedsiębiorstwie:

 • Comarch Mobilny Menadżer – przeznaczony jest dla osób zarządzających firmą. Umożliwia szybki i intuicyjny wgląd do najważniejszych raportów na temat sytuacji przedsiębiorstwa w formie tabel, wykresów, map i kart wyników,

 • Comarch Mobilna Sprzedaż – dedykowany dla przedstawicieli handlowych, zapewnia wsparcie rozległych struktur sprzedaży. W efekcie przebywając bezpośrednio u klienta możliwe jest m.in. wystawienie i wydrukowanie faktury, przyjęcie gotówki za towar, czy sprawdzenie historycznych transakcji z kontrahentem.

 • Comarch Mobilny Magazyn – przeznaczony dla pracowników działu logistyki, którzy dzięki wykorzystaniu urządzeń typu kolektor danych sprawniej wykonują pracę w magazynie.

Klienci wskazują na konkretne korzyści wynikające z wprowadzenia rozwiązań mobilnych, m.in.:

 • Zwiększenie wydajności pracy pracowników,

 • Ograniczenie kosztów związanych ze sprzedażą i logistyką,

 • Lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa,
  Skrócenie czasu obsługi klienta,

 • Natychmiastowy dostęp do potrzebnych danych z każdego miejsca i o każdej porze,

 • Usprawnienie obiegu informacji w firmie,

 • Szybkie podejmowanie decyzji.

COMARCH ERP e-SKLEP

Comarch ERP e-Sklep to nowoczesny sklep internetowy umożliwiający prowadzenie działań sprzedażowych w Internecie oraz posiadający wbudowane narzędzia promocji. Jest on w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP XL, jak również z innymi systemami Comarch (Comarch OPT!MA, Comarch iOPT!MA24, Comarch ALTUM). Aplikacja pozwala w prosty i szybki sposób udostępniać sprzedawane towary wprowadzone w modułach handlowych systemu, a także sprawnie zarządzać ofertą w Internecie.

Comarch ERP e-Sklep to wymierne korzyści potwierdzone przez klientów:

 • Automatyczna synchronizacja z oprogramowaniem Comarch – sprawna komunikacja na linii system-sklep, gwarancja zawsze aktualnych stanów magazynowych,
  Promocja w iGaleria24 – internetowej galerii handlowej,

 • Integracja z Allegro - największym polskim serwisem aukcyjnym,
  Mechanizmy skutecznego pozycjonowania w Google,

 • Współpraca z porównywarkami cen: Ceneo, Skąpiec, Nokaut, Okazje.info, Radar, Sklepy24

 • Integracja z serwisami płatności internetowych, takimi jak: Dotpay, PayPal, Płatności.pl, Przelewy24.pl, eCard, mTRANSFER, MultiTransfer,

 • Zarządzanie sklepem przez przeglądarkę internetową (wersja online),

 • Wielojęzyczność – pięć wersji językowych: polska, angielska, niemiecka, francuska oraz ukraińska,

 • Raporty i statystyki sprzedaży.

 • Integracja z InPost – wysyłka towarów za pomocą usługi Paczkomaty 24/7

iGaleria24 jest to wirtualna galeria handlowa stanowiąca wyjątkową na rynku wartość dodaną dla użytkowników Comarch ERP e-Sklep. Dzięki serwisowi klienci Comarch ERP e-Sklep od samego początku działalności mogą promować swój sklep internetowy w Internecie, co umożliwia szybsze dotarcie do nowych klientów oraz uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Dzięki iGaleria24 właściciele sklepów internetowych Comarch ERP e-Sklep zyskują:

 • Możliwość prezentacji swojego sklepu w serwisie (przypisanie się do odpowiedniej kategorii, stworzenie wizytówki, dodanie własnego logotypu, określenie punktów odbioru, przedstawienie dostępnych metod płatności oraz sposobów dostawy towarów),

 • Promocję oraz pozycjonowanie sklepu w Internecie już od pierwszych dni działalności,

 • Nowych klientów odwiedzających serwis.

iBard24

iBard24 Backup Online to profesjonalna usługa do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych online. Dzięki iBard24 firma może skutecznie przeprowadzić backup i archiwizację cennych plików. Usługa dedykowana jest dla małych i średnich przedsiębiorstw i sprawia, że przechowywane informacje są w pełni bezpieczne, a firmy mogą lepiej wypełniać obowiązki dotyczące archiwizacji danych finansowo-księgowych, jakie narzucają ustawy podatkowe.

Korzyści biznesowe wynikające z zastosowania iBard24:

 • Obniżenie całkowitych kosztów prowadzenia działalności dzięki nie ponoszeniu nakładów na technologię oraz infrastrukturę serwerową oraz jej utrzymanie,

 • Szybki dostęp do danych na żądanie 24x7x365,

 • Eliminacja ryzyka utraty danych i spełnienie wymogów bezpieczeństwa przechowywania i ochrony informacji,

 • Efektywne zarządzanie wzrostem zapotrzebowania na miejsce dla danych,

 • Budowanie archiwum bez dużych nakładów kapitałowych na sprzęt,

 • Łatwe zarządzanie i przewidywalność kosztów,

 • łatwość rozbudowy rozwiązania.


Czas wdrożenia:
W zależności od wielkości firmy, liczby użytkowników oraz wdrażanych modułów.

Wymagania techniczne:
Wielkość serwera zależy od liczby użytkowników, specyfiki danej firmy oraz zachodzących procesów biznesowych.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top