vendo erp logoVendo ERP

(CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o.)

 

Vendo ERP to elastyczne i funkcjonalne oprogramowanie dla firm stworzone w celu usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw. Ułatwia i wspiera przy wykonywaniu codziennych zadań oraz zarządzaniu i nadzorem nad procesami w firmie, takimi jak zarządzanie produkcją, zaopatrzenie i gospodarka magazynowa, obsługa sprzedaży, finanse i księgowość.


 
 
Ogólny opis systemu:


Oprogramowanie dla firm Vendo ERP to wygodne i funkcjonalne oprogramowanie stworzone w celu usprawnienia funkcjonowania twojej firmy. Ułatwia i automatyzuje wykonywanie codziennych zadań oraz zarządzanie i nadzór nad procesami w firmie, takimi jak:

 • Automatyzacja obsługi sprzedaży: oferty, zamówienia, fakturowanie, wysyłka towarów
 • Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa
 • Płatności, budżety, finanse i księgowość

Vendo ERP wraz funkcjonalnością Vendo CRM (zarządzanie kontaktami, obiegiem zadań i dokumentów, projektami i procesami sprzedaży) oraz Vendo Produkcja MRP (planowanie i rozliczanie produkcji) tworzy kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie zawierające:

 • solidny system magazynowo – księgowy
 • system menadżerski wspomagający zarządzanie firmą Program Vendo posiada bogaty zestaw parametrów umożliwiających dostosowanie programu pod specyficzne potrzeby klienta.

Dedykowane branże:
Branża : Automotive / Maszynowa / Metalowa / Tworzyw sztucznych / Meblarska / Spożywcza i FMCG / Kosmetyczna i Farmaceutyczna / Chemiczna / Handel i Dystrybucja / Sektor Usług

Przykładowe wdrożenia:

Firmy:

 • ANG Wentylacja
 • AinaTravel
 • Clarena Sp. z o.o.
 • P.W. Acord Sp. z o.o.
 • TechniTynk Sp. z o.o.
 • Orlita
 • Galwah Sp. J.
 • Bis Serwis 2 Sp. z o.o.
 • Kratki.pl

Docelowy użytkownik:

Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe


Ilość zrealizowanych wdrożeń:

ponad 400Preferowane platformy bazodanowe:

PostgreSQL


Opisy modułów:Sprzedaż i Dystrybucja

To efektywne rozwiązanie do kompleksowej obsługi zamówień od klientów. Dedykowany jest dla przedsiębiorstw potrzebujących łatwego i przyjaznego rozwiązania wspomagającego całościową obsługę procesów sprzedaży oraz zwiększającego efektywność i jakość pracy Działu Handlowego.

Główną korzyścią jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zamówień od odbiorców poprzez uporządkowanie i automatyzację całego procesu obsługi klienta. System pilnuje poszczególnych etapów, eliminując ewentualne opóźnienia i pomyłki w przetwarzaniu informacji. Monitoruje każdy wystawiony dokument, jego aktualny status, miejsce i osobę przetwarzającą.

Dodatkowym, bardzo pomocnym rozwiązaniem jest integracja Vendo z programami firm spedycyjnych (np. DHL, UPS, Schenker, Siódemka, itp.) oraz możliwość obsługi elektronicznej wymiany danych (EDI), integracja zamówień z platformami B2B, systemami mobilnymi czy sklepami internetowymi.

Magazyn i Zaopatrzenie

Jest to moduł do zarządzania procesami zaopatrzenia i gospodarką magazynową w firmie. Głównymi korzyściami są:

 • sprawna obsługa przyjęć i wydań towarów oraz inwentaryzacji,
 • optymalizacja stanów magazynowych, 
 • minimalizacja błędów i pomyłek w procesie przyjmowania i wydawania towarów,
 • zapewnienie pełnej identyfikowalności partii, czyli tzw. traceability.

Program umożliwia automatyczne obliczanie stanów minimalnych i maksymalnych towarów zmniejszając tym samym poziom „zamrożenia” finansów w stanach magazynowych. Łatwość tworzenia i wysyłania zapytań ofertowych wspomaga zarządzanie polityką zakupową poprzez sprawniejsze negocjowanie cen zakupu. Dodatkowym atutem modułu jest możliwość szybkiego generowania zamówień do dostawców i uzupełniania stanów magazynowych na podstawie wybranych przez użytkownika kryteriów. System zmniejsza liczbę pomyłek pracowników magazynierów w przyjęciu towarów lub kompletacji wysyłek poprzez zaimplementowanie obsługi kodów kreskowych, kolektorów danych oraz specjalnych kiosków.

W obszarze zapewnienia identyfikowalności partii Vendo oferuje bogatą funkcjonalność, taką jak obsługa dat ważności partii, numerów seryjnych towarów i produktów, definiowanie charakterystyk partii (np. waga czy wymiary) oraz odpowiednie oznaczenie partii (np. kodem kreskowym).

Produkcja

Moduł Produkcja w systemie Vendo ERP to zestaw narzędzi służących do kompleksowego zarządzania produkcją – od wystawienia zlecenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji, harmonogramowanie, bieżącą rejestrację wykonania, rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej. Pozwala to monitorować proces realizacji zlecenia na każdym etapie.

Głównymi korzyściami, które daje system są:

 • podniesienie efektywności pracy
 • poprawa terminowości realizacji
 • łatwe harmonogramowanie i kontrola produkcji 
 • usprawnienie procesów zaopatrzenia związanych z realizacją zleceń

Elastyczność oprogramowania pozwala projektować zarazem proste przebiegi produkcyjne jak i bardzo skomplikowane procesy technologiczne, dzięki czemu system może być wykorzystywany do wspomagania zarówno w produkcji jednostkowej jak i seryjnej. Program jest istotnym ułatwieniem pracy dla działów Technicznego Przygotowania Produkcji dostarczając funkcji związanych z kalkulacją wyrobów, definiowaniem struktury konstrukcyjnej (tzw. BOM-u) oraz technologii produktu. Bogata funkcjonalność oraz możliwość integracji z systemami CAD pozwala na szybkie i łatwe projektowanie procesu produkcji.

Vendo umożliwia łatwe generowanie Przewodników Produkcyjnych (Kart Kontrolnych Wyrobu) na podstawie zleceń produkcyjnych i kart technologicznych. System tworzy również harmonogramy produkcji, uwzględniające dostępność zasobów produkcyjnych. Rejestracja przebiegu produkcji(osób, czasu realizacji, materiałów) przez pracowników pozwala na bieżące monitorowanie zaawansowania zleceń oraz rzeczywistych kosztów produkcji.

Kompleksowa obsługa całego procesu daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszać koszty, poprawiać terminowość realizacji oraz jakość wyrobów.

CRM / WorkFlow

Vendo CRM wraz z modułem Workflow to bardzo funkcjonalne, a przy tym łatwe w użytkowaniu narzędzie wspomagające zarządzanie pracą, zadaniami, kontaktami, projektami oraz obiegiem informacji w firmie.

Głównymi korzyściami, które daje jest:

 • podniesienie efektywności i jakości pracy, 
 • usprawnienie obiegu zadań, informacji i dokumentów w firmie,
 • poprawa skuteczności działań marketingowych, 
 • zwiększenie w długim okresie sprzedaży poprzez: o zwiększenie aktywności pracowników o budowanie standardów sprzedaży, o zmniejszenie nakładów pracy na administrację i wyszukiwanie informacji i skierowanie wygospodarowanych godzin na „aktywną sprzedaż”,
 • podniesienie jakości obsługi klienta 
 • systematyczne pozyskiwanie nowych klientów 
 • budowanie lojalności klientów Vendo CRM umożliwia przydzielanie zadań, planowanie kontaktów, nadzorowanie stanu realizacji, monitorowanie terminów.

Wszystkie zadania, kontakty oraz inne zdarzenia są widoczne w przejrzystej formie na kalendarzu. Dzięki modułowi Workflow możemy definiować procedury ich obiegu. Uzyskujemy wsparcie dla takich spraw jak przygotowywanie kalkulacji i ofert, obsługi zapytań ofertowych, wniosków urlopowych, reklamacji, zapotrzebowania na zasoby firmowe (np. samochód), controlling kosztów, procedowanie pism, itp. Zyskujemy dzięki korzystaniu z tej funkcjonalności na skróceniu terminów czy zmniejszenie ilości spraw o których zapominamy.


Procesy Sprzedaży

Firmy, które uzyskują przychody poprzez pozyskanie kontraktu na realizację zlecenia, dostarczenie produktu lub usługi, mogą nowe możliwości sprzedażowe prowadzić w oparciu o tzw. Procesu Sprzedaży. W ramach Procesu planowane i realizowane są zadania i kontakty oraz katalogowane dokumenty. Wszystko to może być wykonywane wg zdefiniowanych wcześniej procedur. Zwiększeniu ulega sprawność i jakość obsługi zapytania. Rosną więc szanse na pozyskanie zamówienia. Osoby nadzorujące mają z kolei pełną kontrolę nad aktualnie prowadzonymi tematami, mogą łatwo oceniać skuteczności działu handlowego i poszczególnych pracowników oraz prognozować przyszłe przychody oraz usprawniać procedury obsługi zapytań.

Akcje marketingowe

W systemie Vendo CRM możemy łatwo prowadzić planować i nadzorować działania marketingowe skierowane do wybranych grup klientów, takie jak:

 • promocje cenowe i gazetowe
 • telemarketing
 • przygotowania do targów
 • przygotowanie i wysyłka materiałów informacyjnych 
 • mailing

Oprogramowanie posiada zaawansowany mechanizm wyszukiwania klientów wg. definiowalnych przez użytkownika kryteriów i przydzielania ich do akcji marketingowej. Następnie można w sposób blokowy planować kontakty z klientami (telemarketing), przygotować mailing, zdefiniować promocję cenową, czy przydzielać inne zadania. Odpowiednie wykorzystanie Vendo CRM w marketingu umożliwia realizację strategii budowania lojalności klientów oraz zwiększa konkurencyjność firmy w zakresie oferowanych produktów.

Zarządzanie Projektami

Vendo CRM – Zarządzanie Projektami to bardzo funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu narządzie dla tych, którzy kierują realizacją złożonych, wielowątkowych tematów. System umożliwia planowanie projektu w oparciu o wielopoziomowe struktury zadań oraz przydział pracowników i zasobów do ich realizacji. Na bieżąco śledzi stopień wykonania poszczególnych etapów, ułatwiając szybkie wykrywanie ewentualnych opóźnień i podejmowanie działań korygujących. Zdecydowanie poprawia to skuteczność i terminowość realizacji.

Księgowość

Vendo ERP Księgowość i Środki Trwałe wspiera prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego.

Głównymi korzyściami są:

 • Automatyzacja procesów księgowych, 
 • Sprawne definiowanie i przygotowywanie niezbędnych raportów i analiz zarządczych.

Podstawowym ustawieniem w module jest wielopoziomowy plan kont i wzorce księgowań. Poprawne ich zdefiniowanie daje duży komfort pracy i automatyzuje dekretacje odciążając dział ze żmudnych czynności. Praktycznie wszystkie operacje gospodarcze zarejestrowane w modułach związanych z handlem, magazynem, płatnościami i produkcją mogą być automatycznie zaksięgowane. Podczas księgowania program analizuje rodzaj, pozycje oraz kontekst dokumentu i dokonuje odpowiedniej dekretacji. System umożliwia analityczną i syntetyczną prezentację danych księgowych przy pomocy zestawień, raportów i bilansów. Obroty i Salda to podstawowy raport wymagany przez ustawę o rachunkowości. Dodatkowo program posiada szereg wbudowanych analiz i raportów np. Bilans i Rachunek Zysków i Strat, jak i pozwala na tworzenie własnych zestawień opartych o zapisy księgowe i dane zawarte w systemie magazynowo-handlowym. Księgowość może być rozbudowana o moduł Wymiary, który w kapitalny sposób ułatwia kontrolę księgowo-zarządczą nad firmą. Daje ona pełny, wielowymiarowy obraz przychodów i kosztów w firmie.

Finanse i Płatności

Vendo ERP w obszarze Finanse i Płatności został stworzony w celu zapewnienie sprawnego nadzoru nad należnościami i zobowiązaniami oraz przepływem środków pieniężnych w firmie. Automatyzuje proces rozliczania należności, dzięki integracji z systemami transakcyjnymi banków. Umożliwia w łatwy sposób monitorowanie należności, tworzenie i wysyłanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz prowadzenie windykacji. Do dyspozycji mamy także możliwość tworzenia kompensat.

W programie możemy zdefiniować własne rejestry kasowe i bankowe oraz prowadzić raporty kasowe.

Dla firm mających rozrachunki w innych walutach program zapewnia automatyzację wyliczania różnic kursowych. Dla kont i kas walutowych system umożliwia prowadzenie tzw. magazynu walut, umożliwiającego automatyczną wycenę wypłat np. metodą FIFO. Rozrachunki w programie Vendo są wspólne dla modułu handlowego i księgowego. Rozliczona na planie kont przez dział księgowości należność znika z listy należności w module handlowym. Rozliczona w module handlowym płatność jest również rozliczona w księgowości. Zapewnia to spójność danych pomiędzy handlem a księgowością, daje handlowcom aktualną, zweryfikowaną księgowo informację o zadłużeniu oraz likwiduje konieczność podwójnej pracy – rozliczanie płatności w module księgowym i handlowym.

Rozwiązania mobilne i internetowe

Zintegrowane z Vendo ERP rozwiązania internetowe to efektywny sposób utrzymywania relacji z klientem w systemie 24/7. Dzięki nim, klient o każdej porze i w łatwy sposób może:

 • przeglądać ofertę produktową
 • mieć informację o dostępności
 • mieć dostęp do skierowanych indywidualnie do niego promocji
 • składać zamówienia i otrzymywać informację o statusie realizacji
 • mieć bieżący dostęp do swoich zobowiązań
 • składać reklamacje, zlecenia serwisowe oraz zapytania cenowe

Rozwiązania te są w pełni i dwukierunkowo zintegrowane z Vendo. Informacja o produktach, cennikach, dostępności, promocjach automatycznie trafia do witryny internetowej. Z drugiej strony zamówienia od klientów automatycznie trafiają z internetu do Vendo.

W ramach rozwiązań internetowych występują dwa produkty:

 • system B2B
 • sklep internetowy System B2B adresowany jest dla partnerów handlowych a sklep internetowy dla odbiorców indywidualnych.

W zakresie technologii mobilnych Vendo posiada kompleksowe rozwiązanie dostępne na platformy Android, iOS i Windows, które doskonale sprawdza się jako usprawnienie pracy handlowca, dostawcy lub serwisanta.

Program umożliwia wykonywanie typowych czynności tj. wystawianie dokumentów, sprawdzanie rozliczeń finansowych, stanów magazynowych, planowanie tras czy raportowanie wizyt.

Analizy i Raportowanie

Vendo ERP gromadzi bardzo dużo danych dotyczących wielu obszarów działania firmy. Kluczowe dla osób zarządzających jest zagadnienie jak zamienić suche dane w raporty i wiedzę niezbędną do podejmowania dobrych decyzji.

Jest to realizowane na trzy sposoby: 

 • Predefiniowane raporty wbudowane w poszczególne moduły Vendo. Obejmują one takie obszary jak: sprzedaż, magazyn, produkcja, księgowość. W każdym z nich jest przygotowanych kilka lub kilkanaście raportów prezentujących różne aspekty działalności 
 • Podłączenie się do danych zawartych w bazie poprzez arkusz kalkulacyjny np. Excel oraz tworzenie dowolnych zestawień, wykresów i tabel przestawnych w oparciu o tzw. widoki.
 • Integrację Vendo z systemem QlikView. QlikView jest uważany przez wielu za najlepszy na świecie system klasy Business Intelligence. Vendo posiada gotowy, ciągle rozwijany konektor do tego systemu.

Czas wdrożenia:

w zależności od zakresu wdrożenia 2 – 12 miesięcy


Wymagania techniczne:

konfiguracja serwera i stacji roboczych dobierana indywidualnie w zależności od planowanego obciążenia


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top