impulsevologoImpuls EVO

(Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA)


Impuls EVO jest innowacyjnym podejściem do korzystania zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie wszystkimi procesami w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Umożliwia dowolne zestawianie funkcjonalności systemu ERP w oparciu o obieg informacji, odzwierciedlając realizowane w przedsiębiorstwie procesy biznesowe.


 
 
Ogólny opis systemu:


Impuls EVO organizuje realizację zadań i procesów decyzyjnych zgodnie z logiką i specyfiką biznesową przedsiębiorstwa w oparciu o technologię web’ową. Umożliwia ograniczenie się do wybranych, istotnych dla uczestnika i przebiegu procesu informacji pozyskiwanych w różnych obszarach funkcjonalnych systemu ERP. W zależności od potrzeb informacyjnych użytkownika można dowolnie zestawiać i rozbudowywać elementy platformy, przeglądać i edytować dane za pośrednictwem dowolnego narzędzia z dostępem do Internetu.

Impuls EVO to pełna funkcjonalność systemu ERP wraz z zaawansowanymi rozwiązaniami produkcyjnymi - MES, MRP, Produkcja Procesowa. Rozwiązania zawarte w pakiecie umożliwiają również, w miarę potrzeb, dostęp do takich narzędzi jak aplikacje wspierające zarządzanie przestrzenią magazynową klasy MWS, uzupełnienie aplikacji kadrowo płacowych o platformę dedykowaną zarządzaniu kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa klasy HCM czy wsparcie obszaru finansowo-księgowego nowatorskimi aplikacjami Faktury czy Elektroniczna Akceptacja Faktur.

Impuls EVO to także zdalny dostęp do systemu poprzez przeglądarkę www, a także możliwość personalizowania panelu użytkownika, co zapewnia szybki dostęp do konkretnych miejsc w systemie, graficzną prezentację procesów, podgląd wybranych serwisów internetowych, a nawet integrację z komunikatorami.

Dzięki wykorzystaniu technologii internetowej Impuls EVO pozwala na:

 • zarządzanie przepływem informacji oraz podejmowanie decyzji na podstawie komunikatów generowanych przez system lub na podstawie działań innych użytkowników 
 • dostęp do portletów prezentujące dane
 • zdalne wprowadzenie i edycję danych bezpośrednio do systemu ERP

Impuls EVO to nowy wymiar użyteczności i przyjazności systemu klasy ERP

 • platforma informacyjno – decyzyjna pozwala na dostęp do informacji zawartych w systemie ERP, stworzona w oparciu o technologię webową
 • dostęp do danych za pośrednictwem dowolnego urządzenia on-line, w tym również urządzenia mobilnego – smatfonu czy tabletu 
 • możliwość przeglądania i wprowadzania danych z/do systemu ERP z poziomu przeglądarki www
 • zróżnicowanie funkcjonalne platformy w zależności od potrzeb informacyjnych klienta

Wdrożenie systemu Impuls EVO to gwarancja

 • Różnorodności konfiguracji interfejsu www w zależności od wymagań poszczególnych pracowników
 • Indywidualny dobór systemów aktywnych
 • Nowe podejście do sposobu prezentacji informacji
 • Dostęp do informacji z rożnych obszarów funkcjonalnych (FKK, MRP, CRM, itp.)
 • Wszystkie przydatne informacje w jednym miejscu
 • Dostosowanie to potrzeb informacyjnych użytkownika
 • Dostęp on–line · Zestawienie w jednym miejscu informacji operacyjnych, zarządczych, rynkowych – również z zewnętrznych witryn www
 • Mechanizm drill down – dojście do danych źródłowych raport tabeli przestawnej)
 • Możliwość podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym
 • Wykorzystanie mechanizmów workflow i sharepoint do komunikacji między użytkownikami

Warstwa web’owa systemu Impuls EVO powstała w technologii ASP.NET MVC, na platformie Microsoft .NET Framework 4.0 z zastosowaniem HTML 5 oraz CSS 3. System funkcjonuje w oparciu o bazę danych Oracle 11g. Wynajem oprogramowania ERP to sposób na dostęp do najnowocześniejszych systemów wspomagających zarządzanie za niewielką cenę. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do firm sektora MSP. Zarówno dostęp w ramach standardu SaaS jak i rozwiązania ASP (Application Service Providing) stanowią alternatywę dla zakupu systemu Impuls EVO, bazy danych Oracle i odpowiedniego serwera. Stanowią one alternatywne sposoby zdalnego dostępu do oprogramowania za pośrednictwem sieci rozległych lub Internetu. Klient korzysta z programów, które zainstalowane są w centrum danych należącym do firmy świadczącej usługi oustourcingu/ASP.


Dedykowane branże:

Wieloletnie doświadczenie BPSC w informatyzacji przedsiębiorstw pozwoliło nam doskonale poznać i zrozumieć specyfikę wielu branż gospodarki. Dzięki temu mogliśmy stworzyć kompleksowe rozwiązania w pełni zaspokajające potrzeby kilkudziesięciu różnych branż m.in. spożywczej, meblarskiej, odzieżowej, energetycznej, motoryzacyjnej, dystrybucyjnej, nauki i edukacji, służby zdrowia itp.

Przygotowując wersje branżowe opracowaliśmy zarówno własne dedykowane moduły, jak również nawiązaliśmy współpracę z wieloma firmami partnerskimi, oferującymi oprogramowanie specjalistyczne. Impuls 5 jest w pełni przygotowany do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, do których należą m.in.: narzędzia automatycznej identyfikacji, sieci radiowe, zaawansowane systemy wagowe, rejestratory czasu racy oraz urządzenia mobilne.


Przykładowe wdrożenia:


ENION SA
Jedna z największych implementacji systemu ERP w branży energetycznej w Polsce.. Najważniejszym zadaniem było opracowanie wspólnego standardu obowiązującego w całym koncernie. Wypracowany standard umożliwił konsolidację wyników oddziałów do systemu nadrzędnego w centrali.

OSM Piątnica
OSM Piątnica jest jedną z największych w kraju spółdzielni mleczarskich. Wdrożenie obejmie swym zasięgiem praktycznie cały obszar działalności firmy i pozwoli zarządowi na uzyskanie pełnej i szybkiej informacji o zachodzących w firmie procesach biznesowych.

Ekoplon
Wdrożenie nowoczesnego systemu ERP pozwoli spółce na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Z pakietu Impuls 5 będzie korzystało kilkudziesięciu użytkowników, dodatkowo 30 doradców klienta, działających w terenie zostanie wyposażonych w mobilny CRM. Doradcy będą mogli w każdej chwili optymalnie dobrać, skompletować najlepsze rozwiązanie produktowe dla danego gospodarstwa.

Sona Sp. z o.o.
Prace wdrożeniowe trwały zaledwie 6 miesięcy. Sona jest czołowym krajowym dostawcą ryb. Decyzja o wdrożeniu systemu ERP była podyktowana koniecznością zintegrowania struktury informacyjnej z poziomu jednego systemu nadrzędnego. System zapewni czytelna informację o przepływach materiałowych oraz umożliwi kontrolę kosztów bezpośrednich produkcji.

Edica SA
Edica jest czołowym krajowym wydawcą kalendarzy książkowych. Edica otrzymuje bardzo zindywidualizowane zamówienia, ściśle określające wymagane parametry np. materiał czy wzór. Impuls pozwala rozliczyć każde zamówienie z dokładnością do pozycji jednego, pojedynczego wyrobu. Wdrożenie pozwoliło spółce na ograniczenie zużycia materiałów oraz lepsze ich wykorzystanie.

Die Tech
Wdrożenie pozwoliło spółce na utrzymanie niskich kosztów produkcji przy zachowaniu najwyższej jakości wyrobów i krótkich terminów dostaw. W branży motoryzacyjnej są to kluczowe parametry konkurencyjności.

Dryvit System USA (Europe)
Spółka jest producentem m.in. akrylowych i mineralnych systemów termomodernizacji. Wdrożony system pozwolił spółce racjonalniej zarządzać kosztami, zwłaszcza produkcyjnymi przyczyniając się do ich obniżenia. Zdecydowanie usprawniono także relacje z klientami.

Więcej


Docelowy użytkownik:

Pakiet przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych


Ilość zrealizowanych wdrożeń:

Z systemu korzysta już ponad 350 przedsiębiorstw wywodzących się z różnych branż gospodarki


Preferowane platformy bazodanowe:
Oracle

Opisy modułów:HTML clipboardFinanse Księgowość Koszty
System obsługuje księgowość finansową w pełnym zakresie zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości oraz polskimi przepisami. Uzyskane przy jego pomocy informacje umożliwiają bieżący wgląd w sytuację finansową firmy. System pozwala na równoległą rejestrację dokumentów na bieżący i przyszły miesiąc rozrachunkowy. Informacje, zestawienia i raporty przygotowywane są w dwóch wersjach w oparciu wyłącznie o dokumenty zaksięgowane lub z uwzględnieniem dowodów, których jeszcze nie zaksięgowano. Aplikacja przygotowana jest do prowadzenia ksiąg wielu jednostek gospodarczych, oprócz podstawowego okresu sprawozdawczego w roku obrotowym obsługuje również zdefiniowane przez użytkownika okresy dodatkowe i pozwala na budowę dowolnie wielu wersji planu kont. Dekretacja może być uzupełniona o klasyfikatory będące formą analityki konta. Istnieje możliwość stworzenia wielu obiektów ewidencji kosztów, jak również wykorzystania wielu sposobów rozliczania kosztów. Zaletą systemu jest możliwość rejestrowania obrotów w dowolnych walutach obcych. System współpracuje z bankowymi systemami przesyłania danych Home Banking.

Kadry Płace
Aplikacja obsługuje całokształt zagadnień związanych z zarządzaniem kadrami i płacami. Informacje zgromadzone w systemie ułatwiają podejmowanie decyzji w zakresie polityki personalnej i kontrolę efektów podjętych działań. System pozwala na gromadzenie kompleksowych danych o pracownikach oraz przebiegu ich zatrudnienia, umożliwia szczegółową ewidencję nieobecności i czasu pracy oraz łatwe i precyzyjne rozliczanie wynagrodzeń i kosztów osobowych. Współpracuje z różnymi systemami bankowymi, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych, ZUS i PFRON.

Środki Trwałe
System wspomaga zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa, w tym jego środkami trwałymi, niskocennymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz rodzajami składników majątku zdefiniowanymi przez użytkownika. W kartotekach elementów majątku i dokumentów bieżących przechowywane są kompleksowe dane o składnikach majątku firmy, z uwzględnieniem wszystkich dokonanych na nich operacji. Aplikacja umożliwia naliczanie amortyzacji wg wybranej metody, generowanie dowodów księgowych do systemu finansowo - księgowego, wycenę składników majątku na określony dzień oraz sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji. Zawarte w systemie raporty, które można analizować w rozmaitych układach, zapewniają pełną kontrolę nad stanem majątku trwałego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie Produkcją (MRP)
System dostarcza bogatego zestawu narzędzi do zarządzania procesem produkcji. Aplikacja przystosowana jest do obsługi produkcji zleceniowej, powtarzalnej, a także realizowanej na indywidualne zamówienie klienta. Planowanie produkcji odbywa się z uwzględnieniem realnych potrzeb rynku, możliwości zaopatrzenia i zdolności produkcyjnych. Możliwe jest prowadzenie symulacji typu „co jeśli ...”. System pozwala zbilansować planowane przychody oraz planowane zużycie poszczególnych indeksów, a także wychwycić sytuacje, kiedy mogą wystąpić niedobory materiałów. W oparciu o zdefiniowane algorytmy automatycznie wyliczane są koszty wyrobów. Można rozliczyć każdy etap procesu produkcyjnego. Wymiana danych z modułami kadrowo-płacowymi i finansowo-księgowymi pozwala powiązać działalność produkcyjną ze skutkami finansowymi, jakie ona przynosi.

Zarządzanie Produkcją Procesową
Działanie systemu oparte jest o rejestrację przepływów materiałowych na odpowiednich kierunkach ruchu. Przepływy mogą być rejestrowane ręcznie, na podstawie ważeń bądź innych automatycznych rejestracji (np. poprzez czytniki kodów kreskowych). System umożliwia śledzenie oraz identyfikację przepływu surowca, a także odtworzenie ścieżki od wyrobu gotowego, poprzez procesy produkcyjne do dostawcy surowca. Posiada zaawansowane mechanizmy zarządzania recepturami wieloskładnikowymi i hierarchicznie złożonymi, produkcyjnymi oraz rozbiorowymi (branża mięsna). Do dodatkowych funkcji systemu należy wspomaganie zagadnień związanych z obsługą zamówień klientów, planowaniem produkcji (wraz z generacją zapotrzebowania surowcowego), harmonogramowaniem zasobów i kalkulacją cen wyrobów gotowych. Podstawą do tworzenia dziennego planu produkcji jest wielkość przyjmowanych zamówień od klientów. Aplikacja wspomaga również obsługę obrotu pojemnikami. W systemie dostępnych jest wiele raportów dotyczących różnych elementów procesu produkcyjnego np. raport analizy produkcji, który zawiera zestawienie materiałów pobranych jako wsad do produkcji (ilość, cenę oraz wartość) i zestawia ją z wyrobem gotowym (z uwzględnieniem ilości zapisanych w recepturach dla danego wyrobu). Na zestawieniu obserwować możemy zużycie materiałów, wydajność produkcji oraz analizę zysku.

Gospodarka Materiałowa
Aplikacja rejestruje wszystkie zdarzenia i operacje dokonywane na materiałach. Dostarcza informacji o aktualnym stanie, wartości i lokalizacji zapasów i towarów, rejestrując transakcje magazynowe i emisje związanych z nimi dokumentów. System obsługuje dowolną liczbę magazynów, także wirtualnych i prowadzi wyceny według różnych metod. Pozwala identyfikować osoby wystawiające dokumenty, przyjmujące i wydające pozycje z magazynów.

Dystrybucja
Aplikacja usprawnia politykę zaopatrzeniową i handlową przedsiębiorstwa. Obsługuje cały proces sprzedaży, od ofertowania przez przyjęcie zamówienia, wystawienie dokumentu WZ, wycenę, po fakturowanie. Korzysta ze wspólnej dla całego systemu kartoteki kontrahentów oraz kartoteki towarów i wyrobów gotowych. Analiza informacji zawartych w kartotece kontrahentów pozwala na optymalne dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Można prowadzić dowolną liczbę cenników standardowych i dla wybranego klienta. System umożliwia analizę i wybór najlepszej spośród ofert dostawców i generowanie zamówień zakupu w oparciu o dowolnie wybrane kryterium (stany magazynowe, wewnętrzne zamówienia zakupu, planowaną sprzedaż itp.).

Transport
System umożliwia kompleksowe zarządzanie taborem. Pozwala na ewidencję wszystkich informacji związanych ze środkami transportowymi firmy, tworzenie tras przewozów, a także precyzyjne rozliczanie kosztów transportu. Aplikacja nadzoruje terminy przeglądów i okresy obowiązywania ubezpieczeń. Pozwala także na rejestrowanie kart drogowych. Na podstawie danych o środkach transportu i rodzajach tras automatycznie tworzy trasę przewozu dla potwierdzonego zamówienia klienta. Umożliwia przygotowanie specyfikacji transportu i stworzenie listy załadunkowej dla wybranego środka.

CRM
Aplikacja wspomaga i w pełni integruje działania z zakresu sprzedaży, marketingu i serwisu. Rejestruje przebieg wszystkich kontaktów z klientami i przechowuje dokumenty związane z ich obsługą. W systemie gromadzone są kompleksowe informacje o klientach, ich potrzebach i preferencjach. Aplikacja przyspiesza wyszukiwanie potrzebnych danych, znacznie automatyzuje i ułatwia organizację pracy działu handlowego. Dostarczane informacje pozwalają na kontrolę i ocenę pracy handlowców. Wykorzystanie systemu w obszarze marketingu umożliwia precyzyjne zaplanowanie, zarządzanie i kontrolę kampanii marketingowych. System ułatwia również prowadzenie efektywnej opieki posprzedażowej i serwisowej.

Zarządzanie Obiegiem Dokumentów
Celem systemu jest zapewnienie sprawnego sterowania przepływem pracy i informacji w przedsiębiorstwie. Idea programu zakłada maksymalne ograniczenie obiegu tradycyjnych dokumentów i uporządkowanie procesu przekazywania informacji. Każda sprawa realizowana jest w zaplanowany, usystematyzowany i właściwy dla przedsiębiorstwa sposób. Wspólna baza dokumentów umożliwia bieżącą kontrolę realizacji zadań oraz identyfikację osób zajmujących się daną sprawą. Upraszcza wyszukiwanie dokumentów i gwarantuje aktualność ich wersji, eliminując jednocześnie potrzebę powielania i rozprowadzania dokumentów.

Magazyn Wysokiego Składowania
Magazyn Wysokiego Składowania, jako integralna część systemu Impuls 5, jest w naturalny sposób wpleciony w obsługę łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa. Moduł umożliwia odzwierciedlenie hierarchicznej struktury magazynu z dowolną ilością poziomów hierarchii. Artykuły skojarzone z ich nośnikami magazynowymi mogą być łatwo identyfikowane z dokładnością do partii towarów, dat produkcji, dat ważności, numerów seryjnych itp. Parametry miejsc magazynowych informują m.in. o preferowanych i niedopuszczalnych artykułach dla danej lokalizacji. Moduł obsługuje wiele typów drukarek kodów kreskowych wykorzystywanych do wydruku oznaczeń gniazd magazynowych, nośników artykułów, czy też etykiet logistycznych z pełną obsługą EAN UCC.

Wszystkie operacje magazynowe mogą być wykonywane przy pomocy przenośnych terminali ze skanerami kodów kreskowych, na terminalach wózkowych lub stacjonarnych komputerach. Funkcje zarządzania personelem pozwalają na rozdzielenie prac pomiędzy różnych operatorów, kontrolę i rozliczenie ich pracy oraz pełną obsługę praw dostępu.

System Wagowy
Funkcjonalność systemu obejmuje rejestrację ważeń, obsługę obiegu pojemników, realizację zadań produkcyjnych, etykietowanie wyrobów, kompletację wysyłki. Dla każdego stanowiska wagowego można zdefiniować dowolny zestaw realizowanych czynności - pozwala to na uwzględnienie zadań, których nie obsługują predefiniowane programy terminalowe (przyjęcie towaru, ubój, rozbiór, produkcja, kompletacja, receptury, zamówienia). System wagowy działa na niezależnej bazie danych (Oracle, MySql, PostgreSQL). Pracuje na wielu markach terminali. Struktura systemu pozwala na jego łatwą rozbudowę o nowe typy urządzeń. System Wagowy jest integralną częścią pakietu Impuls (wspólne są m.in. kartoteki indeksów, kontrahentów, magazynów). Umożliwia to centralną obsługę zadań, receptur, zamówień dla wszystkich terminali. Modyfikacje danych źródłowych są natychmiast widoczne na stanowiskach wagowych. Istnieje możliwość uruchomienia systemu wagowego jako aplikacji autonomicznej i niezwiązanej z pakietem Impuls. Jednak w takim przypadku niektóre funkcje systemu będą niedostępne.

Budżetowanie
System umożliwia tworzenie i analizę wielu wersji planu operacyjnego. Każdy plan może składać się z wielu planów cząstkowych (np.: plan sprzedaży, amortyzacji, kosztów). Dane z planów cząstkowych wykorzystane są przy tworzeniu budżetu ogólnego. Dzięki temu do realizacji można wybrać najbardziej optymalną dla przedsiębiorstwa wersję budżetu. Budżetowanie jest ściśle powiązane z pozostałymi aplikacjami, które mają znaczenie w procesie planowania - plany cząstkowe tworzone w różnych miejscach systemu Impuls 5 tutaj są weryfikowane i kontrolowane.

Intrastat
Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004, na przedsiębiorstwa nałożony został obowiązek składania raportu o ruchach towarowych w ramach unii celnej - INTRASTAT. System Obsługi Deklaracji Statystycznych ma na celu usprawnienie czynności związanych z przygotowaniem wymaganych raportów. Aplikacja umożliwia zebranie wszystkich danych związanych z obrotem wewnątrzwspólnotowym, zarejestrowanych w obszarach Dystrybucji, Gospodarki Materiałowej oraz Finansów Księgowości i Kosztów niezbędnych do sporządzenia deklaracji Intrastat. Zebrane dane mogą zostać przesłane w postaci pliku XML (wczytywanego do systemu Celina) lub wydrukowane w postaci papierowej.

Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika
System wspiera procesy planowania, realizowania i kontroli wydań odzieży roboczej, ochronnej i środków higieny. Umożliwia automatyczny przydział środków należnych pracownikom ze względu na zajmowane stanowisko, z uwzględnieniem upływających terminów używalności. Automatyzacji procesu przydzielania środków ochrony służą tzw. tabele przydziałów i grupy stanowisk pracy. Stanowią one odzwierciedlenie norm wydawania środków ochrony w danym przedsiębiorstwie. Przydziały mogą być również wykonywane indywidualnie dla konkretnego pracownika na wypadek utraty lub wcześniejszego zużycia posiadanych środków ochrony. System współpracuje z kartoteką osobową pracowników tworzoną w obszarze Kadr i Płac. Pozwala także wygenerować dokumenty RW do aplikacji Gospodarka Materiałowa na magazyn związany z wydawaniem odzieży roboczej. Na podstawie zgromadzonych informacji możliwe jest tworzenie raportów na temat wydanych środków, list zapotrzebowań, wystawionych dokumentów RW itp.

Kontrola Jakości - Laboratorium
Funkcjonalność systemu obejmuje m.in. definiowanie technologii badań laboratoryjnych, sygnalizowanie badań, jakim poddane muszą być zakupione surowce i materiały, kontrolę terminów ważności oraz rejestrację historii badań każdej wyprodukowanej serii wyrobu.

B2B
Internetowy System Zamówień jest aplikacją internetową (witryną www), umożliwiającą składanie Zamówień Klientów poprzez przeglądarkę internetową. Zamówienia zapisywane są w bazie danych w strukturach systemu Impuls 5 gdzie mogą podlegać dalszemu przetwarzaniu. Oprócz zamówień, internetowy system umożliwia wprowadzanie i edycję kontrahentów oraz podgląd stanu rozrachunków danego kontrahenta.

Kody kreskowe
System Kodów Kreskowych wspomaga obsługę obszaru Gospodarki Materiałowej poprzez zastosowanie mobilnych terminali radiowych, wyposażonych w czytnik kodów kreskowych. Podstawowa funkcjonalność jest następująca:
Etykietowanie asortymentu kodem kreskowym w dowolnej symbolice.
Wystawianie i realizacja dokumentów magazynowych.
Inwentaryzacja pełna oraz wycinkowa.

EDI
Aplikacja pośredniczy w wymianie danych między systemem Impuls 5 i dowolnymi aplikacjami zewnętrznymi, które wykorzystują przy wymianie informacji standard komunikatów EDIFACT, przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Jej celem jest zapewnienie efektywniejszej współpracy między firmami. Firmy wymieniają dokumenty automatycznie, a różnice techniczne używanego oprogramowania stają się nieistotne. Klasyczna wymiana dokumentów prowadzi niejednokrotnie do powstawania trudnych do wykrycia błędów, a czas ich obiegu może trwać nawet do kilku dni. Również użycie szybkich środków przekazu (np. poczta elektroniczna) nie eliminuje konieczności dostosowania otrzymywanych informacji do formatu wymaganego przez system informatyczny każdej firmy. EDI pozwala na rozwiązanie tych problemów.

Impuls Business Intelligence
Impuls Business Intelligence (Impuls BI) przeznaczony jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Podstawowe źródło danych dla Impuls BI stanowi baza systemu Impuls 5. Aplikacja umożliwia precyzyjną ocenę bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej firmy, wpływając tym samym na poprawę szybkości i jakości podejmowanych decyzji. Ułatwia wskazanie źródeł sukcesu przedsiębiorstwa i identyfikację potencjalnych zagrożeń. W znacznym stopniu usprawnia także planowanie i budżetowanie oraz bieżącą kontrolę realizowanych działań. System pozwala na analizę informacji pochodzących z dowolnych okresów i tworzy zestawienia, którym można nadać postać raportów, wykresów czy tabel. W konsekwencji zwiększa efektywność operacji biznesowych, pozwala obniżyć koszty i umożliwia poprawę poziomu obsługi klientów.

Impuls BI stanowi pakiet ściśle współpracujący z pozostałymi aplikacjami systemu Impuls 5. Jeżeli zaistnieje potrzeba znacznego poszerzenia funkcjonalności w tym zakresie możliwe jest skorzystanie z oferowanej przez BPSC Hurtowni Danych, pozwalającej na stworzenie indywidualnego rozwiązania dopasowanego do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.


Czas wdrożenia: 

Wymagania techniczne:
Systemy Operacyjne: AIX, Solaris, UX, Linux, Windows 2003

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top