succespointKnowledge Managemetnt - umiejętne wykorzystanie wiedzy kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

8 stycznia 2015 r., Warszawa


Tylko jak to przekonanie ma pomóc w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej naszego przedsiębiorstwa?

O rozwoju i konkurencyjności współczesnej organizacji w znacznej mierze decyduje wykwalifikowana kadra funkcjonująca w przedsiębiorstwie oraz posiadana przez nią wiedza. W związku z tym niezwykle istotne jest nie tylko tworzenie nowej wiedzy, którą mogliby przyswoić sobie pracownicy, ale również wykorzystywanie dotychczasowej i wyciąganie wniosków z doświadczeń.

Wydarzenie to będzie stanowiło forum poglądów i doświadczeń osób zainteresowanych problemem zastosowania wiedzy w przedsiębiorczości oraz specjalistów, którzy wiedzą jak ten problem rozwiązać.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:
 • Anna Bugalska Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Organizacyjnych Instytutu Rozwoju Biznesu - "Zarządzanie talentem"
 • Inga Kałużyńska konsultant w firmie Findwise - "Nowe technologie w zarządzaniu wiedzą"
 • Marek Kowalczyk Managing Partner MANDARINE Project Partner - "Wykorzystanie narzędzi myślowych TOC do usprawniania procesów biznesowych." Wskazówki praktyczne

Pragniemy ponadto wzbogacić Państwa wiedzę w zakresie:
 • Narzędzi wspomagających pracę grupową, narzędzi komunikacyjnych
 • Systemów obiegu i zarządzania dokumentami
 • Systemów wspomagania decyzji, systemów ekspertowe
 • Bazy wiedzy, hurtowni danych
 • Narzędzi nauczania zdalnego (e-learning)
 • Portali korporacyjnych, intranetu, ekstranetu
 • Systemów do zarządzania bezpieczeństwem
 • Integracji systemowej i bezpieczeństwa w zarządzaniu wiedzą
Więcej informacji na stronie: http://successpoint.pl/knowledge-management

Do bezpłatnego udziału zapraszamy:
 • Kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji,
 • Osoby decydujące o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwem
 • Kadrę odpowiedzialną za optymalizowanie procesów biznesowych
 • Kadrę zarządzającą z działów: HR, administracji, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, logistyki, informatyki
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie przepływem informacji, zarządzanie wiedzą
 • Osoby decydujące o doborze rozwiązań i technologii
 • Osoby odpowiedzialne za optymalne wykorzystanie zasobów wiedzy w celu uzyskania przewagi rynkowej

Zapraszamy do rejestracji: http://successpoint.pl/knowledge-management#zarejestruj-si%C4%99

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top