Recesja nie zahamuje cyfrowej transformacji
Dwie trzecie firm planuje zwiększyć budżet IT w 2023 roku. Zawirowania w globalnej gospodarce każą firmom rewidować ich plany finansowe. Gartner, wiodąca agencja badawcza wskazuje, że 81 proc. przedsiębiorstw nie zrealizowało swoich celów dotyczących cyfryzacji. Dlatego 2 na 3 dyrektorów finansowych planuje zwiększenie wydatków na IT w 2023 roku. Jednym z głównych obszarów inwestycji stanie się automatyzacja za pomocą platform low-code.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Nie da się planować rozwoju biznesu bez szerszego spojrzenia na gospodarkę. Gartner wskazuje trzy obszary, na które firmy powinny zwrócić uwagę w kontekście przyspieszenia cyfryzacji. Po pierwsze, wysokie stopy procentowe odcinają przedsiębiorców od inwestycji, a inflacja napędza spiralę płacową. Po drugie, stała, od dłuższego czasu, niewystarczająca liczba specjalistów IT hamuje rozwój firm. I w końcu, spowolnienie cyfryzacji blokuje innowacyjność, a tym samym odbiera argumenty firmom, które nie są w stanie konkurować między sobą na wolnym rynku. Postęp technologiczny i szeroko rozumiana automatyzacja sprzyjają rozwojowi, pomagają zwiększać wydajność firm, zmniejszają obciążenia dotykające pracowników i przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Roboty wyręczą, ale nie zastąpią

Dziś nadal głośno jest o obawach związanych z powszechną robotyzacją. Wielu uważa ją za zagrożenie i rewolucję na rynku pracy – rewolucję, która co prawda może przynieść bardzo pozytywne skutki dla firm z całego świata, ale jednocześnie uderzyć w pracowników. I faktycznie, z ankiety Gartner 2021 I&O Leaders Survey wynika, że 80 proc. ekspertów wskazuje automatyzację za najlepszy sposób zwiększenia efektywności firmy. Jednocześnie, jak wynika z Barometru Polskiego Rynku Pracy Personnel Service, 77 proc. Polaków nie zna nikogo, kto straciłby pracę w związku z wdrożeniem automatyzacji. Należy bowiem pamiętać, że RPA (Robotic Process Automation) odpowiada w znacznej mierze za automatyzację powtarzalnych, monotonnych zadań, które w szerszej perspektywie zabierają pracownikom czas, który mogliby spożytkować na dużo ważniejsze z biznesowego punktu widzenia projekty. Robotyzacja ma zatem w głównej mierze wspierać pracowników, a nie ich zastępować.

Inwestycje w IT sposobem na recesję


Firmy działające w postpandemicznym świecie dołączają do cyfrowej rewolucji, jednak zgodnie z badaniami Gartnera aż 81 proc. z nich przyznaje, że nie zrealizowały jeszcze celów, które stawiają sobie w tym obszarze. Właśnie dlatego, mimo mniejszych środków inwestycyjnych i wysokich płac specjalistów IT, dwie trzecie dyrektorów finansowych deklaruje, że zwiększy budżety technologiczne w 2023 r.

Rynek od lat szuka sposobu, by sprawnie przesiąść się na zaawansowane rozwiązania technologiczne wspierające biznes pomimo niewystarczającej liczby specjalistów IT. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że tylko w Polsce 42 proc. wakatów technologicznych jest trudnych do obsadzenia, 64 proc. firm zatrudnia mniej specjalistów IT niż planowało, a co piąty projekt musiał zostać zawieszony ze względu na brak personelu posiadającego odpowiednie kompetencje cyfrowe.

Przyszłość zbudujemy z cyfrowych klocków

Dynamicznie rozwijającą się technologią, która adresuje zdecydowaną większość dzisiejszych wyzwań, jest low-code. Platformy tej klasy to środowiska umożliwiające budowę w pełni funkcjonalnych aplikacji z cyfrowych klocków. Według ekspertów Gartnera, do 2025 roku 70% działań związanych z dostarczaniem aplikacji będzie się odbywać za pomocą narzędzi typu low-code.

Platformy low-code umożliwiają tworzenie zaawansowanych rozwiązań do digitalizacji i automatyzacji praktycznie wszystkich procesów biznesowych. Innymi słowy: low-code może stanowić kręgosłup firmowego IT, który pomoże uporządkować, zoptymalizować, zdigitalizować i zautomatyzować wszystkie procesy zachodzące w firmie.

Nasi rodzice, czytający nam „Bajki robotów” Lema, nie przypuszczali, że pojadą po polskich drogach elektrycznymi samochodami, połączą się z wnukami przez video-komunikator, a w banku zostaną obsłużeni telefonicznie przez bota, który potrafi rozwiązać w niektórych instytucjach nawet połowę problemów. A jednak, to jest nasza rzeczywistość. W Webcon na co dzień pomagamy średnim i dużym firmom wejść do świata cyfrowej transformacji, która nie za dekady, ale tu i teraz stanowi niezawodne wsparcie w obliczu kolejnych wyzwań gospodarki.

Źródło: Webcon

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top