Rimini Street, międzynarodowy dostawca produktów i usług w zakresie oprogramowania dla firm, wiodący podmiot świadczący usługi zewnętrznego wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że firma T-Mobile dalej korzysta ze wsparcia Rimini Street, maksymalizując zwrot z inwestycji w oprogramowanie SAP. Potentat na rynku telekomunikacyjnym korzysta z całodobowego i całorocznego krytycznego wsparcia Rimini Street od 2018 r.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
T-Mobile pokłada zaufanie w usługi Rimini Street, korzystając z ultra-responsywnego, wielokrotnie nagradzanego wsparcia dla jej całego systemu SAP, które obejmuje kompleksowe kustomizacje oprogramowania organizacyjnego – element nieobecny w droższych usługach wsparcia oferowanych przez firmę SAP.

Platforma SAP w T-Mobile obejmuje ponad 200 modułów SAP, pełniąc funkcję systemu dokumentowania kluczowych funkcji finansowych i operacyjnych oraz stanowiąc jeden z głównych elementów portfela łańcucha dostaw T-Mobile, który odgrywa zasadniczą rolę w budowaniu przez firmę pozytywnego odbioru marki wśród jej klientów. Po rezygnacji z usług SAP i przejścia na wsparcie Rimini Street firma T-Mobile zyskała możliwości dokonania przesunięć w budżecie i zasobach w celu skupienia się na dostarczaniu usług i technologii wyróżniających ją na tle konkurencji poprzez maksymalne zaspakajanie potrzeb klientów i unikanie marnotrawienia środków na utrzymanie infrastruktury SAP i nią zarządzanie.

Łańcuch dostaw kluczowy dla zaangażowania i sukcesu klienta

Poza świadczeniem usług telekomunikacyjnych ważną częścią działalności T-Mobile jest sprzedaż detaliczna różnych telefonów i urządzeń w punktach obsługi. Ponadto T-Mobile jest jedną z najszybciej rozwijających się mobilnych platform bankowości w Stanach Zjednoczonych.

W warunkach silnej konkurencji i utowarowienia, jakie panują na rynku telefonów komórkowych, kluczowe znaczenie ma tworzenie jak najdogodniejszych form robienia zakupów dla każdego konsumenta, zarówno w sieci, jak i w punktach stacjonarnych. Rynek usług i produktów telekomunikacyjnych charakteryzuje się dużą dynamiką i ciągłymi zmianami, pandemia COVID-19 doprowadziła jednak do drastycznej zmiany w oczekiwaniach konsumentów wobec marek oraz sposobie ich interakcji z firmami. Łańcuch dostaw T-Mobile, który bazuje na platformie SAP w zakresie kluczowych funkcji operacyjnych i finansowych, ma zasadnicze znaczenie dla obsługi najistotniejszych aspektów całokształtu współpracy z klientem.

Większość firm nie zwraca uwagi na potencjał, jaki tkwi w ich łańcuchu dostaw – powiedział Erik LaValle, dyrektor ds. produktów i technologii w łańcuchu dostaw T-Mobile. - Jest to nieodzowny element odbioru marki przez klienta, który pozwala nam spełniać oczekiwania, jakie pokładają w naszej marce. Tak właśnie okazuje się prawdziwe zaangażowanie wobec naszych klientów – poprzez dostarczanie im tego, czego chcą, w miejscu i czasie, który im pasuje.


T-Mobile regularnie analizuje swój portfel dostawców technologii, oceniając jakość ich usług i wartość, jaką wnoszą. W ramach analizy poszczególnych dostawców technologii firma ustaliła, że poziom jakości usług wsparcia w zakresie krytycznego systemu oprogramowania SAP, jakie firma otrzymywała od jego producenta, jak również stosunek rozwoju technologii do rocznych kosztów, przynosiły zbyt niski zwrot z inwestycji i nie kreowały wystarczającej wartości.

I choć firma zadowolona jest z jej systemu SAP, to jego obsługa i aktualizacja wymagały zbyt dużych nakładów czasu, pieniędzy i wewnętrznych zasobów. Co więcej, zachowanie pełnego wsparcia od producenta oprogramowania wymagało przejścia przez T-Mobile na zupełnie nową platformę – SAP S/4HANA – czym firma nie była zainteresowana, chcąc w dalszym ciągu korzystać z jej mocno skustomizowanego systemu, który spełniał jej bieżące potrzeby biznesowe i zgodnie z założeniami miał je spełniać również w kolejnych latach, ograniczając ryzyko i zakłócenia w działalności związane z przygotowaniami do fuzji z firmą Sprint – innym dużym graczem z branży telekomunikacyjnej.

T-Mobile funkcjonuje w bardzo złożonym środowisku. Analizując stosunek jakości obsługi, jaką otrzymywaliśmy od SAP, do oferowanej przez nią wartości i nowych funkcjonalności, zaczęliśmy się zastanawiać, czy jest to uczciwy układ dla naszej dojrzałej, wysoce funkcjonalnej platformy – powiedział LaValle. - Oszacowaliśmy, że z uwagi na kustomizacje firma SAP zapewniała nam wsparcie w przypadku tylko 20-30% problemów z oprogramowaniem, co oznacza, że każde złożone zlecenie wsparcia kosztowało nas dziesiątki tysięcy dolarów.


Gdy dowiedzieliśmy się o firmie Rimini Street i oceniliśmy wartość i oszczędności, jakie może przynieść oferowany przez nią model, który uwzględnia kustomizacje i obsługę zapewnianą przez doświadczonych inżynierów i techników, zdecydowaliśmy o rezygnacji z usług SAP i przejściu na wsparcie Rimini Street. Dzięki temu T-Mobile mogła wydłużyć okres czerpania korzyści z inwestycji w oprogramowanie SAP oraz przesunąć wewnętrzne zasoby IT i roczne oszczędności na bardziej strategiczne przedsięwzięcia w zakresie budowania pozytywnego odbioru marki wśród klientów.

Stało się dla nas jasne, że wsparcie Rimini Street stanowi dla nas atrakcyjniejszą alternatywę. Przez cały okres współpracy z tą firmą za każdym razem mieliśmy dostęp do najlepszych specjalistów we właściwym miejscu i czasie. Proces migracji, wdrożenie procedur i sprawdzony model wsparcia sprawiły, że uruchomienie usług przebiegło sprawnie. Każde działanie Rimini Street na etapie przygotowań skupiało się na zapewnieniu płynnego przejścia na nowy model wsparcia. Tylko Rimini Street dysponuje wystarczająco rozległym doświadczeniem, skalowalną infrastrukturą wsparcia i zaawansowanymi technologiami i procesami niezbędnymi do utrzymania ciągłości działania oraz ograniczenia ryzyka finansowego i operacyjnego dla tak dużej organizacji jak nasza” – powiedział LaValle.


Całoroczne i całodobowe wsparcie od specjalistów z zakresu oprogramowania SAP

Jak w przypadku wszystkich klientów T-Mobile posiada przypisanego głównego specjalistę od wsparcia (ang. Primary Support Engineer), któremu pomaga zespół ekspertów technicznych o średnio 20-letnim doświadczeniu w obsłudze oprogramowania SAP. Klienci czerpią korzyści również z najlepszej w branży umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, która przewiduje 10-minutowy czas reakcji na przypadki o priorytecie 1 i 15-minutowy czas reakcji na problemy o priorytecie 2, a także odbywające się na wyższym szczeblu dyskusje dotyczące strategii technologicznej klienta.

Rimini Street doskonale zachowuje równowagę pomiędzy wsparciem praktycznym i strategicznym – podsumował LaValle. - Regularnie prowadzimy niezwykle interesujące dyskusje na temat przyszłości technologii, optymalnych sposobów realizacji naszej przyszłej strategii IT oraz tego, jak możemy stworzyć równowagę pomiędzy naszymi wewnętrznymi procesami i usługami świadczonymi przez Rimini Street, aby stworzyć warunki do rozwoju naszego zespołu i technologii. Rimini Street to jeden z naszych najbardziej zaufanych partnerów w dziedzinie IT.


W obecnych warunkach każda interakcja z klientem stanowi okazję do wykreowania wartości poprzez doskonałą obsługę. Prowadzona przez T-Mobile kampania un-carrier i optymalizacja łańcucha dostaw to przykłady strategicznych programów, które sprzyjają tworzeniu najdogodniejszych form robienia zakupów – powiedział Seth A. Ravin, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. - Będąc zaufanym partnerem T-Mobile i naszych klientów korporacyjnych na całym świecie, skupiamy się na dostarczaniu modelu obsługi, wiedzy technicznej i krytycznej responsywności, które pozwalają naszym klientom maksymalizować zwroty z inwestycji w oprogramowanie firmowe, optymalizować wydajność procesów i uwalniać zasoby w celu przekierowywania ich na bardziej strategiczne przedsięwzięcia w ramach prowadzonej działalności. Cały czas pracujemy nad innowacjami i rozwojem naszego potencjału oraz budowaniem naszej wyjątkowej oferty zintegrowanych usług, aby wyjść naprzeciw nieustannie zmieniającym się potrzebom klientów.


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top