STREAMSOFTFunkcjonalność jest dostępna dla systemów Streamsoft PRO i Streamsoft Prestiż. Tym samym Streamsoft umożliwił firmom korzystającym ze swojego oprogramowania wykonanie i rozliczenie operacji z użyciem kart płatniczych bezpośrednio w systemie.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Jakie konkretnie opcje zyskali użytkownicy?
  • Obsługa terminala płatniczego bezpośrednio na dokumentach sprzedaży
  • Kwota należna za zakup trafia na terminal bezpośrednio z systemu, w trakcie realizacji transakcji. Co więcej automatycznie powstaje też dokument zapłaty kartą.
  • Zwrot na kartę z tytułu korekty sprzedaży wraz z rozliczeniem
  • Zwrot za całość transakcji lub korekta kwoty płatności - w 2 krokach. Wystarczy wybrać rozliczenie terminalem w oknie zapłaty i wysłać do urządzenia kwotę zwrotu.
  • Rozdzielenie płatności - karta/gotówka
  • Trzeba jedynie wprowadzić kwotę do zapłaty gotówką w kasie, a w oknie systemu pozostałą kwotę - tę, która będzie opłacana kartą. Odpowiednie dokumenty zostaną powiązanie automatycznie.

W tej chwili integracja jest dostępna dla operatorów płatności elektronicznych eService, FirstData oraz Polcard. Trwają prace nad współpracą z kolejnymi dostawcami usług płatniczych, m.in. Elavon.

Źródło: www.streamsoft.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top