1.2K
W Proservice Finteco technologia ma kluczowe znaczenie. Jest wykorzystywana zarówno do obsługi klientów, jak i do poprawy jakości pracy wewnątrz organizacji. Wybór rozwiązań Microsoft pozwala Grupie spełniać surowe wytyczne dotyczące wdrożeń chmurowych w instytucjach finansowych.

NAJNOWSZE VIDEO:

Back to top