enova365 logo 2019Właśnie rozpoczęło się badanie ankietowe dotyczące zmian w użytkowaniu technologii, wynikających z trwającej pandemii COVID-19. Anonimowa ankieta skierowana jest do pracowników firm i przedsiębiorców korzystających w pracy z systemów informatycznych. Wielu z nich w wyniku pandemii musiało zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w codziennych obowiązkach, badanie ma potwierdzić co się zmieniło. Wyniki zostaną opublikowane w formie raportu.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Rewolucja COVID-19

Rewolucja w stylu życia i pracy wywołana przez pandemię COVID-19 stała się faktem. Zamknięcie w domach, które nastąpiło z dnia na dzień, wywołało faktyczne zapotrzebowanie na technologie, które umożliwiają pracę zdalną, bezpieczną komunikację i minimalizację ryzyka kontaktu bezpośredniego. „Lockdown” mający chronić, jednocześnie skomplikował funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Właściciele firm stanęli przed ważnymi decyzjami – co dalej, jak funkcjonować w nowej rzeczywistości, co zrobić żeby utrzymać swoją działalność? Z pomocą przyszły technologie.

Etapy pandemii

W pierwszej fazie pandemii, czyli mniej więcej od połowy marca – odczuwaliśmy szok i musieliśmy w pracy błyskawicznie wdrażać się w nowe systemy, narzędzia czy procedury. Tę fazę mamy już za sobą, teraz jesteśmy w drugiej fazie, w której nastąpiło oswojenie z sytuacją w jakiej się znaleźliśmy, powoli wracamy do czynności, które wykonywaliśmy przed pandemią. Czeka nas jeszcze etap, który najprawdopodobniej (co już widać) zmieni na stałe wiele nawyków zarówno pracodawców jak i pracowników. Będziemy musieli pogodzić się z tym, że zmieniają się realia funkcjonowania firm i stworzyć nową koncepcję funkcjonowania biznesów.

Dlatego nadszedł czas, w którym możemy zacząć wyciągnąć wnioski z funkcjonowania w czasie pandemii. Stąd pomysł na stworzenia badania kierowanego do pracowników i właścicieli firm. Ankieta jest podzielona na trzy główne części, które pozwolą zdiagnozować wymagania i bolączki przedsiębiorców i pracowników:
  • sytuację sprzed pandemii,
  • sytuację w czasie pandemii,
  • wykorzystanie systemów ERP – czyli zintegrowanych narzędzi do całościowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Pytania zostały ułożone tak, żeby ankietowany, mógł sprawnie przejść przez formularz, odpowiadając na zagadnienia, które go dotyczą, pojawiają się również pytania dodatkowe, które doprecyzują potrzeby użytkownika.

Jak wziąć udział w badaniu?

Ankieta jest w pełni anonimowa. Została opublikowana na stronie: https://www.enova.pl/badanie-firma-pandemia-technologia-jak-sobie-radzisz-z-covid-19, jej wypełnienie zajmuje około 3 minut. Do udziału w badaniu zapraszamy pracowników firm, a także przedsiębiorców, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują jakiekolwiek oprogramowanie.

Raport

Dane zebrane w badaniu zostaną przeanalizowane i na ich podstawie powstanie kompleksowy raport. Pozwoli on szerzej spojrzeć na doświadczenia związane z pandemią, wyciągnąć wnioski i lepiej przygotować się na inne nieoczekiwane wydarzenia, w których z pomocą przychodzą narzędzia technologicznych. Raport zostanie opublikowany jesienią 2020 roku.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top