oracle 120PCU Polska Sp. z o.o. to agencja ubezpieczeń powstała w roku 2016 i współpracująca ze wszystkimi wiodącymi polskimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, na życie, w tym grupowych, zatrudnia ponad 300 doradców w 40 punktach obsługi klienta w całym kraju.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Jako nowy uczestnik rynku ubezpieczeń, rozpoczynający działalność tuż przed wejściem w życie Rozporządzenia RODO, firma PCU od początku stawiała nacisk na transparentność pracy swoich agentów ubezpieczeniowych i dostrzegała konieczność użycia aplikacji rozproszonej, która byłaby w stanie sprostać surowym wymaganiom dotyczącym rejestrowania i archiwizacji procedur i transakcji. Spółka zwróciła się o pomoc do firmy informatycznej K-BIT specjalizującej się w obsłudze branży ubezpieczeniowej, partnera Oracle na poziomie Gold.

Zamówienie obejmowało zbudowanie systemu przechowującego kluczowe dane operacyjne w chmurze, a przez to dającego dostęp do nich zarówno wszystkim agentom, jak i centrali. Podstawowe wymagania jakie sformułowano dla planowanego rozwiązania, to: bezpieczna archiwizacja procedur agentów ubezpieczeniowych i danych klientów, spełniająca wymogi RODO; zbudowanie scentralizowanej platformy chmurowej, w której przechowywane byłyby wszystkie polisy ubezpieczeniowe, procedury agentów i dane klientów; skalowalność systemu, który należy zaprojektować z myślą o spodziewanym szybkim wzroście firmy i szybko rosnącej liczbie agentów ubezpieczeniowych

Rozwiązaniem okazało się autorskie rozwiązanie firmy K-BIT, aplikacja iAgent24 korzystająca z chmurowych usług Oracle Cloud Infrastructure i Oracle Cloud Platform. Według początkowych założeń, aplikacja iAgent24 miała działać wyłącznie lokalnie, korzystając z bazy danych Oracle i jej biblioteki Oracle Application Express. Po zmodyfikowaniu pod kątem wykorzystania usług Oracle Cloud i osadzeniu parametrów biznesowych PCU, zaledwie kilka dni wystarczyło, aby wdrożyć chmurową wersję systemu iAgent24, przetestować ją z platformą Oracle Cloud i wraz ze szczegółową instrukcją udostępnić ją pierwszym użytkownikom w rozproszonych po kraju placówkach. Obecnie aplikacja iAgent24 jest wdrożona we wszystkich biurach lokalnych Spółki PCU.
Wybór Oracle Cloud był dla nas oczywisty, ponieważ oferowana przez firmę K-BIT aplikacja do współpracy z agentami ubezpieczeniowymi została stworzona właśnie na bazie technologii Oracle. Gdy stanęliśmy przed koniecznością przejścia na wersję korzystającą z chmury i uwzględnienia większej liczby parametrów biznesowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów, stało się dla nas jasne, że nie ma lepszego rozwiązania, niż usługa Oracle Cloud Infrastructure Database, której cena już obejmowała licencje i infrastrukturę – komentuje Joanna Socha, Prezes Zarządu, PCU Polska.
Usługa Oracle Cloud Infrastructure Database zapewniła kontrolę nad działaniami agentów ubezpieczeniowych, przechowując dane o ich uprawnieniach i parametrach biznesowych oraz rejestrując ich interakcje z klientami. Uzyskana elastyczność i skalowalność pozwoliły PCU szybko rozszerzać aplikację iAgent24, obejmując nią coraz to nowych agentów ubezpieczeniowych z całej Polski, bez jednoczesnego ponoszenia kosztów inwestycji w sprzęt ani w personel informatyczny.
Zastosowaliśmy standardową konfigurację aplikacji i jedyną istotną zmianą było zastąpienie biblioteki Oracle Application Express wersją używaną w PCU. Mimo to niezwykle pomocne było wsparcie ze strony Oracle, w szczególności na etapie testów i przy konfigurowaniu funkcji kopii zapasowej. Było to nasze pierwsze wdrożenie wersji chmurowej, ale i tak prace zajęły nam dni, zamiast miesięcy, które mogłaby pochłonąć instalacja rozwiązania w wersji bazującej na instalowanym lokalnie sprzęcie i oprogramowaniu - powiedział Marcin Iskierka z firmy K-BIT Spółka jawna.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii Oracle Cloud firma PCU osiągnęła liczne korzyści – takie, jak:

Poprawa wydajności i sprawności zdalnej współpracy z agentami ubezpieczeniowymi w całym kraju dzięki zapewnieniu im nieprzerwanego dostępu o dowolnej porze i z dowolnego miejsca na świecie do danych klientów, narzędzi do rejestrowania interakcji z nimi oraz miejsca do przechowywania zawartych umów ubezpieczeniowych;

Zwiększone bezpieczeństwo danych dzięki codziennemu tworzeniu szyfrowanych kopii zapasowych polis, umów, danych klientów, parametrów i wymogów biznesowych oraz algorytmów obliczania prowizji agentów za pomocą usługi Oracle Database Backup Cloud Service;

Właściwa ochrona generowanych przez rozproszoną sieć agentów ubezpieczeniowych danych archiwalnych zgodnie z wymogami RODO, które w pełni spełnia platforma Oracle Cloud;

Oszczędności - osiągnięte dzięki uniknięciu kosztów inwestycji rzędu co najmniej 30 tys. USD, jakich wymagałby zakup niezbędnego sprzętu i licencji oraz dzięki powierzeniu sfery bezpieczeństwa i opieki technicznej ekspertom Oracle Cloud. Dodatkowe oszczędności wynikają z uniknięcia kosztów, jakie pochłonęłoby rozszerzanie infrastruktury w miarę rozwoju firmy.

Wybraliśmy Oracle Cloud dla potrzeb zarządzania danymi oraz kopii zapasowej, ponieważ platforma ta nie nakłada na nas ograniczeń przy dodawaniu nowych pośredników, a jednocześnie spełnia przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych. Trudno poza tym wyobrazić sobie skalowalne rozwiązanie chmurowe do prowadzenia ogólnokrajowej działalności ubezpieczeniowej bez usługi Oracle Cloud Infrastructure - podsumowuje Witold Dębski, Menedżer Back-Office z firmy PCU.
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top