epicoriscaliScala 2.3 SR1

(Todis Consulting)

 

iScala to kompletny, zintegrowany system wspierający zarządzanie w średnich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. iScala zawiera pakiet funkcjonalności, który odpowiada potrzebom nawet bardzo rozbudowanych przedsiębiorstw. Zarządzanie finansami, produkcja, zarządzanie serwisem, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), analizy i raporty, zarządzanie umowami, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), kadry i płace to nazwy poszczególnych modułów systemu iScala, za którymi kryje się potężna funkcjonalność, którą rozwijamy od 30 lat tak aby tworzyła bezkompromisową odpowiedz na potrzeby firm – naszych klientów.

 
 
Ogólny opis systemu:
iScala to kompleksowe rozwiązanie klasy ERP II, które dzięki swojej architekturze można łatwo zintegrować z innymi aplikacjami.

Jest to kompletny system klasy ERP ponieważ swoją funkcjonalnością pokrywa wszystkie obszary funkcjonowania firmy. Począwszy od finansów i księgowości, poprzez zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), produkcję, elastyczne narzędzia do zarządzania relacjami z klientem (CRM) czy obsługi serwisu lub kontrolowania projektów i powiązanych z nimi kontraktów. Od 30 lat tworzymy nasze oprogramowanie tak by czyniło Twój biznes jeszcze bardziej dochodowym bez względu na to czy chodzi o obniżanie i kontrolę kosztów, zwiększanie przychodów, optymalizacje procesów czy zdobywanie nowych klientów.

iScala to praktyczne podejście do systemu klasy ERP dostarczające przedsiębiorstwom pakiet oprogramowania, który zapewni wsparcie dla kluczowej funkcjonalności biznesowej także w ramach współpracy z innymi aplikacjami.

iScala jest oprogramowaniem wielojęzycznym i wielowalutowym.


Dedykowane branże:

Farmacja, Hotelarstwo, Logistyka, Przemysł Maszynowy, Usługi


Przykładowe wdrożenia:

Firmy:
 • Dimension Data Polska Sp. z o.o.
 • Euronet Polska Sp. z o.o.
 • Havas Media
 • Martin Bauer
 • Vaderstad Sp. z o.o.
 • Egis Polska Sp. z o.o.

Docelowy użytkownik:

System iScala adresowany jest do średniej wielkości przedsiębiorstw. Dzięki modułowej budowie sprawdza się w m.in. w firmach produkcyjnych, logistycznych i usługowych. Dodatkowo za sprawą dedykowanych wersji znajduje zastosowanie w hotelarstwie i przemyśle farmaceutycznym. Nasi klienci doceniają skalowalność naszego systemu, a także wsparcie dla firm z kilkoma lokalizacjami, wielowalutowość i wielojęzyczność.

Ilość zrealizowanych wdrożeń:

250Preferowane platformy bazodanowe:
MS SQL 2005, MS SQL 2008

Opisy modułów:Zarządzanie finansami
iScala, dzięki zintegrowaniu ksiąg finansowych, w skład których wchodzą: księga główna, księga sprzedaży, księga zakupów, zarządzanie środkami trwałymi i fakturowanie bezpośrednie, daje całkowitą pewność prawidłowego przechwytywania i zarządzania wielowymiarowymi transakcjami.

Zarządzanie środkami trwałymi
Dzięki temu modułowi można kontrolować wszystkie czynności związane z zakupem, wykorzystaniem i likwidacją środków trwałych (również tych o złożonej strukturze) oraz tworzeniem dotyczących ich raportów w zależności od zadanych kryteriów (np. lokalizacji, wartości, historii). Ponadto iScala dostarcza informacji o ryzyku związanym z danym środkiem – w tym jego lokalizacji, o osobie odpowiedzialnej, o ubezpieczeniu oraz terminach konserwacji i serwisu.

Zarządzanie produkcją
Moduł oparty na koncepcji MRP II, obsługujący zadania produkcyjne takie np. jak: produkcja na skład (make-to-stock), produkcja na zamówienie (make-to-order), montaż na zamówienie (assemble-to order) czy konstrukcja na zamówienie (engineer-to-order). Obsługa procesów produkcyjnych odbywa sie wg zasady „dokładnie na czas” (just-in-time) oraz umożliwia zachowanie zgodności z ISO 9000 i innymi systemami jakości.

iScala jest idealnym rozwiązaniem do obsługi procesów związanych z produkcją i przerobem, począwszy od prostego montażu, aż do złożonych linii produkcyjnych z wieloma ośrodkami. System ułatwia prognozowanie, tworzenie planów związanych z rozpoczęciem produkcji (rozporządzanie zasobami, konfiguracja produktu, unikanie zastojów).Realizacja procesu produkcyjnego możliwa jest dzięki połączeniu wielu funkcji, w tym struktury wyrobu gotowego z wieloma poziomami i wariantami montażu oraz wieloma modelami kalkulacji kosztów np. standardowym, rzeczywistym, FIFO etc. Możliwa jest nawet symulacja kosztów w zależności od wybranej kolejności operacji, wariantów, stanowisk roboczych etc.

Zarządzanie Logistyką
System iScala jest narzędziem obsługującym procesy dostaw towarów realizowanych przez przedsiębiorstwo. Funkcjonalność programu obejmuję obsługę różnych procesów zaopatrzenia – mniej lub bardziej zautomatyzowanych w zależności od tego jak duże zapasy ma firma, czy ma zakład produkcyjny czy też zajmuje się tylko dystrybucją towarów.

Moduł Zarządzanie Logistyką jest elastycznym rozwiązaniem, pozwalającym zarządzać i sterować wszystkimi czynnościami związanymi ze sprzedażą, zakupami i prowadzeniem magazynu oraz księgować je. Umożliwia ono także współużytkowanie informacji z działem księgowości lub centralą firmy dla celów sprawozdawczych.

Zarządzanie magazynem i kontrola jakości
iScala umożliwia działowi kontroli jakości sprawdzanie jakości produktów i surowców we wszystkich fazach działalności firmy. Stanowi to gwarancję, że klienci otrzymają tylko produkty spełniające kryteria jakości. Proces kontroli obejmuje wszystkie etapy, od odbioru towarów dostarczanych przez dostawców lub wyprodukowanych na miejscu po magazynowanie.

Kontrola partii to opcja, która zapewnia pełną kontrolę i sterowanie partiami materiałów i produktów podczas ich zakupu, przetwarzania i produkcji. Komponent ten obsługuje elastyczny, zautomatyzowany i bezpieczny proces od momentu dostawy materiałów lub wytworzenia produktów we własnym zakładzie, poprzez procedury składowania, aż do wysyłki do klienta końcowego.

Korzystając z kontroli partii można również zoptymalizować obrót starszymi towarami w magazynie, minimalizując wartość produktów przeterminowanych (FEFO) i odpadów. Jest to szczególnie użyteczne, jeśli firma ma do czynienia z produktami o ograniczonym okresie ważności.

Zarządzanie umowami
Najważniejszymi cechami oferowanego przez system iScala modułu zarządzania umowami jest łatwość konfigurowania określonego typu umowy, definiowanie okresu jej obowiązywania (data rozpoczęcia i zakończenia), uzgodnienia zmian cen w okresie obowiązywania oraz cyklu fakturowania i sposobu realizacji umowy. Funkcjonalność modułu Zarządzanie Umowami sprawia, że możliwe jest zdefiniowanie praktycznie nieograniczonej liczby wariantów umów, do których automatycznie przypisywane są odpowiednie funkcje biznesowe, co pozwala je szybko opracować i stosować.

Zarządzanie projektami
Zarządzanie Projektami jest modułem służącym kontroli czynności związanych z realizacją projektów, a także kontroli elementów wchodzących w skład tych projektów, którymi są między innymi budżet, planowanie zasobów oraz raportowanie. Dzięki temu możliwa jest poprawa terminowości oraz redukcja kosztów organizacyjnych.

Jeżeli potrzebujesz szczegółowych informacji, wypełnij formularz dostępny tutaj


Czas wdrożenia:2 -12 miesięcy

Wymagania techniczne:


W zależności od liczby użytkowników i konfiguracji.
Minimalne wymagania to:
 • Procesor Intel Core 2 Duo
 • RAM 2 GB
 • Macierz dyskowa: RAID-5
 • Połączenie sieciowe 1 Gb
 • Napęd DVD

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top