ORACLEBSS zdecydował się na chmurowe rozwiązania Oracle Cloud ERP oraz Oracle Cloud Infrastructure w celu realizacji historycznej transformacji dla obsługi finansów i procesów księgowych (FK) Grupy Pelion.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Business Support Solution SA (BSS) to spółka świadcząca usługi Shared Services i Business Process Outsourcing oraz finansowe, płacowe i HR dla Grupy Pelion, największego podmiotu sektora ochrony zdrowia w Polsce. W strukturze Pelion działa 10 grup kapitałowych zatrudniających ponad 14 tys. pracowników w ponad 250 podmiotach hurtowych i detalicznych będących klientami BSS. Ponad 1 mln transakcji finansowych miesięcznie było do tej pory obsługiwanych przez dwa różne systemy finansowo-księgowe w modelu lokalnym (on-premise) zintegrowane z wieloma innymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami.

Komentarzem na temat, co stało u podstaw tego projektu podzielił się z nami Paweł Stanaszek, Wiceprezes Zarządu BSS odpowiedzialny za obszar IT:

Tak duża liczba podmiotów BSS przyniosła w efekcie wiele historycznie różnych procesów i dodatkowo setki dostosowań. Celem samym w sobie była likwidacja długu technologicznego oraz zwiększenie wydajności z ujednoliconym systemem FK, obniżenie kosztów, unifikacja i ułatwienie zarządzania całym procesem finansowym, samoobsługa i automatyzacja.


Ze względu na specyficzne potrzeby w odniesieniu do funkcjonalności, BSS nie był w stanie użyć żadnego systemu FK z pudełka. Zaoferowaliśmy jedyne w swojej klasie rozwiązanie ERP jakim jest Oracle Cloud ERP, który pozwala klientom zyskać wydajność, elastyczność, spójny wgląd w informacje w całej firmie, a także technologię i udoskonalenia nowej generacji” – powiedział Zbigniew Urbanek, Senior Applications Sales Representative z Oracle Polska.


Rozwiązanie Oracle Cloud ERP pomaga organizacjom osiągnąć doskonałość operacyjną poprzez wykorzystanie funkcji sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego (AI/ML) do automatyzacji procesów finansowych, udostępniania danych w czasie rzeczywistym, wzmocnienia współpracy i ulepszenia kontroli wewnętrznej. Oracle Cloud ERP to wysoce skalowalny i bezpieczny produkt, który oparto na otwartych standardach, dzięki czemu można go łatwo rozszerzać i integrować z narzędziami innych firm.

Na to wyzwanie nie mogliśmy patrzeć tylko z perspektywy dostarczenia klasycznego systemu finansowo-księgowego. Niezmiernie istotny był również taki dobór komponentów Oracle Cloud Infrastructure (OCI), który staje się obecnie platformą do integracji całego ekosystemu aplikacji działających w BSS i Grupie Pelion” - komentuje Jakub Madej, Cloud Platform and Technology Senior Sales Executive z Oracle Polska. „Poprzez wykorzystanie Oracle Analytics Cloud oraz Oracle Autonomous Data Warehouse, platforma OCI dodatkowo daje BSS możliwość budowy samoobsługowych procesów analitycznych i raportowych dla użytkowników biznesowych Grupy Pelion. Pozwoli to im na szybszy dostęp do potrzebnych danych i da oddech zarówno pracownikom IT jak i wewnętrznemu biznesowi oraz zaoszczędzi czas i pieniądze.


Oracle Cloud Infrastructure to pierwsza tak bezpieczna chmura publiczna, która została stworzona od podstaw w taki sposób, aby umożliwić organizacjom lepsze działanie każdej ich aplikacji (nie tylko aplikacji Oracle). Poprzez usprawnienie podstawowej inżynierii i projektowania systemów do przetwarzania w chmurze, stworzono innowacje, które przyspieszają migracje, zapewniają większą niezawodność i wydajność dla aplikacji biznesowych. OCI oferuje kompleksowe usługi potrzebne klientom do tworzenia nowatorskich aplikacji chmurowych wraz z obsługą DevOps, dostarcza narzędzia Business Intelligence, usługi wspierane przez AI/ML/IoT oraz narzędzia umożliwiające budowę nowoczesnej platformy integracyjnej z wachlarzem gotowych konektorów do rozwiązań Oracle i non-Oracle, działających zarówno lokalnie jak i w chmurze.

Dotychczas zakończyliśmy pierwszy etap migracji z około 50% danych i ogólną liczbą transakcji finansowych dla kluczowych spółek grupy. Przed nami migracja pozostałych spółek oraz dalsze uruchomienie procesów związanych z obsługą wydatków pracowniczych i procesów zakupowych” – dodaje Paweł Stanaszek. „W tle zajmujemy się również hiper-automatyzacją i wieloma innymi projektami jak np. paperless. Oracle Cloud to rewolucja w naszej Grupie, która mamy nadzieję przyniesie wymierne korzyści finansowe poprzez usprawnienie procesów biznesowych oraz skalowanie, odpowiednie do rosnącego biznesu Grupy Pelion.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top