sap logoSAP ERP

(SAP)

 

System SAP ERP to kompleksowe, wydajne narzędzie wspierające zarządzanie organizacjami wszystkich branż. Zawiera ono moduły zarządzania wszystkimi kluczowymi obszarami przedsiębiorstwa, w tym finansami i księgowością, kapitałem ludzkim, zaopatrzeniem i logistyką oraz obsługą i administracyjną firmy.
 

 
 
Ogólny opis systemu:
System SAP ERP to kluczowe rozwiązanie wspierające zarządzanie firmą. Jego znaczenie można porównać do systemu nerwowego firmy. Dostarcza ono kompletnych i rzetelnych informacji odpowiednim osobom, jednocześnie usprawniając i automatyzując procesy biznesowe. Dzięki temu, użytkownicy SAP ERP pracują wydajniej, a wyniki firmy ulegają poprawie. Poszczególne funkcjonalności SAP ERP są ze sobą zintegrowane, co umożliwia uniknięcie wielokrotnego wykonywania tych samych czynności, jak np. wprowadzanie danych klientów. Otwarta architektura rozwiązania SAP ERP pozwala także na jego integrację z innymi systemami wykorzystywanymi w firmie. Wykorzystanie otwartych standardów i standardowego kodu oprogramowania w połączeniu z dużą dostępnością specjalistów SAP sprawiają, że koszt utrzymania systemu jest znacząco niższy niż ma to miejsce w przypadku oprogramowania rozwijanego na zamówienie.


Dedykowane branże:

SAP ERP to system odpowiedni dla przedsiębiorstw wszystkich branż


Przykładowe wdrożenia:Firmy:

  • Polski Koncern Naftowy Orlen,

  • Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin”,

  • Polimex-Mostostal,

  • Cehave Pasze,

  • Hortex,

  • Maspex,

  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych


Docelowy użytkownik:

Średnie i duże przedsiębiorstwa


Ilość zrealizowanych wdrożeń:

Ponad 600 wdrożeń w Polsce


Preferowane platformy bazodanowe:Oracle, Microsoft, IBM, SAP

Opisy modułów:
SAP ERP Financials (Finanse) – moduł zapewniający zgodność z przepisami i przewidywalność wyników firmy. Daje on możliwość pogłębienia analizy danych finansowych i zaostrzenia kontroli finansów. SAP ERP Financials automatyzuje rachunkowość finansową i zarządczą oraz zarządzanie zasobami finansowymi i rozrachunkami. Rozwiązanie to oferuje ponadto ścisłą obsługę norm dotyczących ładu korporacyjnego, takich jak Basel II i Sarbanes-Oxley.

SAP ERP Human Capital Management (Zarządzanie kapitałem ludzkim) – moduł służący do optymalizacji całościowych procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Jest on dostępne dla organizacji dowolnej wielkości i działających we wszystkich branżach. Pozwala zmaksymalizować potencjał siły roboczej, wspomagając zarazem innowacyjność, rozwój i elastyczność. Rozwiązanie automatyzuje zarządzanie kapitałem ludzkim, podstawową działalnością kadrową oraz rozmieszczeniem siły roboczej, umożliwiając tym samym zwiększenie efektywności i zapewnienie zgodności ze zmieniającymi się przepisami, zarówno globalnymi, jak i lokalnymi.

SAP ERP Operations – moduł zarządzania kompleksowymi procesami biznesowymi związanymi z zaopatrzeniem i logistyką w pełnych cyklach biznesowych — od samodzielnego składania zapotrzebowań do elastycznego fakturowania i płatności, pod kątem optymalizacji przepływu materiałów. SAP ERP Operations pomaga również zarządzać całym cyklem projektowania i wytwarzania produktu firmom stosującym metodę produkcji procesowej lub produkcji dyskretnej. Rozwiązanie automatyzuje cały proces produkcyjny i obniża koszty dzięki kontrolowaniu i adaptowaniu procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Ponadto zapewnia wyższy poziom satysfakcji klientów poprzez dostarczanie produktów o wyższej jakości.

SAP ERP Corporate Services – moduł do usprawnienia procesów administracyjnych związanych z nieruchomościami, majątkiem przedsiębiorstwa, portfelem projektów, podróżami służbowymi, handlem zagranicznym, a także zgodnością z przepisami BHP i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. SAP ERP Corporate Services to pełne i zintegrowane rozwiązanie, które zapewnia maksymalną przejrzystość i kontrolę, a zarazem zmniejsza ryzyko finansowe i środowiskowe oraz podnosi poziom bezpieczeństwa pracowników.

 


Czas wdrożenia:

6 do 12 miesięcy


Wymagania techniczne: 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top