ORACLEFirmy Oracle Corp i Microsoft Corp ogłosiły dziś ogólną dostępność usługi Oracle Database Service for Microsoft Azure. Dzięki tej nowej ofercie klienci korzystający z Microsoft Azure mogą mieć wszechstronny dostęp do usługi Oracle Database klasy korporacyjnej na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI) przy wykorzystaniu znajomego interfejsu. Użytkownicy mogą migrować lub budować nowe aplikacje na platformie Azure, a następnie łączyć się z zarządzanymi usługami Oracle Database o wysokiej wydajności i dostępności, takimi jak Autonomous Database działającymi na platformie OCI.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Zapewnienie możliwości pracy w wielu chmurach dzięki funkcjom Azure i OCI

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad tysiące klientów odniosło korzyści dzięki współpracy oprogramowania Microsoft i Oracle przy uruchamianiu swoich newralgicznych aplikacji. Podczas migracji swoich aplikacji i danych do chmury, klienci oczekują wspólnych rozwiązań od swoich zaufanych dostawców oprogramowania. Od 2019 roku, kiedy firmy Oracle i Microsoft nawiązały współpracę dostarczając rozwiązanie Oracle Interconnect for Microsoft Azure, setki organizacji skorzystały z bezpiecznych i prywatnych połączeń międzysystemowych w 11 globalnych regionach chmurowych.

Firmy Microsoft i Oracle rozszerzają tę współpracę, aby jeszcze bardziej uprościć obsługę systemów działających w modelu multicloud dzięki usłudze Oracle Database Service for Microsoft Azure. Wielu wspólnych klientów - w tym niektóre z największych korporacji na świecie, takie jak AT&T, Marriott International, Veritas oraz SGS - chce wybierać najlepsze usługi chmurowe, aby zoptymalizować wydajność, skalowalność i przyspieszać modernizację swoich działalności. Usługa Oracle Database Service for Microsoft Azure bazuje na podstawowych możliwościach Oracle Interconnect for Azure i umożliwia klientom łatwiejszą integrację obciążeń Microsoft Azure z usługami Oracle Database w infrastrukturze OCI. Podczas transferu danych pomiędzy platformami OCI i Azure nie są pobierane żadne opłaty za korzystanie z usługi Oracle Database Service for Microsoft Azure, czy Oracle Interconnect for Microsoft Azure. Klienci będą obciążani tylko za inne usługi Azure lub Oracle, z których korzystają, takie jak Azure Synapse lub Oracle Autonomous Database.

Firmy Microsoft i Oracle mają długą historię współpracy w zakresie wspierania potrzeb naszych wspólnych klientów, a partnerstwo to jest przykładem sposobu, w jaki oferujemy klientom wybór i elastyczność w trakcie ich cyfrowej transformacji z wykorzystaniem technologii chmury” - stwierdził Corey Sanders, wiceprezes ds. Cloud Industry and Global Expansion w firmie Microsoft. „Decyzja Oracle o wyborze firmy Microsoft jako preferowanego partnera pogłębia relacje pomiędzy naszymi dwiema firmami i daje klientom pewność współpracy z dwoma liderami branży”.


Istnieje znany mit, że nie można uruchamiać aplikacji biznesowych w dwóch chmurach. Możemy teraz ten mit obalić, ponieważ dajemy klientom firm Oracle i Microsoft możliwość łatwego przetestowania i zademonstrowania wartości połączenia baz danych Oracle z aplikacjami Azure. Nie ma potrzeby posiadania dogłębnych umiejętności dotyczących którejkolwiek z naszych platform ani skomplikowanych konfiguracji - każdy może skorzystać z portalu Azure, aby wspólnie wykorzystać moc naszych dwóch chmur” - komentuje Clay Magouyrk, wiceprezes Oracle, szef działu Cloud Infrastructure.


Rozwiązania wielochmurowe nabierają zupełnie nowego znaczenia wraz z wprowadzeniem usługi Oracle Database Service for Microsoft Azure. Usługa ta, zaprojektowana w celu zapewnienia intuicyjnego, prostego dostępu do rozwiązań Exadata Database Service i Autonomous Database użytkownikom Azure, odpowiada na potrzeby klientów Azure i Oracle, aby móc zastosować funkcje najnowszej technologii Oracle Database do ich obciążeń roboczych w usłudze Azure. To zespolone i interaktywne połączenie usług w chmurach publicznych wyznacza ramy tego, czym powinno być doświadczenie wielochmurowe i jest śmiałym potwierdzeniem kierunku, w którym zmierza przyszłość chmury. Ta nowa oferta powinna przynieść ogromne korzyści dla klientów, deweloperów i wszystkich użytkowników usług w chmurze” - zauważył Carl Olofson, wiceprezes ds. badań, Data Management Software, IDC.


Intuicyjne doświadczenie dla użytkowników Azure w połączeniu z usługą Oracle Managed Service


Dzięki nowej usłudze Oracle Database Service for Microsoft Azure, za pomocą kilku kliknięć użytkownicy mogą połączyć subskrypcje Azure ze swoją instancją OCI. Usługa automatycznie konfiguruje wszystko, co jest wymagane do połączenia dwóch środowisk chmurowych i łączy profile Azure Active Directory, ułatwiając klientom Azure korzystanie z usługi Oracle. Zapewnia również intuicyjny pulpit informacyjny dla usług Oracle Database Services na platformie OCI przy użyciu terminologii Azure i możliwości monitorowania za pomocą Azure Application Insights.

Wiele z naszych obciążeń roboczych o znaczeniu newralgicznym uruchamia lokalne bazy danych Oracle w ogromnej skali. W miarę przenoszenia tych obciążeń do chmury, rozwiązanie Oracle Database Service for Azure umożliwia nam migrację baz danych do usług Autonomous Database w OCI przy jednoczesnym wykorzystaniu Microsoft Azure w warstwie aplikacji” - stwierdził Jeremy Legg, Chief Technology Officer w firmie AT&T.


Architektury wielochmurowe pozwalają nam wybrać najlepszego dostawcę chmury dla każdego obciążenia w oparciu o możliwości, wydajność i cenę. Partnerstwo OCI i Azure integruje możliwości dwóch głównych dostawców chmury, w tym usługi Oracle Database w OCI oraz możliwości tworzenia aplikacji w Azure” — powiedział Naveen Manga, dyrektor ds. technologii w Marriott International.


Usługa Oracle Database Service for Microsoft Azure uprościła korzystanie ze środowiska wielochmurowego do analizy danych” – komentuje Jane Zhu, wiceprezes i dyrektor ds. Corporate Operations w firmie Veritas. „Byliśmy w stanie w łatwy sposób przetworzyć duże ilości danych hostowanych przez usługę Oracle Exadata Database Service w rozwiązaniu OCI do Azure Data Factory, gdzie używamy Azure Synapse do wykonywania analiz.


Usługa Oracle Database Service for Microsoft Azure upraszcza nasze podejście oparte na wykorzystaniu wielu chmur. Będziemy mogli wykorzystać w Azure to, co najlepsze w bazach danych Oracle i jednocześnie zachować naszą infrastrukturę w Azure. To daje nam możliwość wykorzystania tego, co najlepsze w tych dwóch ekosystemach, ułatwia migrację do chmury i podnosi umiejętności naszego personelu IT” - stwierdził David Plaza, Chief Information Officer w firmie SGS.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top