W nowym badaniu Oracle prawie 55% przedstawicieli „pokolenia Millenium” (zwane także Generacją Y – ludzie urodzeni w latach 80. i 90. XX wieku) stwierdziło, że złe doświadczenia z aplikacjami mobilnymi danej firmy skutecznie zniechęciłyby ich do skorzystania z jej produktów lub usług.

 
Zgodnie z globalnym raportem pt. „Millennials and mobility: how businesses can tap into the app generation” (Generacja Y i mobilność: jak przedsiębiorstwa mogą trafić do pokolenia aplikacji), 39% przedstawicieli tej grupy społecznej byłoby mniej skłonnych do polecenia innym produktów lub usług danej firmy, jeżeli nie spodobały im się jej aplikacje mobilne, a 27% osób wyraziłoby wręcz negatywną opinię na ten temat.

Z badania tego jasno wynika, że jeśli przedsiębiorstwa nie są w stanie zapewnić swoim obecnym i potencjalnym klientom dostępu do interesujących aplikacji, odzwierciedlających również wartość marki, to narażają się na ryzyko, że Generacja Y zniechęci się do ich oferty i skorzysta z produktów konkurentów, których oferta mobilna będzie bardziej przekonująca.

Raport pokazuje również, że Generacja Y nie lubi dostawać niechcianych, natrętnych wiadomości nieistotnych z punktu widzenia ich potrzeb, ale lubi otrzymywać od przedsiębiorstw wsparcie w postaci wiadomości o dużej wartości dodanej. 73% ankietowanych ceni sobie możliwość kupowania produktów lub usług za pomocą aplikacji mobilnej. Podobnie 71% respondentów lubi mieć możliwość zarządzania rozliczeniami za usługi, a 65% — możliwość informowania przedsiębiorstwa o problemach lub zgłaszania reklamacji za pomocą aplikacji mobilnej.

Wyniki badania w rozbiciu na regiony pokazują, że młodzi ludzie w regionie Dalekiego Wschodu są o wiele bardziej zaawansowani w używaniu aplikacji, w szczególności w zakresie aplikacji korporacyjnych oraz bardziej „poważnych” funkcji. Aplikacje mobilne to dla nich nie tylko „gadżety”, lecz również niezbędny element codziennego życia. Cały czas poszukują nowych, innowacyjnych aplikacji, a także — co korzystne dla firm — są gotowi zapłacić za aplikacje udostępniające atrakcyjne funkcje.

W skali globalnej badanie wskazuje na istotne różnice pomiędzy używaniem smartfonów i tabletów przez Generację Y. Mimo że młodzi ludzie sporo korzystają z tabletów, to uzyskują dostęp do aplikacji mobilnych przede wszystkim za pomocą smartfonów. Przykładowo 61% przedstawicieli pokolenia Y co najmniej raz pobrało treści medialne za pomocą aplikacji na smartfona, a tylko 35% pobrało takie treści za pomocą tabletu. Jeśli chodzi o przelewanie pieniędzy znajomym, 48% choć raz wykorzystało do tego celu aplikację na smartfona, a 22% aplikację na tablet.

Źródło: ORACLE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top