sbiznes logoMaks BI

(Softmaks.pl.)

 

System MAKS BI – nowoczesny system Business Intelligence do planowania i budżetowania oraz zarządzania danymi poprzez tworzenie analiz, raportów, sprawozdań i pulpitów menadżerskich. System BI przekształca dane w informacje, dzięki którym użytkownicy uzyskują wiedzę dotyczącą wszystkich kluczowych obszarów działania przedsiębiorstwa.
 

 
Ogólny opis systemu:
System MAKS BI poprzez tabele, wykresy oraz raporty umożliwia odpowiednie filtrowanie, grupowanie, klasyfikowanie i wizualizację zdobytych informacji, a także porównywanie ich z przyjętymi wcześniej założeniami.

Moduły systemu MAKS BI:

 • Hurtownia Danych
 • Analizy
 • Raporty
 • Arkusze
 • Planowanie
 • Pulpit Manadżera - DashboarD

Dowiedz się więcej – KLIKNIJ.


Dedykowane branże:

 • Produkcja,
 • Handel,
 • Usługi,
 • Użyteczność publiczna


Docelowy użytkownik:

Małe przedsiębiorstwa


Ilość zrealizowanych wdrożeń:
 51


Preferowane platformy bazodanowe:

MS SQL


Opisy modułów:
Moduły Sytemu MAKS BI:
 • Hurtownia Danych
 • Analizy
 • Raporty
 • Arkusze
 • Planowanie
 • Pulpit Manadżera
 • Dashboard

Dowiedz się więcej – KLIKNIJ


Czas wdrożenia:
1 - 3 miesięcy

Wymagania techniczne:Dowiedz się więcej - KLIKNIJ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top