70% liderów biznesowych wolałoby, aby to sztuczna inteligencja podejmowała za nich ich decyzje
ORACLEBadanie o nazwie "The Decision Dilemma", przeprowadzone przez Oracle i Setha Stephensa-Davidowitza, autora bestsellerów i współpracownika dziennika New York Times, wykazało, że ludzie mają trudności z podejmowaniem decyzji w życiu osobistym i zawodowym. Według wyników badania, które objęło ponad 14 tys. pracowników i liderów biznesu w 17 krajach, ludzie czują się przytłoczeni i mają niewystarczające kwalifikacje, aby wykorzystywać dane do podejmowania decyzji. To z kolei wpływa negatywnie na jakość ich życia oraz wyniki biznesowe. Badanie wykazało również, że w obecnych czasach, gdy ludzie są zmuszani do podejmowania większej liczby decyzji niż kiedykolwiek wcześniej, problem ten staje się coraz bardziej powszechny.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Liczba podejmowanych decyzji mnoży się, a więcej danych nie pomaga

Ludzie są przytłoczeni ilością danych, co zmniejsza zaufanie, komplikuje decyzje i negatywnie wpływa na jakość ich życia.
 • 74 procent badanych twierdzi, że liczba decyzji, które podejmują każdego dnia, wzrosła 10-krotnie w ciągu ostatnich trzech lat, a 78 procent stwierdza, że jest bombardowanych większą ilością danych z większej liczby źródeł niż kiedykolwiek wcześniej.
 • 86 procent twierdzi, że ilość danych znacznie komplikuje decyzje w ich życiu osobistym i zawodowym, a 59 procent przyznaje, że staje przed dylematem decyzyjnym - nie wiedząc jaką decyzję podjąć - więcej niż raz każdego dnia.
 • 35 procent nie wie, którym danym lub źródłom zaufać, a 70 procent zrezygnowało z podjęcia decyzji, ponieważ ilość danych była zbyt wielka. 
 • 85 procent osób twierdzi, że ta niezdolność do podejmowania decyzji ma negatywny wpływ na jakość ich życia. Powoduje to wzrost niepokoju (36 procent), utratę możliwości zawodowych (33 procent) i niepotrzebne wydatki (29 procent).
 • W rezultacie 93 procent z nich zmieniło sposób podejmowania decyzji w ciągu ostatnich trzech lat. 39 procent korzysta teraz tylko z zaufanych źródeł, a 29 procent polega wyłącznie na przeczuciach.

Trudności w podejmowaniu decyzji powodują zakłócenia organizacyjne

Liderzy biznesowi chcą, aby dane były pomocne i wiedzą, że mają one kluczowe znaczenie dla sukcesu ich organizacji, jednak w ich opinii nie dysponują narzędziami, które pozwoliłyby im odnieść sukces - zmniejsza to ich pewność siebie i zdolność do podejmowania decyzji w odpowiednim czasie.
 • 85 procent liderów biznesowych doświadczyło stresu decyzyjnego - mając poczucie winy, żałując lub kwestionując niektóre decyzje, które podjęli w ciągu ostatniego roku - a 93 procent uważa, że dostęp do odpowiedniego rodzaju inteligencji decyzyjnej może zadecydować o sukcesie organizacji. • 97 procent oczekuje pomocy ze strony danych. W idealnym świecie chcieliby, aby dane pomagały im: podejmować lepsze decyzje (44 procent), zmniejszać ryzyko (41 procent), podejmować szybsze decyzje (39 procent), więcej zarabiać (37 procent) i planować procedury na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń (29 procent).
 • 72 procent przyznaje, że zbyt wielka ilość danych i brak zaufania do nich powstrzymały ich przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, a 89 procent uważa, że rosnąca liczba źródeł danych ograniczyła sukces ich organizacji.
 • Zarządzanie różnymi źródłami danych wymagało dodatkowych zasobów do ich zebrania (40 procent), sprawiło, że podejmowanie strategicznych decyzji było wolniejsze (36 procent) i wprowadziło więcej możliwości popełnienia błędu (26 procent). 
 • Liderzy biznesowi nie wierzą, że najczęściej stosowane obecnie podejście do danych i analityki odpowiada na te wyzwania. 77 procent twierdzi, że pulpity i wykresy, które otrzymują, nie zawsze odnoszą się bezpośrednio do decyzji, które muszą podjąć, a 72 procent uważa, że większość dostępnych danych jest naprawdę pomocna tylko dla informatyków lub naukowców zajmujących się danymi. • Liderzy biznesowi wierzą, że odpowiednie dane i spostrzeżenia mogą pomóc im w podejmowaniu lepszych decyzji w zakresie HR (94 procent), finansów (94 procent), łańcucha dostaw (94 procent) i doświadczeń klienta (93 procent).

Dane muszą być istotne dla podejmowanych decyzji, w przeciwnym razie będą ignorowane


Zbieranie i interpretowanie danych doprowadziło liderów biznesowych do punktu krytycznego w czasie, gdy jednocześnie wzrasta presja na nich wywierana.
 • 70 procent badanych twierdzi, że problemy związane z koniecznością gromadzenia tak dużej ilości danych i ich interpretacji są dla nich zbyt wielkie.
 • Jest to szczególnie widoczne w świecie biznesu. 78 procent liderów biznesowych twierdzi, że ludzie często podejmują decyzje, a następnie szukają danych, które je uzasadniają, 74 procent pracowników uważa, że firmy często przedkładają opinię najwyżej opłacanej osoby nad obiektywne dane, a 24 procent uważa, że większość decyzji podejmowanych w biznesie nie jest racjonalna. 
 • Sytuacja jest tak trudna, że 64 procent badanych – z tego 70 procent liderów biznesowych - wolałoby, aby wszystkie te trudności po prostu zniknęły i aby decyzje podejmował za nich jakiś rodzaj sztucznej inteligencji.
 • Pomimo frustracji związanych z danymi w ich osobistym i zawodowym świecie, ludzie wiedzą, że bez danych ich decyzje byłyby mniej dokładne (44 procent), mniej udane (27 procent) i bardziej podatne na błędy (39 procent). 
 • Ludzie wierzą również, że organizacja, która wykorzystuje technologię do podejmowania decyzji opartych na danych, jest bardziej godna zaufania (79 proc.), odniesie większy sukces (79 proc.), jest firmą, w którą chętniej zainwestują (76 proc.), z którą będą współpracować (77 proc.) i dla której chcą pracować (78 proc.).

Ludzie toną w danych" - powiedział Seth Stephens-Davidowitz, naukowiec zajmujący się danymi i autor książek Everybody Lies oraz Don't Trust Your Gut. "To badanie podkreśla, jak przytłaczająca ilość danych wejściowych, które człowiek otrzymuje w ciągu swojego przeciętnego dnia - wyszukiwanie w Internecie, powiadomienia o wiadomościach, niechciane komentarze od przyjaciół - często sumują się do większej ilości informacji niż umysł jest w stanie przyswoić. Ludzie mają pokusę, by zignorować te mylące, a czasem sprzeczne dane i robić to, co wydaje im się słuszne. Ale to może być wielki błąd. Udowodniono wielokrotnie, że instynkty mogą prowadzić nas na manowce, a najlepsze podejmowanie decyzji odbywa się przy odpowiednim zrozumieniu istotnych danych. Znalezienie sposobu na opanowanie strumienia danych, aby pomóc firmom odróżnić sygnał od szumu, jest kluczowym krokiem do sukcesu.


Kiedy nasi kierowcy ścigają się z prędkością ponad 200 mil na godzinę, muszą bardzo szybko podejmować krytyczne decyzje. Właściwe decyzje dotyczące strategii wyścigowej, takie jak to, kiedy zjechać na pit-stop i jakie opony są najlepsze dla warunków panujących na torze, mogą decydować o wygranej lub przegranej" - powiedział Christian Horner, dyrektor zespołu i dyrektor generalny w Oracle Red Bull Racing. "Dzięki Oracle Cloud Infrastructure nasz zespół może wykorzystać dane, przeprowadzając miliardy symulacji strategii wyścigowej podczas zawodów Grand Prix, co gwarantuje, że podejmujemy najlepsze decyzje dotyczące parametrów technicznych samochodów, zmian zachodzących na torze, czy działań naszych konkurentów podczas wyścigu.


W miarę jak przedsiębiorstwa rozwijają się, aby obsługiwać nowych klientów na nowe sposoby, rozszerza się również zakres danych wejściowych, których potrzebują, aby uzyskać pełny obraz sytuacji. Jeśli liderzy biznesowi, którzy podejmują krytyczne decyzje dotyczące sposobu zarządzania swoimi firmami, ignorują te dane – robią tak na własne ryzyko" – powiedziała Monika Adamska, Cloud Tech Lider w Oracle Polska "Niezdecydowanie, nieufność i brak zrozumienia danych wykazane w niniejszym badaniu wskazują, że wiele osób i organizacji musi ponownie przemyśleć swoje podejście do procesów obchodzenia się z danymi i podejmowania decyzji. To, czego ludzie naprawdę potrzebują, to możliwość użycia danych do lepszego podejmowania decyzji i działań. Dzięki możliwościom dostarczanych przez Oracle narzędzi chmurowych - począwszy od zarządzania danymi podstawowymi, poprzez rozszerzoną analitykę, aż po pakiet aplikacji operacyjnych, jesteśmy w stanie w wyjątkowy sposób zaspokoić tę potrzebę.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top