loading...
RAPORT CRM
RAPORT ERP

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

microsoft logo 2015Wykorzystany w nowatorski sposób system Microsoft Dynamics CRM oraz tzw. urządzenia ubieralne pozwoliły stworzyć rozwiązanie, które ma szansę poprawić jakość życia pacjentów oraz osób starszych. Wdrożony przez Stowarzyszenie Medycyna Polska system teleopieki i wsparcia pod nazwą TCCUD[1] objął właśnie pierwszą grupę 550 mieszkańców Wielkopolski.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Urządzenia ubieralne (tzw. wearables) znalazły swoje miejsce w sporcie oraz rozrywce. Jak pokazuje przykład rozwiązania TCCUD, sprawdzają się one także w telemedycynie. Dzięki możliwości podłączenia ich do sieci internetowej coraz więcej osób objętych programami opieki zdalnej ma szansę cieszyć się normalnym życiem w swoich domach, zamiast w ośrodkach leczenia czy pomocy. To nie tylko szansa na swobodne funkcjonowanie, ale, bardzo często, lepsze samopoczucie, a to potrafi odgrywać kluczową rolę w procesie powrotu do zdrowia i radzenia sobie w codziennym życiu. Istotne jest też poczucie bezpieczeństwa i pewność, że system zdalnego wsparcia cały czas działa. Dzięki niemu osoby objęte programem mogą liczyć na pomoc zarówno w sprawach mniejszej wagi, jak również w sytuacjach zagrożenia życia.

„Ubrani w pomoc”

Interfejsem systemu są opaski, które noszą wszyscy potrzebujący objęci pilotażem. Dzięki nim są oni w stanie powiadomić Centrum Teleopieki o potencjalnie krytycznej sytuacji. Znajdujący się na opasce przycisk automatycznie łączy ich z teleasystentem, który na monitorze momentalnie widzi informacje medyczne, takie jak przebyte choroby, zażywane leki, stan psychiczny i motoryczny oraz wszystkie potrzebne informacje na temat osoby zgłaszającej pomoc. Jeżeli z podopiecznym, który uruchomił sygnał alarmowy, nie ma kontaktu, teleasystenci są w stanie zaalarmować i wysłać na miejsce rodzinę lub służby ratunkowe. Całodobowa opieka pacjentów to tylko jeden z elementów wszechstronnego wsparcia. Wdrożony w Wielkopolsce system to także możliwość efektywnego planowania, realizacji i monitoringu wielu usług społecznych – w tym wizyt pracowników medycznych, asystentów czy wolontariuszy.

Z biznesu do medycyny tylko jeden krok

Realizowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego system teleopieki składa się z dwóch uzupełniających się systemów, które agregują dane o osobach objętych programem przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie w grupie obserwowanych są osoby niesamodzielne (ON) oraz te z niepełnosprawnościami (OzN). Powstała w ramach działań platforma TCCUD składa się z dwóch głównych komponentów, wspartych technologią ubieralną – opaskami noszonymi przez podopiecznych projektu:
 
  • Tele Centrum (TC)
  • Centrum Usług Domowych (CUD)

Dzięki obu systemom Stowarzyszenie Medycyna Polska jest w stanie tworzyć aktualizowaną na bieżąco bazę informacji o podopiecznych. System zbiera m.in. takie dane, jak kontakty, informacje o stanie zdrowia, dane dotyczące usług społecznych, którymi objęty jest każdy podopieczny, ale także harmonogram i opis wizyt środowiskowych, historia zgłoszeń etc. Dzięki temu osoby pracujące w ramach projektu mają pełną wiedzę na temat sytuacji osób, którymi się opiekują i są w stanie odpowiednio reagować na ich sygnały.

Sercem platformy TCCUD jest wykorzystywany z powodzeniem w biznesie system Microsoft Dynamics CRM. Aplikacja zarządza kompletną bazą danych ułatwiającą planowanie pracy i zarządzanie alertami. System zbiera informacje m.in. o samych podopiecznych (dane kontaktowe, przebyte choroby, stan psychiczny, samodzielność, sytuacja życiowa) i ich zgłoszeniach, pracownikach (zadania, uprawnienia itp.), wolontariuszach (zakres kompetencji i informacje o dostępności), świadczonych usługach (także tych przez firmy zewnętrzne) oraz urządzeniach, czyli opaskach ratujących życie. Co najważniejsze dzięki odpowiednim mechanizmom analizy gromadzonych informacji, rozwiązanie jest także w stanie weryfikować scenariusze i procesy, którymi są objęci podopieczni Stowarzyszenia Medycyna Polska. Systemem współpracującym z systemem Microsoft Dynamics w platformie informatycznej TCCUD, jest system Alfa CC firmy AlfaVox Sp. Z o.o. Odpowiada on za komunikację z podopiecznymi przyjmując połączenia zielone i czerwone z opasek podopiecznych, wspierając decyzje i pracę teleasystentów.

Mariaż technologii z powodzeniem wykorzystywanej w biznesie z urządzeniami telemedycznymi pozwolił stworzyć unikatowy system pomocy potrzebującym. Analiza i gromadzenie danych pomaga wspierać system opasek alarmowych oraz centrum teleopieki, zasilając go kluczowymi dla prawidłowego działania informacjami – mówi Rafał Ludwa Dyrektor ds. Technologii Stowarzyszenia Medycyna Polska.
Przenikanie się technologii, które dzięki nietypowemu połączeniu są w stanie jeszcze lepiej pomagać ludziom, to ważny krok w rozwoju usług medycznych i okołomedycznych – dodaje Paweł Popek Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Medycyna Polska.
Zgromadzone w Microsoft Dynamics CRM dane zapewniają pełną informację wykorzystywaną do realizacji zadań Tele Centrum, obsługującego połączenia telefoniczne przez 24/h 7 dni w tygodnia, także w święta i dni wolne ustawowo.

Źródło: www.microsoft.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top