oracle 120Mało sytuacji jest tak frustrujących jak ta, kiedy nie możemy znaleźć czegoś, co na pewno mamy. Może to być narzędzie, co do którego wydaje nam się, że zostawiliśmy je na półce w garażu, albo książka, która — moglibyśmy przysiąc — leżała na stoliku nocnym. Albo informacje — fundament nowoczesnych przedsiębiorstw i podejmowania newralgicznych decyzji, które w obecnej sytuacji ekonomicznej stały się jeszcze bardziej niezbędne.

{loadpostion Wiadomosci_Dzial}
 
Problemem jest to, że informacje są na ogół wciąż przechowywane w wielu różnych systemach, w tym w chmurze, co utrudnia przedsiębiorstwom wykorzystanie ich jako kluczowego narzędzia wykorzystywanego do osiągania założonych celów biznesowych.

Nowe badanie Forrester Consulting zlecone przez Oracle podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywają hybrydowe platformy wielochmurowe w łączeniu ze sobą ogromnych ilości informacji w celu wyciągania z nich wniosków i wykorzystywania ich do podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji.

W badaniu tym, zatytułowanym „Moving the Needle: Data Management for the Multi-Hybrid Age of IT”, 82% spośród 670 przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla podejmujących decyzje w sprawach informatycznych stwierdziło, że inwestycja w odpowiednią strategię zarządzania danymi zaowocuje lepszymi wynikami biznesowymi. 73% przyznaje jednak, że ich firmy stosują rozproszone i odizolowane strategie zarządzania danymi, które uniemożliwiają im dostarczenie potrzebnych danych interesariuszom biznesowym.

Reinier van Grieken, wiceprezes Oracle i szef działu systemów na region Europy i Bliskiego Wschodu, powiedział:

Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że potrzebują wniosków opartych na danych, aby działać w sposób innowacyjny i reagować na różne, często nieoczekiwane priorytety biznesowe. Klienci powinni być w stanie łączyć dane ze wszystkich źródeł na jednej platformie, aby interpretować je niezależnie od ich lokalizacji. Liczy się zarówno to, co mogą zrobić z kluczowymi danymi już teraz, jak i wykorzystanie ich do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Coraz częściej dokonuje się tego w hybrydowym środowisku wielochmurowym.


Badanie pokazuje, że z powodu większej złożoności, którą jeszcze bardziej pogłębia praca w różnych środowiskach informatycznych, 64% respondentów ma problem z zarządzaniem hybrydową infrastrukturą wielochmurową. Nic więc dziwnego, że 70% przedsiębiorstw uważa konieczność uproszczenia swoich procesów informatycznych za istotny priorytet.

Jedną z kwestii uwidocznionych przez badanie jest to, że obawy o bezpieczeństwo danych i nadzór nad danymi przeszkadzają firmom w czerpaniu kluczowych korzyści. Według badania wdrażanie wielochmurowego hostingu danych wynika z potrzeby dywersyfikacji oraz dostępu do unikalnych własności poszczególnych rozwiązań - ok. 60% respondentów wskazało „dostęp do konkretnych technologii lub możliwości” jako przyczyny wdrożenia strategii wielochmurowej.

Jednak mimo że 83% firm uważa, że podczas realizacji swojej strategii zarządzania danymi muszą cały czas mieć na uwadze wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych, połowa respondentów stwierdziła, że obecnie nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ochrony danych i spełnić przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Ze względu na te wyzwania autorzy raportu zalecają przedsiębiorstwom, aby skorzystali z pomocy swoich partnerów technologicznych w zakresie wdrożenia ujednoliconej platformy danych, która zapewni im widoczność całego środowiska hybrydowego oraz fundamenty w zakresie bezpieczeństwa, które będą na tyle elastyczne, aby spełnić bieżące i przyszłe wymagania dotyczące danych.

Podstawowym celem wdrażania rozwiązań chmurowych, jak i wszystkich innych innowacji, jest ułatwienie rozwoju organizacjom biznesowym. Niemniej jednak - tak jak i w przypadku innych innowacji – ta również rodzi nowe wyzwania – komentuje Witold Świerzy, ekspert Presales PaaS w Oracle Polska. Jednym z najczęściej występujących jest efektywne zarządzanie danymi w przypadku, gdy organizacja wykorzystuje więcej niż jedną platformę (a pamiętajmy, że technologie chmurowe wręcz ułatwiają stosowanie rozwiązań pochodzących od różnych dostawców, ze względu na podejście oparte o subskrypcję i łatwość tworzenia nowych usług). Badanie Forrestera stanowi interesujący przyczynek do tej problematyki – raz jeszcze widać, że rewolucja technologiczna jest silnym motorem kolejnych zmian i kolejnych etapów rozwoju.


KLUCZOWE WNIOSKI
  • 82% respondentów chce, aby ich strategia dotycząca danych zaowocowała lepszym zrozumieniem klienta i lepszą obsługą klienta.
  • 73% przedsiębiorstw stosuje rozproszone i odizolowane strategie w zakresie danych, które przeszkadzają im w osiągnięciu tego celu.
  • 36% danych jest wciąż przechowywanych lokalnie, 19% w chmurze publicznej, a 18% w chmurze prywatnej.
  • Charakter danych zbieranych przez te przedsiębiorstwa znacznie się zmienił — 31% stanowią dane w formie tabelarycznej/ustrukturalizowanej, a reszta to dane nietabelaryczne, częściowo ustrukturalizowane lub nieustrukturalizowane w ogóle. 18% spośród tych ostatnich to dane tekstowe, a reszta to w równych proporcjach obrazy/wideo, dane wygenerowane maszynowo, dane strumieniowe i inne. 
  • Sektor publiczny i sektor handlu detalicznego charakteryzuje się małą dojrzałością strategii w zakresie danych: 34% organizacji z sektora publicznego i sektora handlu detalicznego dysponuje niepełną strategią w zakresie danych.

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top