Z danych McKinsey&Company wynika, że luka cyfryzacji w polskim przemyśle wynosi 78% w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Oznacza to konieczność wprowadzania rozwiązań, które sprawią, że polskie firmy nie utracą tworzonej od lat pozycji konkurencyjnej opartej na jakości, terminowości dostaw i dobrej obsłudze klienta. Monitor ERP analizując projekty wdrożenia rozwiązań informatycznych w firmach wytwórczych, stwierdził, że kluczowym elementem jest właściwe zaangażowanie zespołu, który przesądza o efektywności wykorzystania narzędzi IT. REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
31 marca 2017 r. w hotelu Holiday Inn w Łodzi odbyło się spotkanie organizowane przez Monitor ERP dla menedżerów firm wytwórczych poświęcone roli zespołu w podniesieniu produktywności procesów. Wydarzenie rozpoczął wykład Jarosława Gracela, specjalista ds. Przemysłu 4.0, który odpowiedział na pytanie jak przekonać zespół do pracy z nowymi technologiami.
Nasze społeczeństwo jest przywiązane do urządzeń mobilnych. Nowe technologie są dla współczesnych pracowników czymś naturalnym, dlatego warto angażować zespół w proces wdrażania ich firmie – tłumaczy Jarosław Gracel.
Uczestnicy spotkania mieli również okazję poznać doświadczenia Marka Pałaca, Dyrektora Generalnego Klippan Safety Polska związane z wprowadzaniem programu Continous Improvement „Fabryka pomysłów”. W trakcie wydarzenia, menedżerowie omawiali również efekty wdrożenia systemu wspomagającego zarzadzanie Monitor ERP, prezentowane przez Łukasza Branickiego, Dyrektora Generalnego zakładu BMT PRO.

Jaka jest rola ERP w programach ciągłych usprawnień?

Klippan Safety jest czołową europejską firmą zajmującą się opracowaniem i wytwarzaniem kompletnych systemów łóżkowych, systemów składowania i mocowania oraz siatek i pasów bezpieczeństwa stosowanych w kabinach ciężarówek i samochodach dostawczych. Podczas spotkania, uczestnicy poznali założenia i realizację programu Ciągłego Doskonalenia (CI) w Klippan Safety. Ma on na celu zachęcenie załogi (przede wszystkim pracowników produkcyjnych) do twórczego myślenia i zgłaszania swoich pomysłów na modyfikację procesów produkcyjnych. Pomysły te mają przełożenie na wymierne obniżenie czasu produkcji (a przez to kosztów) oraz poprawę ergonomii stanowisk pracy.
Propozycje naszych pracowników są bardzo zróżnicowane, od drobnych rzeczy jak wysokość krzeseł przy stanowiskach prac, po rozbudowane projekty jak odzyskanie energii wytwarzanej przez nagrzewnicę. Odnosimy się do każdego zaproponowanego pomysłu, aby pracownicy czuli, że ich sugestie są dla nas ważne – mówi Marek Pałac, General Manager w Klippan Safety.
Marek Pałac, zwrócił uwagę na znaczenie systemu wspomagającego zarządzanie w realizacji programu ciągłych usprawnień.
Wykorzystywane w zakładzie oprogramowanie MONITOR ERP SYSTEM wspiera nasz program CI na przykład poprzez możliwość wpisania czasu poszczególnych operacji oraz porównanie założeń z czasem rzeczywiście poświęconym przez operatora.
Jak podnieść produktywność zespołu?

Specjalnością BMT PRO jest precyzyjna obróbka blach. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem wysokiej jakości elementów metalowych na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez zleceniodawcę. Firma zwraca szczególną uwagę na dostarczanie najwyższej jakości produktów, w krótkich terminach i konkurencyjnych cenach. Mając na uwadze silną presję konkurencyjną i konieczność spełnienia wysokich standardów w branży, kierownictwo firmy zdecydowało się na wprowadzenie systemu klasy ERP oraz stworzenia wewnętrznego systemu organizacyjnego promującego zaangażowanie zespołu w prace nad usprawnieniami.
W efekcie wprowadzonych usprawnień BMT PRO podnosi roczną wartość produkcji o 15% bez konieczności zatrudniania nowych pracowników. Zmianie uległ stosunek pracowników biurowych do specjalistów z działu produkcji, obecnie wynosi on 1:4. Pomysły dotyczące wyszczuplenia produkcji i ograniczenia kosztów wychodzą wprost od pracowników, co pozwala nam znacząco poprawić rentowność – przyznaje Łukasz Branicki, Dyrektor Generalny BMT PRO. Opracowaliśmy system nagradzania pracowników, którzy zaproponują usprawnienia. Najciekawsze pomysły przedstawiamy na tablicy ogłoszeń.
Na szczególne znaczenie pracowników w procesie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych zwrócił uwagę Maciej Swienton z Monitor ERP, który podkreślił, że „Rozwój firmy produkcyjnej jest w ogromnym stopniu uzależniony od zaangażowania pracowników. Zwrócił jednak uwagę, że muszą oni być wyposażeni w odpowiednie narzędzia komunikacji i wymiany informacji. „Integracja z maszynami i raportowanie czasów operacji, analiza zdolności produkcyjnej, kontrola czasu dostaw, konfiguracja produktów to tylko część dostępnych narzędzi, które wprowadzają firmy na drogę do Przemysłu 4.0”.

Jak przekonać pracowników do koniecznych zmian?

Prelekcje przedstawicieli firmy Astor, Klippan Safety, BMT PRO oraz Monitor ERP stały się podstawą do dyskusji na temat metod angażowania pracowników do wprowadzania usprawnień i lepszego wykorzystania narzędzi wspomagających zarządzanie. Jakie technologie informatyczne okazały się kluczowe z punktu widzenia podniesienia produktywności? W jaki sposób motywować pracowników do korzystania z narzędzi informatycznych? Jaki rodzaj gratyfikacji należy wprowadzać, by pracownicy odczuli poprawę? To tylko część pytań, które wywołały żywa dyskusję uczestników. W konkluzji dyskusji, uczestnicy zgodzili się z tezą, że głośna w ostatnim czasie koncepcja Przemysłu 4.0 oraz konieczność dalszej cyfryzacji w firmach produkcyjnych rodzą nowe wymagania nie tylko wobec technologii i rozwiązań, ale również kreują nowe oczekiwania wobec pracowników. Automatyzacja nie oznacza, że ludzie stracą pracę – zrodzi ona potrzebę nowych umiejętności. Sztuka polega na odpowiednim przygotowaniu pracowników do wprowadzanych zmian, bo bez nich nie będą one możliwe.

Źródło: Monitor ERP

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top