EPICOR ERPEpicor ERP

(Todis Consulting)

 

Epicor ERP to zintegrowany system informatyczny przeznaczony do zarządzania firmami produkcyjnymi oraz dystrybucyjnymi, wyróżniający się ścisłym ukierunkowaniem na planowanie i zarzadzanie wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa, zarówno wewnątrz jego siedzib i zakładów, jak i poza nimi. System Epicor jest ścisłe zintegrowanym rozwiązaniem umożliwiającym identyfikacje i planowanie zasobów, które są niezbędne w procesie produkcji czy dystrybucji.

 


 

Ogólny opis systemu:


Epicor ERP to zintegrowany system informatyczny przeznaczony do zarządzania firmami produkcyjnymi oraz dystrybucyjnymi, wyróżniający się ścisłym ukierunkowaniem na planowanie i zarzadzanie wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa, zarówno wewnątrz jego siedzib i zakładów, jak i poza nimi. System Epicor jest ścisłe zintegrowanym rozwiązaniem umożliwiającym identyfikacje i planowanie zasobów, które są niezbędne w procesie produkcji czy dystrybucji. Wspólna baza danych daje możliwość dostępu do właściwych informacji z właściwego źródła we właściwym czasie, co pozwala użytkownikom na całej długości łańcucha dostaw podejmować odpowiednie, oparte na danych decyzje. Najlepsza w branży technologia umożliwia firmom różnej wielkości i ich partnerom handlowym czerpanie korzyści ze współpracy w czasie rzeczywistym w oparciu o system Epicor ERP.

System Epicor ERP podąża za nowoczesnymi trendami współpracując z urządzeniami mobilnymi, ułatwiając wymianę danych zarówno z partnerami handlowymi jak i wewnątrz organizacji. Oprogramowanie to jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość biznesową i rozwój nowych technologii. Poprzez jego wdrożenie firmy znacząco mogą podnieść swoją konkurencyjność, zwiększyć zakres działania czy też wspomagać ekspansje geograficzną.

Dedykowane branże:

Przemysł maszynowy oraz metalowy
Produkcja urządzeń elektronicznych i elektrycznych,
Produkcja mebli, armatury, artykułów gumowych i tworzyw sztucznych, itp.


Przykładowe wdrożenia:

 • Bianor
 • Enterprise Investors

Docelowy użytkownik:Całość organizacji w przedsiębiorstwie

Ilość zrealizowanych wdrożeń: Poniżej 10

Preferowane platformy bazodanowe:

 


Opisy modułów:
 1. Zarządzanie finansami
 2. Zarządzanie sprzedażą
 3. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 4. Zarządzanie danym produktów
 5. Zarządzanie produkcją
 6. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie
 7. Zarządzanie jakością
 8. Zarządzanie serwisem
 9. Zarządzanie parkiem maszynowym
 10. Zarządzanie łańcuchem dostaw
 11. Zarządzanie zakupami
 12. Gospodarka magazynowa
 13. Zarządzanie projektami
 14. Elektroniczne platformy B2B oraz B2C
 15. Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa
 16. Architektura biznesowa Epicor ICE
 17. Workflow
 18. Obieg dokumentów

Czas wdrożenia:
min 6 miesięcy

Wymagania techniczne:

 PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top