Branża produkcyjna chce przewidywać przyszłość
SAP74 proc. przedsiębiorstw z branży produkcyjnej uważa, że wraz ze wzrostem przychodu transformacja cyfrowa jest lub będzie znajdowała się w strategii biznesowej w najbliższych latach – wynika z raportu „Wyzwania w drodze do fabryki przyszłości” NTT DATA Business Solutions zaprezentowanego podczas tegorocznego SAP Manufacturing Day.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Jaka jest kondycja polskiego sektora produkcyjnego w zakresie inteligentnej modernizacji i w jakich kierunkach zmierza cyfryzacja? Dla firmy Amica, która od ponad ćwierć wieku pracuje na narzędziach SAP, kolejnymi krokami są zwiększenie sprzedaży oraz optymalizacja w obszarze wykorzystania dostępnych mocy produkcyjnych i dostaw towarów.

Tradycyjne modele planowania przestają być efektywne. Turbulentne otoczenie wymusza na firmach szukanie strategicznych ścieżek rozwoju. Jednymi z kluczowych wyzwań stają się integracja modelu biznesowego z technologicznym oraz usprawnienia w zakresie analizy danych i prognozowania oraz harmonogramowania produkcji. Jak zaznaczył, podczas SAP Manufacturing Day, Adam Adamczyk, Head of Digital Supply Chain w SAP CEE, „obecnie większość przedsiębiorstw reharmonogramuje lub replanuje produkcję minimum raz w ciągu zmiany. Tymczasem, żeby podejmować trafne decyzje biznesowe należy w czasie rzeczywistym śledzić przepływ wyrobów i komponentów w ramach gospodarki magazynowej oraz reagować na sytuację w oparciu o dostępność posiadanych zasobów”.

Spójność danych i procesów jest dziś kluczowa – 84 proc. szefów produkcji oraz managerów cyfryzacji i IT z branży produkcyjnej postrzega big data jako podstawowy element koncepcji fabryki przyszłości. Nie chodzi jednak tyle o ich gromadzenie, co umiejętność wyciągania wniosków i predykcję przyszłych działań. Zintegrowane prognozowanie biznesowe umożliwiające swobodną wymianę informacji pomiędzy użytkownikami stało się celem Amiki. By wesprzeć procesy planowania popytu oraz podaży (S&OP) firma, posiadająca 10 spółek zagranicznych, 15 grup produktowych i obecna na 24 rynkach sprzedaży, sięgnęła po możliwości rozwiązania chmurowego SAP IBP. Głównymi celami wdrożenia były: zwiększenie sprzedaży realizowane między innymi poprzez usprawnienie procesu prognozowania i alokowania mocy produkcyjnych, osiągnięcie transparentności poszczególnych etapów produkcji i ich wyników oraz synchronizacja operacji planistycznych w całej grupie.

Nasza koncepcja polegała na połączeniu planu produkcji z planem sprzedaży. Celem nie była jednak oszczędność czasu, a optymalizacja w obszarze zasobów. Nasz dotychczasowy proces S&OP prowadzony w Excelu wydawał się ułożony i spójny, wchodząc jednak w detale, czyli na poziom pojedynczej linii produkcyjnej lub zmiany, dostrzegaliśmy luki informacyjne. W efekcie prognozy długoterminowe były nieefektywne. Amica potrzebowała rozwiązania, które potrafiłoby symulować przyszłość – wyjaśnia Robert Stobiński, Chief Digital Officer at Amica Group.


W przypadku firmy Amica krytyczne było wypoziomowanie produkcji w taki sposób, by z jednej strony wytworzyć zapasy magazynowe, a z drugiej, żeby posiadane rezerwy nie podwyższyły kosztów funkcjonowania, a co za tym idzie nie odbiły się negatywnie na wynikach finansowych. Integracja narzędzi SAP Analytics Cloud oraz IBP S&OP umożliwia uzyskanie wielowymiarowego planowania w czasie rzeczywistym oraz badanie różnych scenariuszy pod kątem logistyczno-finansowym w celu optymalizacji wyników. Kluczowe w tym przypadku nie jest jednak prognozowanie przyszłych wyników z aptekarską dokładnością, a poznanie trendów w zakresie popytu i podaży oraz reagowanie na potrzeby rynku.

Przejrzystość łańcucha dostaw na wszystkich poziomach planowania jest dziś czynnikiem determinującym sukces biznesowy. Dzięki zaawansowanym algorytmom obliczeniowym, przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej mogą kontrolować wskaźniki produkcji oraz popytu, identyfikować tendencje rynkowe i wreszcie, z odpowiednim wyprzedzeniem, modelować potencjalne scenariusze działania, minimalizując ryzyka. Z wielkim szacunkiem obserwujemy kolejne wdrożenia w Amice, którą od ponad 25 lat wspieramy w procesie cyfrowej transformacji. Tym razem za sprawą redefinicji procesu S&OP firma może zwinnie reagować na zmiany rynkowe, optymalizując sposób, w jaki wytwarza i dostarcza swoje produkty – tłumaczy Dorota Zaremba, wiceprezeska zarządu SAP Polska.


Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top