mutltrainTechnologie i rozwiązania do utrzymania
i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

4 lipca 2013 r., Warszawa
 
Bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy to od pracowników oraz organizacji, której to bezpośrednio dotyczy. Mają na to wpływ ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe.

Problematyka ta dotyczy nie tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań i polityki bezpieczeństwa może przynieść firmie niepowetowane straty.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i problemom naszych Klientów i podczas IV edycji konferencji „Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie” uświadomić kadrę zarządzającą o ciągle zmieniającym się podejściu do zapewniania bezpieczeństwa firmy.

Zapraszamy do udziału w dyskusji nt. zagrożeń i dostępnych rozwiązań skutecznej ochrony, która odbędzie się już 4 lipca w Warszawie.

Proponowane zagadnienia tematyczne:
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:
  zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu prawne aspekty bezpieczeństwa informacji zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy technologie bezpieczeństwa systemów informatycznych system zarządzania bezpieczeństwem informacji metody zarządzania ryzykiem (analiza) audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji polityka bezpieczeństwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym – bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym: zarządzanie incydentami i ciągłością działania, scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji Do udziału w konferencji zapraszamy: Przedstawicieli instytucji: publicznych, wojskowych oraz rządowych, bankowych i ubezpieczeniowych, Przedstawicieli firm: telekomunikacyjnych i mediowych usługowych produkcyjnych przemysłowych

Grupa docelowa:

 • prezesi i członkowie zarządu
 • pełnomocnicy i doradcy zarządu
 • dyrektorzy i kierownicy techniczni
 • dyrektorzy i kierownicy ds. bezpieczeństwa
 • kierownicy i szefowie ochrony obiektów, ochrony mienia
 • dyrektorzy i kierownicy ds. ryzyka operacyjnego
 • dyrektorzy i kierownicy ds. zarządzania nieruchomościami
 • dyrektorzy i kierownicy IT
 • dyrektorzy i kierownicy finansowych
 • facility managerowie
 • dyrektorzy i kierownicy ds. inwestycji
 • Business Continuity Managerowie audytorzy

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top