infor logoInfor ERP LN

( S&T)


Rozwiązanie Infor ERP LN jest zaawansowanym, łatwym w użyciu systemem ERP, który oferuje szeroki zakres funkcji biznesowych, aby sprostać potrzebom czołowych firm zajmujących się produkcją jednostkową i na zamówienie, działających w branżach produkcji maszyn i sprzętu dla przemysłu ciężkiego, lotniczego i stoczniowego, a także producentów komponentów i nowoczesnego sprzętu elektronicznego

 


 
 
Ogólny opis systemu:

Rozwiązanie Infor ERP LN, stanowiące skalowalną, wielojęzyczną i otwartą platformę, oferuje funkcje umożliwiające modelowanie procesu biznesowego w obrębie kilku zakładów oraz zwiększenie dostępności kluczowych informacji, wspierając proces podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Podstawowe funkcje rozwiązania Infor ERP LN, obsługujące produkcję i planowanie są idealnie dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw zajmujących się produkcją na skład, montażem na zamówienie, produkcją na zamówienie czy konstrukcją na zamówienie.

System Infor ERP LN stanowi podstawę poprawienia wydajności przedsiębiorstwa, obsługi klienta i zwiększenia zdolności produkcyjnej. Od sprzedaży i podwykonawstwa po produkcje i realizacje, system ten zapewnia większą kontrolę nad przedsiębiorstwem, ułatwiając zarządzanie i automatyzacje procesów biznesowych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Zauważysz poprawę przejrzystości danych ułatwiającą podejmowanie wyzwań, oraz natychmiastowy zwrot z poczynionych inwestycji.

System Infor ERP LN umożliwia:

  • Rywalizacje na rynkach całego świata, dzięki obsłudze wielu lokalizacji, wielu partnerów biznesowych i złożonych łańcuchów dostaw.

  • Optymalizacje procesu szczupłej produkcji

  • Poprawę zarządzania jakością i zgodnością

  • Dostarczanie zamówień zawsze na czas.

  • Zwiększenie dokładności produkcji i wprowadzenie zarządzania przez wyjątki

  • Wykorzystanie innowacyjnych technologii

System Infor ERP LN jest rozwiązaniem zbudowanym, serwisowanym i zarządzanym przez profesjonalistów, zapewniającym funkcjonalność niezbędną do rywalizacji w skali globalnej, łącznie ze specyficznymi dla wielu branż produkcyjnych funkcjami.

Dodatkowo, system Infor ERP LN jest zintegrowany z szeroką gamą rozwiązań oferowanych przez firmę Infor, których spora część jest odpowiedzią na skomplikowane wyzwania, przed którymi stają producenci. W gronie aplikacji Infor znajdują się także: Infor HCM (Zarządzanie kapitałem ludzkim), Infor CRM (Zarządzanie relacjami z klientem), Infor SCM (Zarządzanie łańcuchem dostaw) i wiele innych.


Dedykowane branże:Motoryzacja
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Handel hurtowy i detaliczny
Transport i gospodarka magazynowa
Administracja publiczna i obrona narodowa
Obróbka metalu


Przykładowe wdrożenia:blisko 100 przedsiębiorstw

Docelowy użytkownik:
 

Ilość zrealizowanych wdrożeń:
 


Preferowane platformy bazodanowe:
 

Opisy modułów:
System Infor ERP LN zawiera następujące kluczowe komponenty:

Planowanie
Moduł planistyczny zarządza procesem planistycznym oraz ułatwia planowanie popytu, zwiększając dokładność prognoz.

Produkcja
Moduł produkcyjny to wyjątkowo elastyczne i wysoce funkcjonalne rozwiązanie, które obsługuje pełny zakres typologii produkcji, łącznie z najpopularniejszymi trybami i szczupłą produkcją, a także strategią zarządzania zapasami i montażem JIT (dokładnie na czas).

Finanse
w pełni zintegrowany komponent finansowy, obsługujący wiele oddziałów i walut oraz spełniający globalne standardy GAAP, umożliwia uzgadnianie bilansów, sprawozdań finansowych i wielkości przepływu gotówki w różnych jednostkach biznesowych.

Zarządzanie magazynem
komponent Zarządzanie magazynem umożliwia śledzenie serii masowo produkowanych produktów seryjnych, co ułatwia planowanie i nadzór nad zapasami magazynowymi.

Zarządzanie frachtem
Pakiet ten umożliwia wybór przewoźnika i poziomu usług w momencie wprowadzenia zamówienia, w oparciu o przewidywany poziom kosztów transportu i czas dostawy.

Zaopatrzenie
Komponent Zaopatrzenie zapewnia funkcje scentralizowanego i zdecentralizowanego zarządzania zamówieniami/kontraktami, prostą obsługę zapotrzebowań, zapytań ofertowych, oceny dostawców, umów zakupu, harmonogramów zakupu, kontroli umów zakupu, zarz1dzania zwrotami i zapasami konsygnacyjnymi oraz statystykami i historią zaopatrzenia.

Sprzedaż
To w pełni zintegrowane rozwiązanie umożliwia sprawną obsługę ofert, przyjmowanie, śledzenie i potwierdzanie zamówień, a także obsługę ofert, umów, wycen, promocji, harmonogramów i konfiguracji produktów.

Zarządzanie serwisem
Moduł Zarządzanie serwisem zapewnia funkcje wymagane do obsługi zmiany dokumentacji powykonawczej na post serwisową po przeprowadzeniu napraw, przeglądu technicznego i instalacji zleconych po odesłaniu produktu do producenta lub na miejscu u klienta.

Projektowanie
Komponent ten łączy zarządzanie projektami i zasobami produkcyjnymi w jednym środowisku.

Zarządzanie jakością
Komponent ten oferuje interfejs konfigurowany za pomocą parametrów, zawierający zamówienia sprzedaży, zakupu i produkcji, a także narzędzia kontrolujące magazyn, lokalizacje i partie, ułatwiając tym samym automatyczne lub ręczne tworzenie zamówień kontroli oraz blokowanie procedur magazynowych i zamówień, aż do otrzymania wyników inspekcji.

Zarządzanie cyklem życia produktu
Komponent ten umożliwia połączenie działu projektów z innymi działami. Łatwo dostępne, szczegółowe informacje o produktach umożliwiają pracownikom działów zakupu i produkcji poprawę skuteczności podejmowanych decyzji.


Czas wdrożenia:
 

Wymagania techniczne:
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top