II Forum Nowoczesnej Produkcji - podsumowanie

9–10 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się II edycja Forum Nowoczesnej Produkcji, organizowanego przez firmę MMC Polska. Celem wydarzenia było wspólne dążenie do wypracowania rozwiązań, które skutecznie będą wspierać rozwój innowacyjnego przemysłu w Polsce już w najbliższej przyszłości. Spotkanie to umożliwiło pogłębioną debatę reprezentatywnego grona przedstawicieli zarządów kluczowych spółek, reprezentantów administracji rządowej oraz ekspertów produkcji i nowych technologii.Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali: dr Leszek Juchniewicz – Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER, Joanna Makowiecka-Gaca – Współprzewodnicząca Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji oraz Dariusz Piotrowski – Członek Zarządu, Microsoft w Polsce oraz Współprzewodniczący Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji.

Gośćmi Honorowymi Wydarzenia byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Pierwszy dzień Forum skupiony był wokół diagnozy stanu polskiej gospodarki i polskiej polityki przemysłowej oraz priorytetów i uwarunkowań jej rozwoju. Istotny punkt stanowiła Debata Oksfordzka, której wiodącym tematem była strategia rozwoju polskiej gospodarki. W drugiej części wydarzenia Paneliści wymieniali się poglądami na temat koncepcji i trendów Industry 4.0. W trakcie tej debaty podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy polskie firmy są gotowe i jak będą realizować założenia czwartej rewolucji przemysłowej. Ostatni panel pierwszego dnia Forum poświęcony został innowacjom w przedsiębiorstwach przemysłowych.

II forum produkcji 2
 

W dyskusjach udział wzięli m.in.: Ronald Binkofski – Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce, Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, Andrzej Korpak – Dyrektor Zarządzający, General Motors Manufacturing Poland, Paweł Borys – Prezes, Polski Fundusz Rozwoju, Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Thomas Ilkow – Dyrektor Generalny, Bosch Rexroth, Henryk Siodmok – Prezes, Grupa Atlas , Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP oraz Piotr Czekierda, Pełnomocnik Zarządu ds. Programów Akcelaracyjnych, KGHM Cuprum.

II forum produkcji 1

Drugi dzień Forum otworzył panel Inteligentne Fabryki, podczas którego Prelegenci rozmawiali na temat automatyzacji, robotyzacji i informatyzacji polskiego przemysłu oraz szans i wyzwań jakie stoją przed tym sektorem. W kolejnej części spotkania podjęto istotne zagadnienie Internetu Rzeczy w produkcji przemysłowej oraz cyberbezpieczeństwa systemów w przemyśle. II edycję Konferencji zakończyliśmy panelem o inteligentnych przestrzeniach produkcyjnych – Smart Building. Wśród Prelegentów drugiego dnia znalazły się takie nazwiska jak m.in. Krzysztof Fiegler – Członek Zarządu, IPOsystem, Tomasz Haiduk – Digital Factory, Process Industries and Drives Director, Siemens Polska, Stefan Życzkowski – Prezes Zarządu, ASTOR, Marcin Hynek – Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Produkcji, Grupa LOTOS, Łukasz Wojtczak – Pełnomocnik Dyrektora ds. Aplikacji Przemysłowych, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Robert Futera – Dyrektor Centrum IT, Robert Bosch oraz Paweł Kobylański – Wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, SARP.

II forum produkcji 3
 
Produkcja przemysłowa jest filarem konkurencyjności gospodarek i służy budowaniu trwałego i opartego na stabilnych fundamentach wzrostu. Współcześnie, w wyniku globalizacji, liberalizacji handlu, innowacji, a tym samym ciągle wzrastającej konkurencji, niezbędne jest wypracowanie nowych rozwiązań, które pomogą zoptymalizować procesy produkcyjne i poprawić pozycję firm na rynku krajowym. Odpowiedzią na te wyzwania jest Forum Nowoczesnej Produkcji, które umożliwia pogłębioną debatę na temat dostosowywania się do nieustannie zmieniających się realiów.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top