loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

snt logo 2018Metro Warszawskie i S&T zawarły umowę na dostawę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu ERP Infor LN, wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Wartość umowy przekroczyła 7 mln. zł.

Kontrakt z Metrem Warszawskim jest kolejną umową S&T na wdrożenie systemu ERP w sektorze transportu publicznego w Polsce. Jednym z kluczowych elementów ocenianych w postępowaniu przetargowym było spełnienie jak największej liczby specyficznych wymagań przedsiębiorstwa kolejowego w standardzie oprogramowania.

Umowa podpisana ze spółką Metro Warszawskie potwierdza wysokie kompetencje S&T w zakresie wdrażania systemów klasy ERP w sektorze transportu publicznego. Nie bez znaczenia jest fakt, że wybrane oprogramowanie spełnia również wymagania dotyczące zarzadzania gospodarką remontową taboru kolejowego. To nie przypadek, że w ciągu ostatniego roku już drugi przewoźnik kolejowy zdecydował się powierzyć S&T zadanie zoptymalizowania obsługi procesów biznesowych za pomocą systemu ERP Infor LN – powiedział Rafał Piórkowski, Sales Director, S&T w Polsce.


Rozwiązanie zarekomendowane przez integratora umożliwia skuteczne planowanie, zarządzanie projektami oraz rozliczanie zadań– zarówno na etapie inwestycji jak i eksploatacji. Ponadto pozwala min. na ewidencję remontów i przeglądów w powiązaniu z prowadzeniem rejestrów środków trwałych, harmonogramowaniem prac i przeglądem stanu ich realizacji.

Implementacja nowoczesnego sytemu ERP pozwoli także na zoptymalizowanie i zwiększenie efektywności obsługi procesów m.in. w dziedzinie finansów i kontrolingu, sprzedaży, zakupów, gospodarki magazynowej, obsługi serwisowej i utrzymania ruchu w ramach gospodarki remontowej. W harmonogramie projektu w pierwszej kolejności będą wdrażane funkcjonalności w obszarach finansów. Kolejny etap prac obejmie implementację funkcjonalności: serwis, gospodarka remontowa (utrzymanie ruchu), obiegi dokumentów oraz funkcje integracyjne.

System Infor łączy dane i procesy z aplikacjami biznesowymi i zasobami wiedzy techniczno-eksploatacyjnej- dostarczanej przez systemy automatyki kontrolno-pomiarowej. Wyspecyfikowany zakres prac obejmie min. implementację środowiska współpracy cyfrowej INFOR Operating Services (IOS), które zapewni elastyczną integrację systemu zarzadzania z oprogramowaniem zewnętrznym wykorzystywanym przez Metro Warszawskie. Dodatkowo firma S&T zbuduje wirtualne środowisko utrzymaniowe w modelu Platform as a Service.

Dzięki wyborowi technologii Infor, Metro Warszawskie dołącza do rodziny operatorów transportu publicznego na świecie, aby docelowo zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo świadczonych usług dla nas, pasażerów. Projekt w Metrze Warszawskim to dla Infor wielkie wyróżnienie, ale i ogromne zobowiązanie, ze względu na unikalność organizacji w skali kraju. Jesteśmy przekonani, że nasz system spełni oczekiwania w nim pokładane, co przełoży się w efekcie na większe zadowolenie pasażerów.- mówi Mariusz Siwek, Channel Director regionu CEE North w Infor.


Źródło: www.snt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top