MICROSOFTGrupa Dom Development przechodzi do chmury Microsoft. To pierwsze w Polsce tak szerokie wdrożenie tej technologii w sektorze nieruchomości, obejmujące dwa obszary biznesowe – deweloperski i wykonawczy. Przeniesienie danych do chmury ma wesprzeć cyfrową transformację Grupy i wzmocni jej efektywność biznesową. Podpisana właśnie umowa o współpracy z Microsoft przewiduje również szereg szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje pracowników.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Grupa Dom Development, największy w Polsce deweloper mieszkaniowy, podpisał umowę o współpracy z firmą Microsoft, aby wspólnie realizować plan cyfrowej transformacji. Spółki wchodzące w skład Grupy zakończyły pierwszy etap wdrażania pakietu rozwiązań Dynamics 365 przenoszącego dane wszystkich obszarów biznesowych do chmury Microsoft.

Biznes w trzech chmurach

Dom Development zdecydował się na Dynamics 365 jako rozwiązanie kompleksowe, które pozwoli zastąpić dotychczasowe systemy informatyczne funkcjonujące we wszystkich spółkach Grupy, a jednocześnie podnieść efektywność biznesową w każdym obszarze działalności. Firma planuje jednoczesne wykorzystanie trzech platform, tj. Microsoft 365, Azure i Dynamics 365 do budowania kultury stałych usprawnień i innowacji.

Wybraliśmy Microsoft Dynamics 365, bo to zintegrowany zestaw kilkudziesięciu aplikacji biznesowych, pomocny w zarządzaniu organizacją i dostosowywany do potrzeb naszej branży i klientów. Platforma łączy w sobie funkcje systemów ERP i CRM, dzięki czemu wspiera wszystkie nasze obszary biznesowe, m.in. zarządzanie projektami, finanse, działalność operacyjną, sprzedaż, obsługę klienta czy marketing. Umożliwia także stałe monitorowanie szacowanych budżetów i rzeczywistych kosztów. Osadzenie rozwiązania w chmurze pozwoli nam również zoptymalizować nakłady na infrastrukturę IT oraz podnieść poziom bezpieczeństwa danych – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.


Będąc w trakcie prac nad migracją i integracją danych między wszystkimi systemami i aplikacjami, deweloper już teraz zdecydował się na dalsze rozwijanie biznesu w oparciu o rozwiązania chmurowe. Na mocy podpisanego przez Dom Development i Microsoft porozumienia, partnerzy będą realizować kolejne wspólne działania.

Transformacja poprzez technologię i innowację

W trosce o rozwój kompetencji pracowników, Dom Development i Microsoft planują przeprowadzić szereg szkoleń z wykorzystania rozwiązań Microsoft Power BI dla branży deweloperskiej w zakresie sztucznej inteligencji, jak również zaawansowanej analizy danych biznesowych i zarządzania nimi.

W planach są również warsztaty z kompetencji i wiedzy technologicznej w Microsoft Technology Center w Warszawie, które mają na celu wspólne zidentyfikowanie wyzwań, przed jakimi stoi deweloper, wstępne przygotowanie scenariuszy wykorzystania technologii w funkcjonowaniu firmy oraz nakreślenie planu wdrażania konkretnych rozwiązań.

Proptech, czyli projekty technologiczne nakierowane na branżę nieruchomości to trend, którego rozwój obserwujemy już od dłuższego czasu. Tym bardziej cieszymy się, że już po raz kolejny Microsoft angażuje się w działania tego sektora, wspierając firmy na ich drodze do transformacji w oparciu o technologie. Chmura pozwala wprowadzać nowy wymiar działań na wielu płaszczyznach, przynosząc często nowe scenariusze rozwiązań, a dzięki zaangażowaniu przedstawicieli branży deweloperskiej, polska dolina cyfrowa może liczyć na solidny fundament – mówi Wojciech Życzyński, Członek Zarządu w polskim oddziale Microsoft.


Korzyści dla wszystkich

Wdrożenie chmury pozwoli Grupie Dom Development zwiększyć swój potencjał. Kompleksowy system wspomoże szereg procesów biznesowych, zarządczych i informatycznych realizowanych w organizacji. Przełoży się to na bardzo konkretne usprawnienia w codziennym funkcjonowaniu dewelopera. Zapewni lepsze możliwości kontrolowania czasu i budżetu projektów, w tym optymalizację kosztów w dynamicznie zmieniających się warunkach. Pozwoli również na bardziej efektywne zarządzanie dostawami na placach budowy, łatwiejszą obsługę kaucji pomiędzy deweloperem a wykonawcą oraz wsparcie procesów zakupowo-sprzedażowych. Pozytywny wpływ cyfrowej transformacji odczuje nie tylko Dom Development i jego biznesowi partnerzy, ale także klient końcowy, który otrzyma jeszcze lepszy produkt.

Źródło: www.microsoft.com/pl-pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top