oracle 120Firma Transition Technologies S.A. stosuje usługi Oracle Management Cloud do kontroli działania własnych aplikacji zainstalowanych u klientów i proaktywnego zarządzania tymi środowiskami.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Transition Technologies (TT), to producent aplikacji biznesowych zajmujący czołowe miejsce na rynku IT - dostawca wysoko specjalizowanych, dziedzinowych systemów dla branży przemysłowej i energetycznej, a także sektora publicznego. Wszystkie swoje najważniejsze aplikacje firma buduje z wykorzystaniem technologii Oracle, wykorzystując przy tym swoją głęboką wiedzę na temat procesów biznesowych w obsługiwanych branżach.

Klientami firmy są wszystkie najważniejsze polskie spółki energetyczne. Najbardziej znane rozwiązanie autorstwa Transition Technologies to system wspierający procesy biznesowe oraz zarządzanie ryzykiem związane z obrotem mediami energetycznymi (ropa naftowa, produkty rafinowane, gaz ziemny, czy energia elektryczna).

Jednym z elementów umowy wdrożeniowej jaką firma zawiera z klientami jest opieka nad zainstalowanymi systemami, wykrywanie problemów wydajnościowych, dostrajanie i utrzymanie aplikacji w optymalnej konfiguracji. Aby sprawnie wykonywać te zadania w czasie rzeczywistym, Transition Technologies używa usługi Oracle Management Cloud, której istotą jest zbieranie tzw. danych maszynowych generowanych podczas pracy systemów i następnie przesyłanie ich do chmury Oracle dla dalszej analizy. Jako autor aplikacji, TT najlepiej potrafi wychwycić z otrzymanych wyników wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do optymalnej pielęgnacji tych systemów.
Dane nazywane maszynowymi, to inaczej tzw. logi – informacje liczbowe, nie zawierające żadnych informacji wrażliwych – komentuje Maciej Tomkiewicz, Cloud Leader z Oracle Polska. Są to wyłącznie liczbowe parametry działania bazy danych i innych technologicznych komponentów systemu. Znajdziemy tu przykładowo stan procesora, pamięci, czas transmisji danych pomiędzy komponentami, stan kolejek w serwerach aplikacyjnych, liczba zapytań do bazy danych itp. Z uwagi na to, że dane te zbierane są w określonych odstępach czasowych, gromadzi się ich zawsze ogromna ilość. Oracle zaoferował więc możliwość składowania i analizowania tych informacji w Chmurze, co odbywa się za pomocą usługi Oracle Management Cloud.
Zbieranie danych może odbywać się w modelu automatycznym – w tym przypadku u klienta instaluje się część oprogramowania, która działa jako agent, zbierający potrzebne dane. Opcja druga zakłada dodatkowo wstępne analizowanie danych przed ich wysłaniem – wtedy w instancji klienta instaluje się moduł, który dokonuje wstępnej selekcji danych, aby zmniejszyć wolumen ich przesyłu w sieci.

Najważniejszą funkcją usługi Oracle Management Cloud jest możliwość analizowania danych maszynowych przy użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych, w tym narzędzi klasy Big Data. Dzięki tym analizom można wyłapać niestandardowe zachowania systemów, podpowiadać które elementy są odpowiedzialne za spowolnienie pracy i co należałoby usprawnić w działającej aplikacji, aby dostosować jej pracę do zmieniającego się otoczenia infrastrukturalnego – np. w przypadku migracji do nowszej wersji bazy danych, czy przeniesienia jej na inną maszynę. Można przetestować wstępnie, czy w takim przypadku aplikacja będzie działała prawidłowo i gdzie mogą pojawić się kolejki danych do przetwarzania, czy inne tzw. wąskie gardła, powodujące spadek wydajności.

Narzędzia dokonują także analiz predykcyjnych, potrafią symulować zachowanie się konfiguracji przy zadanych parametrach – np. większej liczbie użytkowników. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wyrafinowanych algorytmów, opartych na wieloletniej praktyce Oracle i wiedzy technologicznej gromadzonej przez lata. Możliwe jest także zaimplementowanie nowych algorytmów, dostosowanych do specyficznych potrzeb konkretnej aplikacji biznesowej.
Do analiz angażowana jest ogromna moc obliczeniowa, którą w modelu chmury klient dzierżawi i płaci tylko za czas jej działania” – dodaje Maciej Tomkiewicz. „Odpadają zatem inwestycje w gigantyczną infrastrukturę, którą w innym przypadku należałoby zakupić i postawić we własnym ośrodku obliczeniowym. Mówimy tu o naprawdę dużych kwotach, liczonych w milionach USD, które należałoby przeznaczyć na serwerownię (z mechanizmami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy), macierze pamięci masowej, do tego dochodzi konfigurowanie, utrzymanie, aktualizacje i backup oprogramowania. Osobny koszt, to system klasy Disaster recovery oraz zaprojektowanie i implementacja systemów analitycznych, które trzeba później utrzymywać i rozwijać zgodnie z rosnącą wiedzą branżową. Wszystko to jest zbędne przy korzystaniu z chmury, gdzie płaci się tylko za czas używania usługi.
Kolejną oszczędnością dla użytkownika jest możliwość przechowywania w Oracle Cloud danych historycznych, dotyczących pracy systemu klienta przez dłuższy okres czasu, np. rok. Aby zrobić to we własnej siedzibie, trzeba by zainstalować macierze pamięci masowej o ogromnej pojemności. Oracle

Management Cloud może analizować dane nie tylko z systemów opartych na technologii Oracle, ale także pochodzących od innych producentów.
Oracle Cloud przynosi nam wymierne korzyści – zarówno w przyspieszeniu, jak i ogólnie zwiększeniu komfortu pracy zespołu technicznego” – mówi Marek Mościcki, dyrektor sprzedaży w Transition Technologies. „Odnotowaliśmy skrócenie czasu identyfikacji przyczyn awarii systemów o blisko 50%, zaś wyrafinowane funkcje analityczne rozwiązania same podpowiadają nam optymalne skonfigurowanie warstwy technologicznej systemu przy zadanych komponentach – takich, jak parametry serwerów bazodanowych, czy serwerów aplikacji. Inne zalety Oracle Cloud, to możliwość proaktywnego zarządzania nie tylko poszczególnymi silosami technologicznymi, ale również całymi systemami, czy aplikacjami, bezpośredni dostęp do bazy wiedzy Oracle w trybie 24/7, a także jedno, bezpieczne miejsce gromadzenia, przechowywania, korelacji i analizy logów.
Do wymienionych zalet Oracle Management Cloud dochodzi jeszcze jedna, unikatowa cecha: ponieważ wszystkie systemy analityczne i narzędzia Big Data znajdują się w chmurze, umożliwiają porównane konkretnych wzorców danych maszynowych z wszystkimi innymi, które były już kiedykolwiek analizowane wcześniej. System działa tak, że im więcej danych zbiera się w chmurze, tym lepsze są wyniki analizy. Można dzięki temu np. podpowiedzieć użytkownikom określone rozwiązania, już przetestowane w innych instalacjach, także w innych krajach.
Ze względu na niską barierę wejścia i ogromne korzyści chmura Oracle Management Cloud spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem klientów w całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej – dodaje Tomasz Jaworski, odpowiedzialny za narzędzia zarządzania Oracle. Jest to najlepszy, praktyczny przykład zastosowania ekonomii chmury w obszarze, który był słabo zaadresowany przez tradycyjne narzędzia.
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top