Program magazynowy i analiza danych magazynowych – jak to działa w enova365?
enova365Efektywne zarządzanie magazynem zaczyna się od analizy danych magazynowych. Porównywanie specjalnie dobranych wskaźników miesiąc do miesiąca umożliwi Ci ocenę trafności podejmowanych decyzji biznesowych lub określenie, które obszary wymagają zmian. Jakie wskaźniki warto analizować w obszarze gospodarki magazynowej?


 
Optymalizacja procesów magazynowych – korzyści

Dobrze zarządzany magazyn zwiększa efektywność operacyjną, ogranicza koszty i poprawia jakość obsługi klienta. Ale czym właściwie jest dobrze zarządzany magazyn?

Zarządzanie magazynem to proces planowania, organizowania i kontroli przepływu towarów oraz materiałów w magazynie lub w centrum dystrybucyjnym. Jego celem jest:
 • zapewnienie optymalnego poziomu zapasów,
 • minimalizowanie kosztów przechowywania i zarządzania towarem,
 • zapewnienie płynnego przepływu produktów – od ich przyjęcia do magazynu do momentu ich wyjścia.
Można więc powiedzieć, że zarządzanie magazynem jest skuteczne wtedy, kiedy pozwala na maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, przy jednoczesnym minimalizowaniu związanych z tym kosztów. Daje to szansę nie tylko na wyprzedzenie konkurencji, podniesienie wydajności pracy, lepsze relacje z partnerami biznesowymi i lepszy wizerunek firmy na rynku, ale także wyższą zyskowność.

Zarządzanie magazynem – czego potrzebujesz, żeby było skuteczne?


Tyle teorii, ale co konkretnie jest potrzebne, żeby skutecznie zarządzać magazynem?

Kluczowym elementem w procesie optymalizacji gospodarki magazynowej jest posiadanie szybkiego wglądu w aktualne dane. Dzięki ich bieżącej analizie menedżerowie magazynów są w stanie na bieżąco monitorować stany magazynowe oraz identyfikować obszary, które wymagają poprawy efektywności operacyjnej i mogą wpłynąć na zminimalizowanie kosztów.

Zwykle źródłami takich danych są oczywiście systemy ERP, programy magazynowe, czyli WMS, czy inne systemy zarządzania magazynem. Ponieważ takie systemy informatyczne zawierają mnóstwo danych często w szybkim analizowaniu wybranych wskaźników, potrzebnym do bieżącego podejmowania właściwych decyzji, bardziej niż programy magazynowe pomocne są Panele Business Intelligence (BI), przygotowane specjalnie w celu optymalizacji zarządzania magazynem.

Panele BI enova365 są miejscem, w którym można umieszczać wskaźniki, tabele oraz wykresy, obrazujące bieżącą, historyczną lub przyszłą sytuację przedsiębiorstwa w różnych obszarach jego działalności. Mogą być współdzielone przez użytkowników lub indywidualne, a ich konfiguracja jest szybka i intuicyjna.

Panele BI stworzone specjalnie z myślą o usprawnianiu zarządzania magazynem umożliwiają szybkie śledzenie stanów magazynowych oraz szeregu innych danych, zwizualizowanych w przyjaznej formie. Dzięki temu pomagają w:
 • podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych,
 • dostosowaniu poziomu zapasów do potrzeb klientów,
 • minimalizowaniu kosztów związanych z przechowywaniem i zarządzaniem zapasami,
 • przygotowaniu się do sezonowości sprzedaży,
 • planowaniu zakupów lub produkcji względem bieżącego i przyszłego zapotrzebowania, 
 • wykrywaniu braków magazynowych oraz ich pokryciu zamiennikami, 
 • optymalizacji stanów magazynowych.
To dobry moment, by odpowiedzieć na pytanie – w jaki konkretnie sposób system enova365 usprawnia zarządzanie stanami magazynowymi i analizę danych?

W jaki sposób usprawnisz zarządzanie magazynem z enova365?

enova365 to system ERP, który gromadzi i porządkuje informacje z wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Moduł Handel i magazyn, który jest częścią tego systemu, umożliwia optymalizację zarządzania magazynem, między innymi, poprzez generowanie dokumentów, porządkujących przesunięcia międzymagazynowe oraz wydania i przyjęcia magazynowe, a także list stanów magazynowych. Z kolei moduł Business Intelligence enova365 wykorzystuje znajdujące się w systemie ERP dane magazynowe i tworzy na ich podstawie wizualizacje w formie praktycznych tabel, wykresów czy wskaźników. To tak zwane Panele BI. Analizowanie zawartych w nich danych i podejmowanie na ich podstawie decyzji pomoże Ci zrealizować cel, jakim jest optymalizacja procesów magazynowych.

Poniżej znajdziesz 4 raporty z obszaru gospodarki magazynowej, dostępne w przeznaczonym dla tego obszaru Panelu BI enova365 i które powinieneś monitorować, jeżeli chcesz usprawnić zarządzanie magazynem.

KPI w magazynie #1 – Wiekowanie towarów na magazynach

Raport prezentuje ilość i wartość towarów zalegających na magazynach w przedziałach czasu. Jeden towar może zostać zwrócony w kilku wierszach takiego raportu, w sytuacji jeśli znajduje się na kilku magazynach lub pochodzi z kilku różnych partii.

Raport jest szczególnie pomocny podczas wydań magazynowych. Korzystając z zawartych w nim danych, możesz w pierwszej kolejności wydawać towary najdłużej zalegające w magazynie. Ograniczysz w ten sposób ryzyko magazynowania przeterminowanych towarów.

KPI w magazynie #2 – Aktualny stan magazynowy

Co to jest stan magazynowy? Jest to ilość surowców lub wyrobów, które znajdują się na magazynie lub w produkcji i są w zapasie.

Raport informuje o aktualnych stanach ilościowych i wartościowych towarów na poszczególnych magazynach. Takie dane potrzebne są nie tylko osobom zarządzającym magazynami. Przydają się także:
 • działom zakupów, które dzięki nim wiedzą, a którym momencie złożyć zamówienie zakupu, żeby nie doprowadzić do braków i przerwania łańcucha dostaw 
 • handlowcom — wiedząc, jakie towary i w jakich ilościach są obecnie na magazynie, nie zaoferują klientom towarów, których brakuje lub których jest za mało, by zrealizować transakcję.
KPI w magazynie #3 – Braki towarowe w magazynach

Raport informuje o towarach, których brakuje na magazynach, czyli stan danego towaru jest równy 0. Dla działów zakupów jest to ważna informacja – sygnał, które towary należy zamówić, o ile te nie zostały całkowicie wycofane z oferty.

Dodatkowo prezentowana jest informacja, czy dany towar, którego brakuje na magazynach, posiada swój zamiennik oraz jaka jest dostępna jego ilość i na którym magazynie się znajduje.

KPI w magazynie #4 – Specyfikacja towarów na magazynach

Raport informuje o ważnych cechach określających dany towar, takich jak m.in. kod CN, EAN, kraj pochodzenia, masa netto, masa brutto, kod zamiennika. Taka analiza produktów, pozwoli Ci zyskać pełną specyfikację towarów znajdujących się w magazynie.

Wskaźniki zakupowe w enova365

Powyższe wskaźniki dostępne są w Panelu BI enova365 poświęconym gospodarce magazynowej. Warto jednak wiedzieć, że Panele BI enova365 prezentują analizy danych nie tylko z obszaru gospodarki magazynowej, ale też zakupów, bo informacje o stanach magazynowych i rotacji towarów, mają przełożenie na decyzje zakupowe.

Co więcej, panel logistyki zakupowej enova365 Business Intelligence dostępny jest w ramach tej samej licencji, co panel gospodarki magazynowej i bez dodatkowych opłat.

W panelu logistyki zakupowej znajdziesz następujące wskaźniki:
 • analizy bilansu stanu towarów, 
 • planowania zamówienia towarów do dostawców,
 • planowania zamówień zakupu,
 • pokrycia zapasami DOS,
 • analizy zakupów do dostawcy oraz od poszczególnych dostawców.
Panel BI z KPI magazynowymi – sposób na usprawnienie zarządzania magazynem

Analiza produktów, zalegających w magazynie i innych wskaźników magazynowych daje możliwość szybkiej interwencji w obszarach, które wymagają zmian. Narzędzia BI, dzięki temu, że dostarczają różne metody wizualizacji danych, sprawią, że będziesz mógł szybko i wygodnie analizować nawet bardzo rozbudowane zbiory danych.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top