loading...
RAPORT CRM
RAPORT ERP

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

Z badań firmy Salesforce wynika, że sztuczna inteligencja wykorzystana w rozwiązaniach wspomagających sprzedaż, marketing i obsługę klienta, będzie motorem rozwoju światowej gospodarki. Do 2021 r. sztuczna inteligencja przyczyni się do wzrostu przychodów firm o ponad bilion dolarów.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Cyfrowa transformacja, którą od kilku lat przechodzą przedsiębiorstwa, przybiera na sile i obecnie wchodzi na nowy poziom, jakim jest upowszechnienie sztucznej inteligencji (AI). Ponad 40% firm twierdzi, że do końca 2018 roku zaadaptują w jakiejś formie rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. W efekcie za rok aż 75% przedsiębiorstw będzie posiadać funkcje AI w co najmniej jednej aplikacji. Takie doniesienia płyną z badania przeprowadzonego przez IDC na zlecenie Salesforce ujętego w raporcie „A Trillion-Dollar Boost: The Economic Impact of AI on Customer Relationship Management".

Badanie wskazuje, że istotny wpływ na wzrost przychodów firm mają wyposażone w sztuczną inteligencję rozwiązania CRM rozumiane jako zintegrowane narzędzia wspomagające sprzedaż, marketing i obsługę klienta. W skali globalnej do 2021 r. rozwiązania wyposażone w AI pozwolą przedsiębiorstwom zwiększyć przychody o 1,1 biliona USD (w tej wartości użytkownicy Salesforce będą mieli udział w wysokości 293 mld USD). Przy takim tempie rozwoju ma powstać 800 000 nowych miejsc pracy. W ciągu 5 lat (od 2016 do 2021 r.) wartość rynku rozwiązań CRM z zaimplementowanym AI wzrośnie z 7,9 mld USD do 46,3 mld USD.

Sztuczna inteligencja ma silny wpływ na zmianę środowiska pracy. I chociaż niektórzy analitycy prognozują, że automatyzacja napędzana rozwiązaniami AI wpływa na niemal połowę (49%) rodzajów aktywności zawodowych i spowoduje znikniecie 5% profesji, badania Salesforce wskazują, że rezultatem wdrożeń AI będzie przede wszystkim wzrost produktywności i wydajności pracowników, a nie ich wykluczanie z rynku. Zmiany te zachodzą zwłaszcza w obszarach marketingu sprzedaży i obsługi klienta.

Najważniejsze wnioski z badania Salesforce:
 • Wspomniany wzrost przychodów firm (1,1 bln USD) zostanie osiągnięty głównie dzięki zwiększonej produktywności (121 mld USD) i obniżeniu kosztów poprzez automatyzację działań (265 mld USD). 
 • Najbardziej pożądane przez przedsiębiorstwa technologie AI to przede wszystkim: zaawansowana analiza numeryczna (31%), rozpoznawanie mowy i głosu (30%), analiza tekstowa (27%) oraz samouczące maszyny (25%).
 • Znaczne zwiększenie przychodów firm spowoduje w skali globalnej przyrost miejsc pracy o ponad 800 000 do 2021 r., przewyższając liczbę miejsc pracy utraconych z powodu automatyzacji. 
 • W ciągu 5 lat liczba miejsc pracy bezpośrednio i pośrednio związanych z rozwojem AI na świecie zwiększy się o 2 mln.
 • Ponad 46% respondentów adaptujących rozwiązania AI twierdzi, że już ponad połowa ich aktywności w obszarze CRM jest prowadzonych za pomocą chmury. Specjaliści oczekują, że dostawcy usług w chmurze będą dostarczać klientom technologie AI poprzez umieszczenie ich w swoich aplikacjach. 
 • Liderami w zakresie wygenerowania nowych przychodów dzięki implementacji technologii AI będą Stany Zjednoczone (596 mld USD), Japonia (91 mld USD), Niemcy (62 mld USD), Wielka Brytania (55 mld USD) i Francja (50 mld USD)
Sztuczna inteligencja coraz częściej z chmury

Światowe wydatki na rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję nieprzerwanie rosną, zarówno w obszarze sprzętu, oprogramowania, jak i usług. W 2015 roku wynosiły one 5 mld USD, w 2017 wyniosą 20 mld USD, a w 2020 już 46 mld USD. W obszarze zarządzania relacjami z klientami (o ten obszar byli pytani respondenci) większość przedsiębiorstw będzie wykorzystywać AI głównie w marketingu korporacyjnym, marketingu produktowym, wsparciu klienta, e-commerce, analizie zachowań klientów oraz w tworzeniu polityki cenowej.

Lata 2017 - 2018 są przełomowe dla rozpowszechniania się technologii AI. W 60% ankietowanych organizacjach jeszcze w tym roku zostaną uruchomione projekty i pilotażowe programy z zakresu sztucznej inteligencji. To całkiem realny scenariusz, zważywszy, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy znacznie wzrosły inwestycje dostawców rozwiązań w sztuczną inteligencję wykorzystywaną w systemach CRM. Dostawcy rozwiązań w chmurze mogą sprawić, że wdrożenia AI będą szybkie, niemal automatyczne. Badanie Salesforce wskazuje, że do 2018 r. pojawią się nowe modele płatności za korzystanie ze specyficznych, analitycznych środowisk pracy w chmurze, co spowoduje pięciokrotnie wyższy wzrost wydatków na rozwiązania z chmury w stosunku do tradycyjnych systemów on-premise.

Nowe możliwości systemów CRM wzbogaconych o AI

Prognozowany w badaniu wzrost przychodów wynika z istotnych korzyści, jakie sztuczna inteligencja wnosi w obszar handlu, marketingu i obsługi klienta. Firmy, które nieustannie próbują zdobyć przewagę konkurencyjną, widzą w AI następujące możliwości:
 • osiągnięcie szybszych cykli sprzedaży,
 • zwiększenie skuteczności w zdobywaniu leadów przy zwiększeniu ich jakości,
 • szybsze rozwiązywanie problemów w zakresie obsług klienta,
 • znaczne wsparcie w tworzeniu kampanii produktowych i wizerunkowych, 
 • redukcja kosztów wsparcia telefonicznego, 
 • obniżenie kosztów rekrutacji pracowników,
 • optymalizacja działań marketingowych,
 • dostosowanie cen do różnych warunków rynkowych, 
 • optymalizacja dystrybucji i logistyki,
 • redukcja strat poprzez wykrywanie oszustw i nadużyć.
2 miliony nowych miejsc pracy dzięki technologiom AI

Badanie dowodzi, że obawy przed utratą miejsc pracy w związku z zastępowaniem człowieka przez maszyny i oprogramowanie są niesłuszne. Według analityków, rozwój sztucznej inteligencji będzie mieć pozytywny wpływ na rynek pracy. Niektóre zawody mogą zostać wyeliminowane, lecz w zamian będą powstawać i rozwijać się całkiem nowe profesje. Doskonale widać to na liczbach obrazujących prognozowany wzrost liczby miejsc pracy w obszarze CRM / AI. W 2021 roku będzie to łącznie ponad 2 mln nowych miejsc pracy (1,25 mln niebezpośrednio związanych z CRM i 823 tys. związanych bezpośrednio). Ponad 390 tys. z tej ogólnoświatowej puli powstanie u przedsiębiorstw wykorzystujących rozwiązania Salesforce.

Wdrażanie systemów AI wymaga od organizacji zdobywania nowych kompetencji. W związku z tym pracodawcy powinni tworzyć programy rozwoju pracowników, by przygotować ich na kolejną fazę cyfrowej rewolucji. Naprzeciw tym potrzebom edukacyjnym wychodzi też Salesforce udostępniając bezpłatną, interaktywną platformę Trailhead, gdzie administratorzy i deweloperzy na każdym poziomie doświadczenia będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę, która umocni ich pozycję na rynku pracy w przyszłości.

Więcej informacji o raporcie Badanie przeprowadziła firma IDC na zlecenie Salesforce na grupie 1028 przedsiębiorstw o średnim zatrudnieniu 1966 pracowników. W badaniu wzięły udział firmy z Australii, Kanady, Francji, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. Respondenci pochodzili z różnych branż, z których żadna nie stanowiła ponad 20% ogółu badanej grupy. Użytkownicy Salesforce stanowili 42% całej grupy. 87% ankietowanych to managerowie wyższego szczebla, 77% z nich decydowało w swojej organizacji o wdrożeniach AI lub było członkami zespołów decyzyjnych.

Źródło: www.salesforce.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top