Kospel rozpoczyna projekt transformacji cyfrowej w ramach podpisanej z Comtrust umowy na dostawę i wdrożenie rozwiązań firmy SAP. Projekt dotyczy kilku obszarów biznesowych, z których kluczowe to sprzedaż, obsługa klienta i serwis oraz komunikacja. Umowa obejmuje subskrypcję licencji SAP Sales / Service Cloud i zakup licencji SAP Contact Center oraz wdrożenie i integrację z systemami biznesowymi i infrastrukturą telekomunikacyjną.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Firma Kospel jest jednym z największych europejskich producentów elektrycznych podgrzewaczy wody, zasobników i wymienników c.w.u., pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz elektrycznych kotłów c.o. Posiada trzy nowoczesne zakłady produkcyjne zlokalizowane w północnej części Polski, zatrudnia 600 pracowników, a jej produkty znane są w 57 krajach świata. Od 2020 Kospel należy do grupy Viessmann. Głównym celem działalności firmy Kospel jest dostarczenie produktów najwyższej jakości. Nowoczesny park maszynowy oraz wykwalifikowana kadra to aktywa na których oparty jest dotychczasowy sukces firmy. Wdrożony wewnętrzny system kontroli pozwala na zachowanie najwyższych standardów jakości.Wszystkie elementy i podzespoły w oferowanych urządzeniach są objęte procedurami sprawdzającymi już na etapie produkcji. Ponadto gotowe urządzenia nim trafią do klientów są testowane przez wykwalifikowanych kontrolerów jakości.

Kospel utrzymuje relacje biznesowe z klientami takimi, jak hurtownie, sklepy, instalatorzy i dystrybutorzy. Wraz ze wzrostem skali działalności firma musiała zapewnić zespołom sprzedaży i serwisu narzędzi do zarządzania i organizacji pracy, rejestracji zadań i zgłoszeń oraz automatyzacji i synchronizacji działań. Dodatkowo, istotna jest konieczność zapewnienia sprawnego o dostępu do danych o dostępności produktów, części zamiennych i materiałów promocyjnych oraz usprawnienie wymiany informacji. Kluczowym z punktu widzenia klientów jest umożliwienie łatwego kontaktu z firmą poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej do rosnących potrzeb biznesowych.

Od strony technologicznej efektem transformacji ma być zbudowanie jednorodnego środowiska i intuicyjnych rozwiązań dla różnych obszarów działalności firmy i współpracy z klientami. Po wdrożeniu SAP zespoły będą mogły więcej czasu poświęcić klientom, a mniej sprawom administracyjnym, co zaowocuje szybszą realizacją zadań i skróceniem czasu obsługi i sprzedaży, a w efekcie – lepszymi wynikami finansowymi i poprawą doświadczeń klientów.

Jak pokazują badania zlecone przez SAP, 85 proc. kupujących uznało doskonałą obsługę klienta za najważniejszy czynnik definiujący doświadczenie związane z zakupami. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie procesy związane z zarządzaniem zgłoszeniami i potrzebami klientów były zoptymalizowane oraz zautomatyzowane. Dzięki nowoczesnym narzędziom cyfrowym firmy opartym na chmurze mogą poprawić kluczowe parametry obsługi klienta, takie jak czas reakcji na zgłoszenie, oraz uzyskać dostęp do wiedzy o potrzebach klientów w czasie rzeczywistym – zauważa Katarzyna Otto, Customer Experience Solution Specialist w SAP Polska.


Projekt wdrożeniowy został rozpisany na kilka miesięcy i obejmuje cztery etapy. Pierwszym jest usprawnienie komunikacji poprzez wdrożenie SAP Contact Center, następnie zapewnienie narzędzi do obsługi klienta i zarządzania zgłoszeniami w SAP Service Cloud. SAP Sales Cloud zostanie uruchomiony jako ostatni ramach projektu. Równolegle z pracami wdrożeniowymi prowadzona jest integracja SAP z Comarach ERP.

Źródło: Comtrust

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top