loading...
RAPORT CRM
RAPORT ERP
RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

Salesforce wprowadza hiperskalowalną platformę danych w czasie rzeczywistym
Podczas Dreamforce '22 Salesforce zaprezentował Genie - hiperskalowalną platformę danych w czasie rzeczywistym, która zasila cały system Salesforce Customer 360. Dzięki Genie każda firma może przekształcić dane w niesamowite doświadczenia dla klientów, zapewniając im bezproblemowe, wysoce spersonalizowane doświadczenia w zakresie sprzedaży, obsługi, marketingu i handlu. Doświadczenia zapewniane przez Genie stale dostosowują się do zmieniających się informacji i potrzeb klientów, a wszystko to ma miejsce w czasie rzeczywistym.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Salesforce Genie: ujednolicenie danych w celu stworzenia wykresu klienta w czasie rzeczywistym i stworzenie pojedynczego źródła prawdy

Współcześnie 71% klientów oczekuje, że każda interakcja z firmą będzie spersonalizowana. Jednak dane pozostają zamaskowane, rozproszone i często są zduplikowane. Średnio każda duża firma korzysta 976 oddzielnych aplikacji do prowadzenia działalności, co powoduje fragmentację danych klientów i doświadczeń cyfrowych.

Jednocześnie reagowanie na potrzeby klientów w czasie rzeczywistym nigdy nie było bardziej krytyczne, a dodatkowo staje się coraz większym wyzwaniem, ponieważ oczekuje się, że ilość danych tworzonych, przechwytywanych, replikowanych i używanych każdego roku wzrośnie ponad dwukrotnie do 2026 roku. Firmy muszą płynnie łączyć cyfrowe i rzeczywiste interakcje z klientami, aby zapewnić najbardziej odpowiednie, spersonalizowane i atrakcyjne doświadczenia w każdym momencie.

Salesforce Genie ujednolica wszystkie dane o kliencie w kanałach i interakcjach w jeden profil klienta w czasie rzeczywistym, dzięki czemu każde doświadczenie w ramach usługi "Klient 360" jest bardziej zautomatyzowane, inteligentne i odpowiadające na potrzeby konsumentów „tu i teraz”.

Jako serce systemu Customer 360, Salesforce Genie pobiera i przechowuje strumienie danych w czasie rzeczywistym i łączy je z danymi transakcyjnymi Salesforce. Narzędzie Genie zawiera wbudowane konektory, które wprowadzają dane ze wszystkich kanałów (mobilnych, internetowych, API), dane starsze za pośrednictwem MuleSoft, a także dane historyczne z centów danych.

Genie przekształca i harmonizuje dane w wykres klienta w czasie rzeczywistym - ujednolicony zapis profilu klienta. Ponieważ Genie jest zbudowany przy użyciu modelu metadanych Salesforce, wszystko jest widoczne w całym rozwiązaniu Customer 360 oraz każdym rozwiązaniu branżowym, AppExchange i aplikacjach klienta.

Dzięki Genie, usługi Einstein AI i Flow automation mogą wykorzystać moc hiperskalowych danych w czasie rzeczywistym, aby umożliwić bardziej dynamiczne i responsywne działania i zaangażowanie. Einstein, który generuje ponad 175 miliardów przewidywań każdego dnia, może teraz dostarczać personalizację i przewidywania oparte na danych w czasie rzeczywistym. Automatyzacja Flow, która oszczędza klientom ponad 100 miliardów godzin każdego miesiąca, może teraz wykorzystywać bieżąco pozyskiwane dane do automatycznego wyzwalania działań.

Salesforce Genie wprowadza innowacje do każdej chmury i branży – dane dostępne w czasie rzeczywistym

Bezpieczne i otwarte udostępnianie danych w czasie rzeczywistym między Salesforce i Snowflake umożliwia Genie bezpośredni dostęp do danych przechowywanych w Snowflake i odwrotnie, co pozwala na uzyskanie w czasie rzeczywistym widoku 360-stopni klientów na obu platformach, bez przenoszenia lub powielania danych. Umożliwi to, na przykład, zespołom ds. marketingu i customer insights bardziej efektywny dostęp do danych z obu platform w celu zwiększenia segmentacji klientów i analityki przy użyciu platformy danych o klientach Salesforce.

Podział danych Genie według jednostek biznesowych dzięki Data Spaces: Data Spaces pozwoli administratorom organizować swoje dane Genie w czasie rzeczywistym w bezpieczne, logiczne zbiory, umożliwiając różnym zespołom lub markom w organizacji korzystanie z tej samej instancji Genie, ale z dostępem tylko do tych danych, które są potrzebne do wykonywania pracy. Ułatwi to tworzenie unikalnych segmentów z dedykowanymi dostępami dla poszczególnych regionów, ról lub działów, co pozwoli na głębszą personalizację na jednej platformie danych.

Usprawnij zgodę klienta dzięki Preference Manager: Nowa, uproszczona funkcja zarządzania zgodami i preferencjami klientów za pośrednictwem rozwiązania Salesforce Privacy Center pomoże firmom budować zaufanie i wyprzedzać wymogi dotyczące prywatności i zgodności. Spełnia to wymagania, takie jak Prawo do bycia zapomnianym i Przenośność danych w wielu interakcjach, aby utworzyć jednolity widok preferencji klienta w ramach spójnego profilu.

Nowe przepisy i wskazówki Genie Data Prep Recipes: Aby pomóc zespołom szybciej czerpać korzyści ze swoich danych, Salesforce wprowadza nowe Data Prep Recipes:. Zapewniają one pełną gamę narzędzi, od kreatora typu "przeciągnij i upuść", przez programowe dbt (narzędzie do budowania danych), aż po natywne uczenie maszynowe i transformacje oparte na SQL, umożliwiające agregację, wzbogacanie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, oszczędzając niezliczone godziny ręcznego procesowania danych.

Instant Analytics dla Tableau i CRM Analytics: W miarę jak firmy przestawiają się na korzystanie z danych w czasie rzeczywistym, często okazuje się, że ich analizy nie są tak dokonywane, a wiele różnych haseł i wielokrotne logowanie uniemożliwiają bezproblemowy wgląd w ich magazyny danych. Tableau to zmienia. Dzięki dostępowi jednym kliknięciem do analityki na żywo dla wszystkich danych w Genie (z dowolnego źródła danych), klienci są w stanie zbudować pojedyncze źródło prawdy - wprowadzając dane z Genie obok źródeł danych innych firm bez konieczności żonglowania hasłami i przyspieszając czas uzyskania wglądu.

Łączniki Tableau i CRM Analytics dla Genie: Nowe, natywne łączniki do Genie umożliwiają firmom szybką i dokładną analizę danych w każdej interakcji oraz zrozumienie ROI w kampaniach i segmentach szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki konektorom dla Tableau i CRM Analytics, wbudowanym w platformę danych o klientach Salesforce, szczegółowy wgląd w dane w czasie rzeczywistym jest dostępny za pomocą dowolnego narzędzia, bez konieczności tworzenia i utrzymywania niestandardowych, kosztownych konektorów.

Automatyzacja w czasie rzeczywistym

Platforma danych o klientach, zasilana przez Salesforce Genie: teraz marketerzy mogą łączyć dane w czasie rzeczywistym ze źródeł Salesforce z innymi danymi zewnętrznymi zarówno za pośrednictwem Mulesoft, natywnych konektorów, jak i Salesforce AppExchange. Pozwala to marketerom na łatwe tworzenie inteligentnych segmentów nawet do 30x szybciej. Dzięki temu można łatwiej i szybciej zaangażować klientów właściwym komunikatem, we właściwym czasie w różnych kanałach, przy użyciu danych w czasie rzeczywistym.

Reklamy typu first-party z partnerami takimi jak Amazon Ads czy Meta umożliwiają nowe, bezpieczne dla prywatności integracje w celu aktywacji reklam i zagregowanych spostrzeżeń - zasilanych przez ujednolicone dane typu first-party z Salesforce CDP - dla bardziej spersonalizowanego i efektywnego marketingu na wielką skalę.

Genie Real-Time Journey Orchestration: Korzystając z Marketing Cloud Engagement wraz z Customer Data Platform, marketerzy będą mogli wykorzystać dane Genie w czasie rzeczywistym, aby natychmiast reagować na działania użytkowników w celu zwiększenia konwersji i efektywności kosztowej - jak np. wysłanie wiadomości e-mail uzupełniającej po osiągnięciu nowego poziomu lojalnościowego lub uruchomienie spersonalizowanej podróży mobilnej i reklamowej po zameldowaniu się nowego gościa hotelowego. Wykorzystując Genie, marketerzy będą mogli dostarczać bardziej spersonalizowane wiadomości w czasie rzeczywistym, wykorzystując atrybuty takie jak lokalizacja, status lojalnościowy, zainteresowania lub ostatnie działania.

Genie i WhatsApp - first business messaging: Dzięki nowej integracji przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać swoje dane w czasie rzeczywistym w aplikacji Genie z komunikatorami biznesowymi WhatsApp, aby przekształcić sposób, w jaki łączą się z konsumentami poprzez zaangażowanie konwersacyjne w ramach interakcji marketingowych, handlowych i usługowych. Dodatkowo, z poziomu platformy danych o klientach, firmy mogą docierać w czasie rzeczywistym do klientów za pośrednictwem reklam Click-to-WhatsApp na Facebooku i Instagramie w celu kierowania klientów do komunikatów typu "one-to-one".

Wywołaj boty RPA z poziomu Flow: Robotic Process Automation (RPA) rozwiązuje problem ostatniej mili automatyzacji, łącząc przepływy pracy w obrębie dokumentów, obrazów, a nawet starszych aplikacji. Rozwiązanie Flow RPA, zasilane przez MuleSoft, oferuje możliwość automatycznego wywoływania bota RPA z Flow Builder i Flow Orchestration, umożliwiając botom automatyzację pracy ręcznej dla wielu użytkowników, wielu osób i wielu systemów.

MuleSoft Anypoint Connectors and Accelerators for Genie: W miarę jak zespoły budują strategię danych w czasie rzeczywistym wokół Genie, MuleSoft ułatwia połączenie dowolnego systemu z Genie, zaczynając od nowego, specjalnie skonstruowanego Anypoint Connector dla Genie. Aby umożliwić użytkownikom biznesowym, w tym marketerom, szybkie działanie na danych Genie, MuleSoft wprowadzi w przyszłym roku również złącze Genie dla Flow Integration, a także Anypoint Accelerator dla Genie, który zawiera wszystkie narzędzia potrzebne zespołowi do zbudowania pełnej strategii API i ekosystemu danych wokół Genie. To, na przykład, pomaga sprzedawcom detalicznym w prowadzeniu świadomego marketingu i poprawę doświadczeń w sklepie poprzez łączenie danych w czasie rzeczywistym z kampanii, nagród lojalnościowych i transakcji w punktach sprzedaży.

Inteligencja w czasie rzeczywistym

'Bring your own AI' z Amazon SageMaker umożliwia organizacjom i ich pracownikom zajmującym się danymi korzystanie z SageMaker - platformy uczenia maszynowego w chmurze Amazon - bezpośrednio z Einsteinem - technologią AI firmy Salesforce. W ten sposób możliwe jest budowanie nowych modeli AI dostosowanych do konkretnych potrzeb.

Przewidywania No-Code AI z Custom Propensity Score Builder: Einstein AI wprowadza nowe możliwości zaprojektowane tak, aby umożliwić marketerom tworzenie własnych predykcji skłonności do zakupu na podstawie danych Genie. Od przyszłego roku marketerzy z ograniczonym dostępem do zasobów data science będą mogli tworzyć własne modele skłonności, poprawiając dokładność i ROI swoich kampanii poprzez wykorzystanie tych przewidywań do tworzenia nowych segmentów, które mają najwyższe prawdopodobieństwo zakupu produktu.

Genie i Personalizacja Integracja w czasie rzeczywistym: Zasilanie ujednoliconych profili klientów dokładnymi, aktualnymi danymi ma kluczowe znaczenie dla dostarczania niezapomnianych, odpowiednich doświadczeń. Dzięki ulepszonej integracji w czasie rzeczywistym między platformą danych o klientach Marketing Cloud, a personalizacją, zespoły marketingowe będą mogły wykorzystywać dane Genie i wykres klienta w czasie rzeczywistym, aby dostarczać bardziej dopasowane oferty, rekomendacje i treści w danym momencie, a także zmieniać te oferty w miarę aktualizacji ujednoliconego profilu każdego klienta. Łącząc dane strumieniowe z CDP i personalizacji w czasie rzeczywistym, zespoły marketingowe będą mogły optymalizować decyzje oparte na sztucznej inteligencji dla każdego klienta, aby zwiększyć jego zaangażowanie i konwersje.

Optymalizacja decyzji: Dane w czasie rzeczywistym oznaczają lepszą, bardziej predykcyjną inteligencję, ale zespoły muszą również zapewnić, że przewidywania i zalecenia są dostosowane do unikalnych wyzwań, przed którymi mogą stanąć, takich jak ograniczenia budżetowe lub przerwy w łańcuchu dostaw. Wykorzystując moc Einstein Discovery, Decision Optimization modeluje scenariusze oparte na tych ograniczeniach w świecie rzeczywistym. Dzięki temu zespoły mogą wykorzystywać AI i ML do budowania realistycznych prognoz dla kluczowych metryk biznesowych i lepiej zarządzać zasobami, które obecnie posiadają.

Data Stories for CRM Analytics: Posiadanie dostępu do danych w czasie rzeczywistym jest niesamowitą zaletą dla wielu pracowników, ale co jeśli zmaganie się z danymi nie jest ich mocną stroną? Data Stories for CRM Analytics automatycznie otwiera potężne możliwości dla całej organizacji poprzez dynamiczne dostarczanie wygenerowanych w języku naturalnym narracji w łatwej do zrozumienia formie pisemnej, które wyjaśniają jak zmieniają się wskaźniki KPI i co powoduje te zmiany.

Powered by Hyperforce

Strefa operacyjna Hyperforce EU: Genie jest natywnie zbudowany na Hyperforce, a z tym wiąże się nie tylko ogromna skalowalność i wydajność, ale także elastyczność w zakresie wdrażania platformy danych w czasie rzeczywistym niezależnie od lokalizacji. Dzięki nowej strefie operacyjnej Salesforce w UE, Hyperforce rozwiązuje potrzeby klientów z tego regionu w zakresie zgodności z przepisami. Dzięki przechowywaniu i przetwarzaniu danych w UE oraz całodobowemu wsparciu klienta i inżynierów przez lokalny personel, klienci z Europy i klienci rozszerzający swoją działalność na kraje Wspólnoty mogą skupić się na rozwoju działalności, a nie na wymogach zgodności.

Zarządzanie kluczami szyfrowania zewnętrznego: Nowa współpraca External Encryption Key Management z zaufanymi partnerami ułatwi klientom podłączenie preferowanej opcji szyfrowania do wdrożonych usług SaaS, PaaS i IaaS - dając klientom większą kontrolę nad prywatnością i bezpieczeństwem danych.

Bycie firmą, dla której najważniejszy jest klient, oznacza tworzenie doświadczeń, które są prostsze, wygodniejsze i bardziej satysfakcjonujące, dzięki czemu stale zyskujemy lojalność naszych klientów. Nasze relacje z klientami są skomplikowane, dlatego potrzebowaliśmy partnera, który mógłby przekształcić sposób, w jaki zapewniamy bezproblemowe i spersonalizowane doświadczenia w każdym punkcie styku - sprzedaży, obsłudze, marketingu, handlu i IT" - powiedziała Suzy Deering, Global Chief Marketing Officer w firmie Ford. "Salesforce Marketing Cloud i CDP zapewniają pojedyncze źródło prawdy, którego potrzebujemy, aby połączyć doświadczenia klientów na każdym etapie podróży zakupowej - poprzez zakup, akcesoria, odbiór i serwisowanie.


Podjęliśmy świadomą decyzję, aby stać się liderem w BeautyTech, aby zapewnić niezaspokojone poziomy personalizacji i doświadczeń konsumenckich w czasie rzeczywistym" - powiedziała Barbara Lavernos, zastępca dyrektora generalnego odpowiedzialna za badania, innowacje i technologie w L'Oréal. "Dzięki Salesforce Marketing Cloud, Personalization Commerce Cloud i Service Cloud cała ścieżka naszych konsumentów może być bardziej połączona, umożliwiając nam łatwe łączenie się z nimi w każdym punkcie ich zakupowej podróży za pośrednictwem preferowanych przez nich kanałów on-line i off-line, w tym internetowych, mobilnych i w sklepie" - powiedziała Asmita Dubey, Chief Digital & Marketing Officer w L'Oréal.


Formuła 1® odnotowała w ostatnich latach gwałtowny wzrost, a nasza rosnąca baza 500 milionów fanów na całym świecie oraz globalna widownia telewizyjna licząca 1,5 miliarda osób, jest w centrum wszystkiego, co robimy. Nawiązaliśmy współpracę z Salesforce, aby uzyskać pełny obraz naszej bazy fanów, zwiększyć i pogłębić intensywność zaangażowania fanów oraz przyciągnąć nowych" - powiedział Marek Borowik, Global Head of Fan Engagement w F1®. "Salesforce pozwoli nam zrozumieć, jak nasze dane integrują się w każdym kanale - zarówno fizycznym, jak i nie fizycznym na całym świecie. Wiedzieliśmy, że Salesforce będzie idealnym dodatkiem do zrozumienia naszej rosnącej bazy fanów przy użyciu AI i automatyzacji, aby dostarczyć skalowalne, hiperpersonalizowane i dostępne w czasie rzeczywistym doświadczenia. Możemy teraz odejść od naszego silosowego zestawu rozwiązań, aby mieć bezproblemową platformę do przechowywania i utrzymywania naszych danych o fanach.


Źródło: Salesforce

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top