loading...
RAPORT CRM
RAPORT ERP
RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

Jak dopasować system CRM do branży budowlanej?

Decydując się na wdrożenie oprogramowania CRM, należy wybrać takie rozwiązanie, które będzie w stanie odpowiednio dopasować się do specyfiki prowadzonej działalności. Nawet dwa przedsiębiorstwa działające w tej samej branży mają różne potrzeby i nie można traktować ich jednakowo przy wdrożeniu systemu. Istotne jest także zrozumienie funkcjonowania danej branży i wdrożenie dodatkowych funkcje programu dopasowanych do konkretnej działalności.


 
Kto może skorzystać na wdrożeniu specjalistycznych funkcjonalności programu bs4 dla branży budowlanej?
  • Firmy budowlane
  • Biura projektów
  • Wykonawcy usług wykończeniowych
  • Producenci sprzętu i materiałów budowlanych
Dzięki licznym wdrożeniom w przedsiębiorstwach należących do branży budowlanej - firma bs4 może zaoferować wiele rozwiązań zaprogramowanych na potrzeby liderów z tej branży.

Dopasowanie systemu do potrzeb branży:

Zarządzanie wypożyczeniami sprzętu budowlanego i pracą brygad montażowych

Terminarz zajętości brygad montażowych - to użyteczne narzędzie dla firm budowlanych, umożliwiające planowanie pracy poszczególnych osób odpowiedzialnych za montaż sprzętu oraz pozwalające na rezerwację zasobów firmowych np. maszyn lub samochodów. Jest to specjalnie skonfigurowany kalendarz w którym na osi czasu (dzień, tydzień lub miesiąc) wyświetlana jest zajętość poszczególnych brygad/zasobów, co pozwala na szybkie sprawdzenie ich dostępności, planowanie ich dalszego wykorzystania oraz przydzielanie kolejnych zadań względem nich.

Terminarz widoczny jest dla wszystkich uprawionych do tego osób. Rozbudowany mechanizm kompetencji systemu bs4 ultra pozwala także wskazywać, kto ma prawo zmieniać rezerwacje wprowadzone przez innych użytkowników.

Stworzenie bazy podwykonawców

W programie bs4 ultra można stworzyć osobny typ kontrahenta o nazwie „Podwykonawca” i skonfigurować dla niego indywidualny formularz. System pozwala zbierać informacje o podwykonawcach wraz z oferowanymi przez nich produktami, usługami i poziomem cen a także dowolnym opisem np. komentarzem co do poziomu świadczonych usług lub cen. Podwykonawców, podobnie jak dostawców, można wybierać także np. z poziomu zlecenia serwisowego bądź zamówienia przypisanego do określonego kontrahenta.

Zarządzanie harmonogramem prowadzonych inwestycji

Oprogramowanie CRM bs4 ultra umożliwia stworzenie specjalnego typu zleceń o nazwie „inwestycje”. Jest to często wykorzystywana funkcjonalność w branży budowlanej. Każdy typ zlecenia dostępny w programie, składa się z odpowiednio skonfigurowanych faz, (opracowanych na podstawie wymagań firmy). Dla każdej z faz można określać m.in. czas przeznaczony na ich na realizację, przypisać ich wykonanie oraz nadzór nad nimi odpowiednim osobom, oraz określić którzy pracownicy będą mieli do nich dostęp.

Badanie kosztów wewnętrznych i zewnętrznych a także przychodów z prowadzonych inwestycji

W trakcie realizacji zlecenia/projektu do programu można również wprowadzać dane dotyczące kosztów, nakładu pracy oraz przychodu z inwestycji. System bs4 ultra oferuje możliwość tworzenia dowolnych raportów wg nawet 3 różnych kryteriów grupowania, dzięki czemu można w łatwy sposób dokonać analizy m.in. zyskowności oraz pracochłonności poszczególnych inwestycji. Pozwala to uzyskać informacje, jakie rodzaje inwestycji oraz jacy klienci są dla firmy najbardziej zyskowni, którym warto poświęcić więcej uwagi oraz zlokalizować projekty mało zyskowne a zabierające dużą ilość czasu.

Zarządzanie obiegiem e-dokumentów np. umów lub protokołów wykonania usługi

Firmy z branży budowlanej często zarządzają ogromnymi ilościami różnego rodzaju dokumentów (faktur, protokołów, gwarancji i innych). Rozwiązaniem problemów związanych z ich obsługą jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w programie CRM. Oprogramowanie bs4 ultra pozwala skonfigurować zróżnicowane typy e-dokumentów (o odmiennym procesie obsługi i formularzach do wypełnienia).

Każdy taki dokument można powiązać z określonym klientem, zleceniem czy produktem. Elektroniczna obsługa firmowych dokumentów w programie CRM wpływa korzystnie na usprawnienie pracy osób odpowiedzialnych za ich wypełnianie oraz dzięki konkretnym powiązaniom, ułatwia ich późniejsze wyszukiwanie. Eliminuje także przypadki błędów w obiegu, zaginięcia dokumentów oraz ich niepoprawnego wypełnienia (program może blokować przekazanie dokumentu w przypadku nieuzupełnienia określonych pól).

Synchronizacja z oprogramowaniem technicznym

Dzięki bs4 API możliwa jest synchronizacja systemu bs4 ultra z innym oprogramowaniem, także ze specjalistycznymi programami technicznymi np. programami typu CAD. W efekcie specyfikacje techniczne stworzone w systemie zewnętrznym automatycznie pojawiają się w programie bs4 bez konieczności ich ręcznego wprowadzania, co wpływa na znaczną oszczędność czasu. bs4 ultra może pełnić funkcje integratora pomiędzy różnym oprogramowaniem używanym w firmie. Umożliwia on dalsze przekazywanie informacji pobranych np. z programu typu CAD do programu magazynowo-sprzedażowego.

Źródło:BS4

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top