MONITOR ERP

( Monitor ERP System Polska Sp. z o.o.)

MONITOR ERP to kompletny system ERP stworzony w celu zwiększenia skuteczności działania małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Zapewnia możliwość błyskawicznego wdrożenia, dzięki standaryzacji procesów charakterystycznych dla firm produkcyjnych.

 


 

Ogólny opis systemu:


System ERP MONITOR to kompletny system ERP składający się z różnych modułów, których funkcje odpowiadają operacjom i czynnościom występującym w przedsiębiorstwach produkcyjnych). System MONITOR zapewnia kontrolę nad całą działalnością. Jest on dostępny w różnych językach i jest dostosowany do specyficznych uwarunkowań rynków lokalnych.

Aplikacja ERP obejmuje kluczowe procesy każdej firmy wytwórczej, wspierając zarządzanie obszarem produkcji, magazynów, zakupów, sprzedaży, księgowości oraz zasobów ludzkich. Zapewnia również dostęp do zintegrowanych z systemem aplikacji dodatkowych obejmujących m.in. zarządzanie dokumentami, EDI, elektroniczne zarządzanie fakturami, kartotekę narzędzi, księgowość zarządczą, konfigurator produktów oraz sklep on-line.

Dedykowane branże:
motoryzacja, elektrotechnika i elektronika, maszyny i urządzenia, branża transportowa, metalowa oraz wyrobów z tworzyw sztucznych i drewna

Przykładowe wdrożenia: • AQ Wiring Systems,
 • CEPA,
 • DeLaval,
 • Edmo Lift,
 • FANN,
 • Gerdins Cable Systems,
 • HANZA Electronics,
 • Mobile Climate Control,
 • Orbit One,
 • PanLink,
 • Rimaster,
 • SteelWrist.

Docelowy użytkownik: 

Ilość zrealizowanych wdrożeń:W Polsce Monitor ERP zrealizował do tej pory 50 projektów wdrożeniowych. Rozwiązanie ERP Monitor wykorzystywane jest w ponad 3000 firm na świecie

Preferowane platformy bazodanowe:

 


Opisy modułów:

Moduł Produkcja
Moduł Produkcji obejmuje wszystkie narzędzia pozwalające na skuteczne zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji.

Moduł Zakup
Moduł Zakupów obejmuje wsparcie całego procesu zakupów od zapytania ofertowego po rozrachunki z dostawcami.

Moduł Sprzedaż
W Module Sprzedaży dostępne są wszystkie funkcje związane z zarządzaniem klientami i sprzedażą, począwszy od składania ofert po rozrachunki z odbiorcami.

Moduł Magazyn
W Module Magazyn dostępne są narzędzia do skutecznego zarządzania zapasami, surowcami i materiałami oraz inwentaryzacją.

Moduł Informacje Warsztatowe
Moduł Informacje Warsztatowe to narzędzie, które jest najbliżej warsztatu i pracowników. W centrum znajduje się Terminal Rejestracyjny, który umożliwia rejestrację czasu pracy pracowników oraz raportowanie wykonanej pracy.

Moduł Księgowość
Moduł Księgowości to narzędzie do prowadzenia bieżącej księgowości i rachunkowości oraz do monitorowania stanu finansów.

Czas wdrożenia:
 

Wymagania techniczne:

 PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top