snt logo 2018Prosta droga do rzetelnych informacji – poznaj SAP Data Warehouse Cloud i SAP Analytics Cloud

31 marca 2022 r., godz. 10:00
Prosta droga do rzetelnych informacji - poznaj SAP Data Warehouse Cloud i SAP Analytics Cloud

Nikt dziś już nie kwestionuje potrzeby wykorzystania rozwiązań IT do zarządzania firmą. Większe organizacje, wytwarzające złożone wyroby nie mogą się rozwijać bez sprawnych i elastycznych systemów wielodziedzinowych, kompleksowo zintegrowanych, obsługujących wewnętrzne i zewnętrzne procesy informacyjne. Firmy muszą elastycznie reagować na szybko zmieniające się potrzeby klientów i zmiany na globalnych rynkach, opóźnienia w łańcuchach dostaw, czy konieczność dostarczania swoich produktów w krótkich cyklach. Przedsiębiorstwa mają coraz więcej potrzeb informacyjnych, a coraz mniej czasu na przetwarzanie danych – synchronizację, agregację, przygotowanie i dystrybucję raportów. Wydajne i intuicyjne narzędzia SAP Data Warehouse i SAP Analytics Cloud gwarantują sprawą realizację tych zadań.

Podczas webinarium
  • dowiesz się o zaletach najnowszych rozwiązań SAP BI oferowanych w ramach usługi (SaaS)
  • zapoznasz się z możliwościami wykorzystania hurtowni danych SAP Data Warehouse Cloud – od momentu pozyskania danych do ich graficznej prezentacji,
  • poznasz możliwości platformy SAP Analytics Cloud w zakresie analityki, planowania i predykcji
  • zobaczysz praktyczne zastosowanie narzędzi SAP DWC i SAP SAC na podstawie przygotowanych „demo”


Dla kogo

Na webinarium zapraszamy właścicieli, dyrektorów finansowych, managerów odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania SAP, osoby odpowiedzialne za finanse, które poszukają elastycznych rozwiązań IT, mogących skutecznie odpowiedzieć na nowe potrzeby sprawnego wykorzystywania danych zapisanych w systemach dziedzinowych.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top