logo przemysl200IT w przemyśle

27 października 2015 r., Katowice


W okresach dobrej koniunktury dąży się do wzrostu produkcji. Wyższy popyt nad podażą powoduje wzrost cen i osłabienie dążenia do minimalizowania kosztów. Zadaniem w takiej sytuacji systemów informatycznych jest usprawnienie produkcji, skrócenia czasu i umożliwienie jej wzrostu. Jednakże w okresie gorszej koniunktury, gdy rynek staje się trudniejszy, wymagania firm się zmieniają.

Ważne jest zatem, by systemy informatyczne:
 • zapewniały korzystny ROI (zwrot z inwestycji),
 • pozwalały zmniejszyć koszty wytwarzania,
 • pozwalały na oszczędności wynikające z lepszej organizacji pracy, jak zmniejszenie kosztów, braków czy przestojów.

1. Systemy informatyczne w zakładzie produkcyjnym
 • systemy CMMS, EAM- zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa i utrzymaniem ruchu
 • systemy ERP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa
 • systemy SCADA, BMS, RMS i HMI – element nadzorowania procesów
 • systemy informatyczne klasy MES – efektywne zarządzanie produkcją
 • systemy APS - kluczowy element budowania przewagi nad konkurencją mobilne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
 • narzędzia klasy SFC - łatwy dostęp do szczegółowych informacji na temat działania maszyn oraz efektywności pracowników
 • systemy WMS – nowoczesna obsługa procesów logistycznych EDI (elektroniczny obieg dokumentów) - niższe koszty administracyjne, podniesienie jakości współpracy i koordynacji działań.
 • narzędzia klasy Business Intelligence – analiza i ocena efektywności produkcji
 • monitoring i systemy kontroli dostępu

2. Pomiar efektywności inwestycji w rozwiązania IT

3. Kaizen i Lean Manufacturing - co zrobić, aby jak najmniej włożyć w wytworzenie produktu i jak najlepiej spełnić wymagania klienta?

4. Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym
 • Systemy IT do monitorowania mediów w zakładach przemysłowych
 • Optymalizacja kosztów poprzez skuteczne zarządzanie mediami Audyty energetyczne w zakładach przemysłowych
 • Systemy kogeneracyjne w przemyśle

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli zakładów przemysłowych, w szczególności:

Dyrektorów i kierowników ds. technicznych Dyrektorów, kierowników i mistrzów produkcji Kierowników, mistrzów i inżynierów Utrzymania Ruchu Dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. zakupów Właścicieli firm, dyrektorów wykonawczych zakładów produkcyjnych Dyrektorów zarządzających Dyrektorów i kierowników ds. logistyki Szefów departamentów informatyki Kierowników planowania produkcji i dostaw Inżynierów ds. jakości Specjaliści ds. gospodarki energetycznej

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

*Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top