Potrzeby klientów, zrównoważony rozwój, dostęp do informacji i inteligentne technologie – to przepis na sukces. Co zrobić, aby stać się rynkowym liderem? Choć odpowiedź wydaje się prosta, to realizacja planu niesie ze sobą wiele trudności. SAP we współpracy z Oxford Economics przygotował raport, w którym przeanalizował praktyki liderów zarządzania łańcuchami dostaw, które umacniają odporność przedsiębiorstw na wypadek kryzysu.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Kim jest dziś rynkowy lider? W najprostszym rozumieniu liderem możemy nazwać tego, którego działania okazały się odporne na trudną sytuację wynikającą z pandemii, zwiększonego popytu lub innych napotkanych trudności. Badanie SAP i Oxford Economics wskazało na wzorcowe zachowania, które pozwalają zminimalizować ryzyko strat i zmaksymalizować szanse w łańcuchu dostaw, nawet w sytuacjach kryzysowych, co pozwala na wytypowanie najlepszych graczy na rynku.

Raport wskazuje na cztery główne cechy liderów łańcucha dostaw, które mimo przeciwności w globalnej gospodarce, pomogą osiągnąć sukces. Skupienie się na poniższych elementach jest skorelowane z dobrymi wynikami biznesowymi i zadowoleniem pracowników:
  • Skupienie się na potrzebach klientów;
  • Zrównoważony rozwój na każdym etapie procesu;
  • Działanie w oparciu o rzeczywiste, bieżące dane wspierane przez analizy predykcyjne i sztuczną inteligencję;
  • Wdrożenie zaawansowanych technologii.


Warto być liderem

Z raportu przygotowanego przez SAP i Oxford Economics wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat średni roczny wzrost przychodów liderów wyniósł ponad 6 proc., zaś w przypadku pozostałych przedsiębiorstw osiągnął 4 proc. wzrostu. Znacznie większa rozbieżność widoczna jest w prognozach, gdyż w ciągu najbliższych trzech lat szacuje się, że przychody wiodących firm wzrosną o kolejne 8,9 proc., zaś pozostałe mogą liczyć na wzrost o ok. 6 proc. Jednak przewaga na poziomie finansowym, to nie wszystko.

Udział liderów na rynku zyskał 39 proc. wzrost, w sytuacji, gdy pozostali odnotowali jedynie 6 proc. progres. Najsilniejsze przedsiębiorstwa mogą pochwalić się także tendencjami wzrostowymi w zakresie zadowolenia pracowników. Poziom satysfakcji zatrudnionych w tych firmach wzrósł aż o 45 proc., zaś w przypadku organizacji pozostających w tyle określa się, że zadowolenie pracowników wzrosło o 15 proc. Być może sekretem liderów jest dobrze dobrana kadra zarządcza, na co wskazuje aż 81 proc. przedstawicieli tych firm – twierdzą oni, że kierownictwo jest coraz bardziej zaangażowane w ustanawianiu i realizacji ogólnej strategii firmy.

Odporność na najwyższym poziomie

Badania były przeprowadzane na początku 2020 r., gdy walka z globalną pandemią dopiero się rozpoczynała. Mimo to, zestawienie prezentuje najlepsze praktyki, które mogą zapewnić przedsiębiorstwu odporność na gospodarcze wstrząsy lub kryzysy – takie jak ten. Tym bardziej, że aż 40 proc. badanych dostrzega wzrost wystąpienia ryzyka w łańcuchu dostaw w perspektywie roku.

Silną stroną liderów jest ich kadra. Aż 76 proc. silnych graczy na rynku postrzega swoich pracowników jako szybko reagujących na nieprzewidziane zdarzenia. Z raportu wynika, że odporność na kryzys jest także związana z możliwością monitorowania każdego etapu łańcucha dostaw oraz wysokim poziomem współpracy w zakresie zarządzania ryzykiem.

Warto podkreślić, że czynniki te stanowią o większej tolerancji na ewentualne negatywne wstrząsy, jednak nie są one gwarantem niewzruszalności. Skala kryzysu wywołanego koronawirusem jest tak duża, że najpewniej swoje negatywne skutki odciśnie na większości przedsiębiorstw, które lepiej, gorzej lub wcale - poradzą sobie z jego następstwami.

Technologia toruje drogę do sukcesu

Wnioski z raportu wskazują, że firmy uchodzące za liderów w zarządzaniu łańcuchem dostaw wychodzą naprzeciw potrzebom klientów. 62 proc. silnych graczy na rynku dostrzega, że w ciągu ostatnich lat zaspokajanie oczekiwań konsumentów stało się łatwiejsze, a takie stanowisko może być wynikiem stałego podążania za trendami rynkowymi, na co nie wszystkie przedsiębiorstwa mogły sobie pozwolić.

Także ogromną zaletą wprowadzenia innowacji jest dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Wsparcie technologiczne oparte o np. Big Data, sztuczną inteligencję, czy uczenie predykcyjne zapewnia przedsiębiorcom ciągły, bieżący dostęp do najaktualniejszych danych gromadzonych na każdym etapie łańcucha dostaw. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie i minimalizowanie ewentualnych skutków negatywnych wpływów.

Z raportu wynika również, że jedynie 41 proc. przedsiębiorstw ma możliwość pracy na danych gromadzonych w czasie rzeczywistym. Wśród korzyści, które płyną z wykorzystania technologii można wyróżnić m.in. zwiększenie odporności na kryzys, zwiększenie koncentracji na klientach, zwiększona wydajność, precyzyjny monitoring każdego procesu łańcucha dostaw oraz usprawnienie współpracy na poszczególnych etapach. A także co istotne - złożoność systemu, czy też rozproszenie geograficzne nie stanowi przeszkody w osiągnięciu pozycji lidera.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym ponad 67 proc. liderów deklaruje bezproblemową współpracę z kadrą odpowiedzialną za proces produkcyjny, co w przypadku pozostałych przedsiębiorstw plasuje się na poziomie ok. 33 proc. Nowoczesne narzędzia są także dużym wsparciem dla firm w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Inteligentne rozwiązania technologiczne łączą też wszystkie cechy i praktyki przedsiębiorstwa, zapewniając optymalizację, automatyzację i zwiększenie wydajności. Przy wsparciu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, zmechanizowanej analityki szereg działań podejmowanych w przedsiębiorstwie jest dobrze zaplanowany, przemyślany i dostosowany do maksymalnej ilości czynników zmiennych. Wszystkie firmy wśród liderów deklarują wdrożenie inteligentnych rozwiązań na szeroką skalę.

Prokonsumenckość w cenie

33 proc. ankietowanych zapewnia, że zadowolenie klientów jest jednym z najważniejszych celów strategicznych ich przedsiębiorstwa. Dla wszystkich firm oczywiste jest, że na ostateczną ocenę klienta mają wpływ takie elementy jak jakość, cena, dostępność lub szybkość zakupu, jednak liderzy w tym przypadków poszerzają zakres tych cech o etyczne pozyskiwanie produktu i cały jego cykl życia. Szersze spojrzenie zapewnia im przewagę konkurencyjną oraz wskazuje na duże przywiązanie i znajomość oczekiwań klientów. Dzięki temu zapewniają sobie ich lojalność, tym samym podnosząc szanse na kontynuowanie współpracy w przyszłości.

Potwierdzają to także liczby, które m.in. wskazują, że w perspektywie minionych trzech lat ogólna satysfakcja klientów liderów zmieniła się o 91 proc., zaś w przypadku pozostałych firm wynik plasuje się na poziomie 72 proc. Przekłada się to także na czas dostawy (87 proc. liderzy vs. 64 proc. pozostali), czy też jakość produktu (87 proc. liderzy vs. 68 proc. pozostali).

Lider może więcej W odpowiedzi na umacnianie swojej pozycji rynkowej brytyjski gigant GSK otwarcie podkreśla wprowadzane zmiany w zarządzaniu systemem logistycznym leków. Koncern farmaceutyczny większą wagę przywiązuje do zarządzania łańcuchem dostaw.:

Aby osiągnąć swój cel musimy zachować równowagę pomiędzy doskonałością produkcji, a zarządzaniem łańcuchem dostaw, oznacza to koncentrację na popycie rynku, dostosowanie celów strategicznych i wdrażanie rozwiązań technologicznych. - Gareth Richardson, VP of Supply Chain Services GSK


Także możliwości wynikające z wykorzystania inteligentnych technologii SAP wpłynęły na firmę m.in. GSK zdecydowało się na spłaszczenie struktury. Znacznie sprawniejszy przepływ informacji przez mniejszą ilość szczebli pozwala koncernowi na udoskonalenie funkcjonowania i szybsze podejmowanie korzystnych decyzji.

Wykorzystywana przez nas analiza danych umożliwia zaplanowanie całego łańcucha dostaw w taki sposób, by działał tak jak to założyliśmy. W przeciwnym razie systemy interweniują i dają nam szansę na udoskonalenie procesu. - Gareth Richardson, VP of Supply Chain Services GSK


Pretendentów do pozycji lidera jest wielu, jednak osiągnięcie tego pułapu wymaga zaimplementowania szeregu inteligentnych rozwiązań i narzędzi oraz wdrożenia dobrych praktyk w struktury całej organizacji. Proces ten nie jest łatwy. Droga, po której kroczą dziś setki tysięcy przedsiębiorstw jest wytyczana przez najmocniejszych rynkowych graczy, którzy swoją pozycję zawdzięczają bacznemu przyglądaniu się trendom, oczekiwaniom i możliwościom.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top