businesspenetrationInteligentne rozwiązania informatyczne odpowiedzią na rosnące potrzeby wymagających przedsiębiorstw produkcyjnych

8 kwietnia 2014 r., Zamek Biedrusko


Globalizacja i ciągły postęp nowych technologii wymusza na przedsiębiorcach ciągłe inwestycje w poprawę funkcjonowania swoich firm. W tym celu poszukują oni odpowiednich dla siebie rozwiązań informatycznych, które będą odpowiadały ich potrzebom i wspomogą obszary merytoryczne. Niebezpieczeństwem jednak staje się brak rzetelnych informacji na temat systemów i korzyści wynikających z ich wdrożenia. Ta niewiedza jest często czynnikiem hamującym rozwój polskich przedsiębiorstw.

Wybór i zakup nowego oprogramowania wspierającego obszary merytoryczne wymagają nie tylko nakładu środków finansowych ale również angażowania zasobów ludzkich firmy. Kilkudniowe prezentacje systemów w siedzibie firmy, wysyłka licznych zapytań ofertowych dotyczących poszczególnych rozwiązań, zapoznawanie się z ich funkcjonalnościami oraz ich analizowanie negatywnie usposabia kadrę zarządzającą do tego typu przedsięwzięć w IT.

Firma Business Penetration & Consulting umożliwi Państwu zatem - w jednym dniu i jednym miejscu, zapoznanie nie jednego, lecz kilku systemów informatycznych. Zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów i kierowników pionów merytorycznych do udziału w kolejnej edycji z cyklu "Synergia Systemów IT".

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Więcej informacji na temat zrealizowanych projektów: www.synergia-it.pl. Zapraszamy do dokonania rejestracji.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top