succespointOptymalizacja zużycia energii i kosztów działalności przedsiębiorstwa

12 maja 2015 r., Warszawa
 
 
Zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji nad możliwościami zmniejszenia kosztów eksploatacji energii w polskich przedsiębiorstwach oraz wykorzystania najnowszych technologii, które są mniej inwazyjne dla otoczenia.

Strona konferencji: www.successpoint.pl/energia-w-firmie

A o czym będziemy rozmawiać?
 • o efektywnym zarządzaniu energią - polityce energetycznej i przepisach unijnych 
 • budowaniu świadomości „odpowiedzialności” energetycznej
 • zarządzaniu i redukcja kosztów przedsiębiorstwa 
 • pomiarach zużycia energii
 • automatyce i zintegrowanych rozwiązaniach dla budynków - regulacji procesów i systemów zainstalowanych w obiekcie oraz ich kontroli
 • zarządzaniu utrzymaniem ruchu - optymalizacji w harmonogramowaniu produkcji 
 • zarządzaniu procesami i wydajnością produkcji 
 • redukcji kosztów w dziale produkcji - automatyzacji i robotyce
 • technologii VSD w procesach produkcyjnych
 • audytach energetycznych i białych certyfikatach 
 • oraz o tym jak nam się udało, czyli o najlepszych praktykach

Dla kogo bezpłatny udział?
 • Dla właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Zarządzających przedsiębiorstw o dużym zużyciu energii
 • Dyrektorów ds. zarządzania nieruchomościami, właścicieli obiektów, Facility Managerowie
 • Dyrektorów i Kierowników Technicznych
 • Dyrektorów produkcji i utrzymania ruchu
 • Dyrektorów ds. Rozwoju i Inwestycji
 • Dyrektorów finansowych
 • Dyrektorów administracyjnych

Rejestracja: www.successpoint.pl/energia-w-firmie#zarejestruj-się

Co w programie?

• atrakcyjne wykłady, najnowsze case studies • przerwy kawowe, podczas których będzie możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z naszymi ekspertami • materiały z konferencji

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top