loading...
RAPORT CRM
RAPORT ERP
RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

Stoen Operator stawia na zarządzanie relacjami z klientami i wdraża system klasy CRM.
Stoen Operator rozstrzygnął przetarg na wdrożenie nowego systemu klasy CRM. Za realizację umowy odpowiedzialna jest firma doradcza PwC Polska. Pomoże ona wdrożyć Salesforce Customer 360, który zastąpi systemy istniejące już w zasobach warszawskiego OSD. Nowy system będzie kompatybilny z wymogami związanymi z cyfryzacją sektora energetycznego i usprawni, m.in., obsługę procesową klienta w ramach Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
PwC zostało wyłonione w procedurze przetargowej, ponieważ ma nie tylko wymagane doświadczenie, ale złożyło najbardziej kompleksową ofertę – mówi Andrzej Zwierzchowski, Dyrektor pionu Usługi Dystrybucyjne i Obsługa Klienta w Stoen Operator. Propozycja obejmowała również istotny dla nas sposób prowadzenia projektu, czyli podejście hybrydowe. Pozwoli ono, mając na uwadze złożoność i termin realizacji, na szybkie i elastyczne reagowanie na pojawiające się ryzyka i zagadnienia.


W PwC Polska pracuje już ponad 2 tysiące osób działających w zespołach technologicznych, z tego ponad 300 ekspertów Salesforce. Wsparcie klientów w transformacji cyfrowej jest jednym z naszych priorytetów biznesowych - dodaje Marek Młyniec, partner PwC, Technology Consulting Leader. Nasze rozwiązania wykorzystujące technologie Salesforce wybrane przez Stoen Operator przyczynią się do zwiększenia digitalizacji obsługi klientów i wzrostu efektywności procesów biznesowych.


Jeden z najważniejszych projektów informatycznych Stoen Operator

System Salesforce Customer 360 oferuje użytkownikom szerokie możliwości rozwoju. W przypadku Stoen Operator zapewni on ciągłość procesów biznesowych związanych z CSIRE, z którym będzie komunikował się za pośrednictwem systemu Konektor CSIRE. Planowany system będzie cechować się także dużą elastycznością na potencjalne zmiany biznesowe, a zwłaszcza przyczyni się do sprawnego sposobu zarządzania procesami klienckimi. Wdrożony system zgromadzi wszystkie dane dotyczące klientów, historii ich rozliczeń, umów i zgłaszanych spraw, a także przedstawi je w opcji widoku 360 stopni. Docelowo zautomatyzuje liczne procedury i posłuży jako wsparcie cyfrowych kanałów obsługi klienta i podwykonawcy. Ma umożliwić także szybką możliwość reakcji na potrzeby obsługi dystrybucji energii oraz digitalizacji procesów biznesowych end to end, jak również pozwolić na otwarcie rozwiązania na Internet rzeczy (Internet of Things – IoT).

Wykorzystanie nowego CRM w Stoen Operator będzie wiązać się przede wszystkim z trzema obszarami:
  • dostosowaniem systemu do wymogów CSIRE
  • obsługą klienta
  • procesem zmiany sprzedawcy.
Termin wdrożenia nowego systemu CRM jest zdeterminowany centralnym harmonogramem wdrożenia CSIRE. Zgodnie z nim CSIRE ma zacząć funkcjonować od 1 lipca 2024 roku.

Źródło: Stoen Operator

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top